Grupy dyskusyjne   »   pl.soc.polityka   »   Karta Omara

Karta Omara

Data: 2009-11-17 11:51:29
Autor: abc
Karta Omara
Ostatecznej jej redakcji dokonano w IX, ale obowiązek noszenia znaków
wyróżniających został po raz pierwszy wprowadzony już w połowie VIII wieku.
Restrykcje stosowane wobec chrześcijan, wynikające z Karty Omara, były już
stosowane pod koniec VIII wieku.

Z różnych wersji tekstu Karty Omara można wyłonić następującą wersję wykazu
zakazów i obowiązków dla chrześcijan:

1. Obowiązek goszczenia każdego będącego w podróży muzułmanina na okres
trzech dni.

2. Zakaz używania kołatek w kościołach (odpowiednik naszych dzwonków).

3. Zakaz wznoszenia nowych kościołów (co ma także swoje reperkusje w
stosunku do remontów istniejących już).

4. Zakaz publicznego wyznawania swojej wiary (procesje, zebrania, modlitwy).

5. Zakaz nawracania na chrześcijaństwo.

6. Zakaz studiowania Koranu (aby nie uzyskać argumentów przeciwko muzułmanom
i islamowi).

7. Zakaz przeszkadzania w nawracaniu na islam i krytykowania islamu.

8. Zakaz noszenia stroju takiego, jak muzułmanie (w celu upokorzenia).

9. Zakaz jazdy na wierzchowcu.

10. Obowiązek noszenia znaku wyróżniającego ((w celu upokorzenia, np.
malowanie podobizn diabłów na domach, przymus noszenia opasek, przepasek w
odpowiednim kolorze).

11. Zakaz używania siodła.

12. Obowiązek poszanowania muzułmanów i ustępowania im miejsca.

13. Zakaz budowania wyższych domów niż muzułmanie.

14. Zakaz noszenia broni.

15. Zakaz posiadania niewolników muzułmańskich.

16. Zakaz posiadania niewolników, którzy wcześniej należeli do muzułmanów.

17. Płacenie bez jakiegokolwiek sprzeciwu specjalnych podatków i
przyjmowanie innych upokorzeń ze strony muzułmanów.

Więcej http://www.arabia.alleluja.pl/tekst.php?numer=29713

--
Nie da się oddzielić polityki od religii. Nie da się w człowieku oddzielić
katolika od obywatela. Rozdział państwa od Kościoła jest sztuczny.

Data: 2009-11-17 11:55:26
Autor: abc
Karta Omara
Krucjaty to nie była żadna napaść na niewinnych muzułmanów.  Wyprawy
krzyżowe organizowano dla odbicia świętych miejsc profanowanych przez
muzułmanów i wyzwolenia podbitych przez nich chrześcijańskich krajów.

Przed podbojem muzułmańskim cały Bliski Wschód oraz Afryka Północna były
chrześcijańskie.

Cele krucjat były jak najbardziej chwalebne, a sposób ich realizacji nie
odbiegał od przebiegu innych wypraw wojskowych mających miejsce w tej samej
epoce.  Nie było w krucjatach żadnego szczególnego okrucieństwa. Wojna to
wojna i przeciwnicy zabijają się nawzajem, na tym to polega.

Wydarzenia historyczne trzeba rozpatrywać na tle realiów epoki, w której
miały miejsce, a nie na tle zniewieściałych czasów nam współczesnych.

--
Nie da się oddzielić polityki od religii. Nie da się w człowieku oddzielić
katolika od obywatela. Rozdział państwa od Kościoła jest sztuczny.

Karta Omara

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Szalony zjazd drogą na deskorolce w Szwajcarii

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Sport

W dziale Gry