Grupy dyskusyjne   »   pl.soc.polityka   »   Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?

Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?

Data: 2010-12-24 20:04:44
Autor: sofu
Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?
Tego oczywiście nie wiadomo, ale warto podywagowac na ten temat:

Klemens z Aleksandrii wspomniał około 200 roku, że niektórzy sądzą, że Jezus został poczęty 25 miesiąca Pachon, czyli 20 marca, a inni, że 25 miesiąca Farmuti, czyli 21 kwietnia (Klemens Aleksandryjski, Stromata, w: The Ante-Nicene Fathers, t. 2, Eerdmans: Grand Rapids, 1986, s. 333), ale nie pisał tego w kontekście święcenia tego czy innego dnia na pamiątkę narodzin Jezusa. Proponowanych dat narodzin Jezusa było wiele. Na przykład kalendarz świąt z 243 roku, zwany De Pascha Computus, datował narodziny Jezusa na 28 marca. Sugerowano też 2 kwietnia, 18 listopada, a na Wschodzie przyjęła się data 6 stycznia.

--

Jezus nie urodził się 25 grudnia, choć większość chrześcijan obchodzi ten dzień jako Boże Narodzenie.
.....
Pora deszczowa i niskie temperatury nie sprzyjały wypasowi owiec, a Ewangelie podają, że w czasie narodzin Jezusa pasterze byli nocą z owcami na polu. Ponadto, musielibyśmy posądzić pragmatycznych Rzymian o przeprowadzenie spisu ludności w deszczowym grudniu, który nie sprzyjał podróżowaniu. Typologia i chronologia biblijna wskazują na inną datę narodzin Jezusa, a mianowicie na wczesną jesień, a ściślej na przypadające wtedy Święto Szałasów.
Biblia nie podaje daty narodzin Jezusa, ale można wydedukować porę roku między innymi z wizyty Marii Panny u swej krewnej Elżbiety, przyszłej matki Jana Chrzciciela ŁUK. 1,41-42. Ewangelie podają, że gdy Maria poczęła, Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży ŁUK. 1,36. Pamiętając te dane i znając miesiąc, w którym poczęła Elżbieta, o czym za chwilę, można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Maria urodziła Jezusa na przełomie września i października. Zacząć trzeba od kapłana Zachariasza, męża Elżbiety, któremu anioł objawił podczas jego służby w świątyni, że jego żona poczęła i urodzi mu syna, którego ma nazwać Jan ŁUK. 1,13. Zachariasz należał do zmiany Abiasza ŁUK. 1,5, czyli ósmej z kolei 1 KRON. 24,10. Talmud podaje, że każda zmiana kapłańska służyła w świątyni przez tydzień, począwszy od początku miesiąca Nisan (marzec/kwiecień). Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że podczas świąt usługiwali w świątyni wszyscy kapłani, wówczas stwierdzimy, że zmiana Abiasza, jako ósma, posługiwała w końcu czerwca. Elżbieta zaszła w ciążę w czerwcu, a zatem szósty miesiąc jej ciąży przypadał na koniec grudnia. Maria dopiero co zaszła w ciążę, gdy Elżbieta była już w szóstym miesiącu ciąży ŁUK. 1,36-42, a zatem poczęła Jezusa w grudniu, a najdalej w styczniu. Możemy założyć, że Jezus urodził się w dziewięć miesięcy później, czyli we wrześniu lub październiku

http://jeszua.pl/index.php?mode=kiedynusjch
JEZUS NIE URODZIŁ SIĘ W GRUDNIU!
To twierdzenie jest na pewno szokujące, ale prawdziwe. Czy to jednak możliwe, aby miliony szczerych ludzi świętujących narodziny Chrystusa 25 grudnia było w błędzie? Sam zobacz!

Zwróć uwagę na jasne stwierdzenie znajdujące się w Twojej Biblii: w dniu narodzin Chrystusa "przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą" (Łukasz 2,8).

Musimy pamiętać o tym, że w Izraelu od początku listopada do początku marca panuje "zima". Jest to pora deszczowa, która charakteryzuje się chłodem i opadami deszczu. "Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł" (Pnp 2,11).

Pasterze wtedy nie mogli przebywać na polach pilnując bydła gdyż było za zimno. Tym bardziej nie mogli tego robić nocą, gdyż temperatura spada wówczas jeszcze niżej. Czy możemy to udowodnić? Oczywiście! Otwórzmy księgę Ezdrasza rozdział 10,9.13:

"I w ciągu owych trzech dni zebrali się wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w Jerozolimie dwudziestego dnia miesiąca - był to miesiąc dziewiąty; i cały lud rozsiadł się na dziedzińcu domu Bożego, drżąc z powodu sprawy i deszczów" (10,9).

Kiedy wypadał dziewiąty miesiąc? Oto przypis z BT do tego tekstu:

"Czyli Kislew = listopad/grudzień".

A więc miało to miejsce mniej więcej wtedy kiedy miał się narodzić Chrystus. Lud drżał z powodu deszczów gdyż było chłodno. Czy pasterze mogli wtedy przebywać nocą na polu? Przeczytajmy teraz wiersz 13:

"Ale lud jest liczny a pora deszczowa, tak że nie można pozostać na dworze; a sprawa ta - nie na dzień jeden ani dwa, gdyż wielu z nas w tej sprawie zawiniło".

Jak więc widać nie można było wówczas przebywać na dworze z powodu zimna nie mówiąc już o nocowaniu. Być może ktoś powie, że w Betlejem mogło być o tej porze cieplej. Jednak opisane powyżej wydarzenie miało miejsce w Jerozolimie, a Betlejem leży tylko 8 kilometrów od Jerozolimy. Sama więc Biblia wskazuje, że narodzenie Chrystusa nie mogło mieć miejsca w grudniu.

Oto co na ten temat pisze Werner Keller:

"W okresie świąt Bożego Narodzenia panuje w Betlejem mróz i przy temperaturze poniżej zera nie było pewnie w Ziemi Świętej bydła na pastwiskach. Fakt ten potwierdza również zawarta w Talmudzie notatka, według której w tej okolicy w marcu wypędza się bydło na pastwiska, a z początkiem listopada znów się je spędza. Przez okres niemal ośmiu miesięcy trzody pozostają na wolnym powietrzu. W okresie naszych świąt Bożego Narodzenia także i w Palestynie zwierzęta pozostają w stajni, a wraz z nimi i pasterze. Wobec tego opowiadanie w Ewangelii św. Łukasza wskazuje na narodzenie Chrystusa Pana przed nastaniem zimy, ..."

-- -

JEZUS NIE URODZIŁ SIĘ W GRUDNIU!
To twierdzenie jest na pewno szokujące, ale prawdziwe. Czy to jednak możliwe, aby miliony szczerych ludzi świętujących narodziny Chrystusa 25 grudnia było w błędzie? Sam zobacz!

Zwróć uwagę na jasne stwierdzenie znajdujące się w Twojej Biblii: w dniu narodzin Chrystusa "przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą" (Łukasz 2,8).

Musimy pamiętać o tym, że w Izraelu od początku listopada do początku marca panuje "zima". Jest to pora deszczowa, która charakteryzuje się chłodem i opadami deszczu. "Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł" (Pnp 2,11).

Pasterze wtedy nie mogli przebywać na polach pilnując bydła gdyż było za zimno. Tym bardziej nie mogli tego robić nocą, gdyż temperatura spada wówczas jeszcze niżej. Czy możemy to udowodnić? Oczywiście! Otwórzmy księgę Ezdrasza rozdział 10,9.13:

"I w ciągu owych trzech dni zebrali się wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w Jerozolimie dwudziestego dnia miesiąca - był to miesiąc dziewiąty; i cały lud rozsiadł się na dziedzińcu domu Bożego, drżąc z powodu sprawy i deszczów" (10,9).

Kiedy wypadał dziewiąty miesiąc? Oto przypis z BT do tego tekstu:

"Czyli Kislew = listopad/grudzień".

A więc miało to miejsce mniej więcej wtedy kiedy miał się narodzić Chrystus. Lud drżał z powodu deszczów gdyż było chłodno. Czy pasterze mogli wtedy przebywać nocą na polu? Przeczytajmy teraz wiersz 13:

"Ale lud jest liczny a pora deszczowa, tak że nie można pozostać na dworze; a sprawa ta - nie na dzień jeden ani dwa, gdyż wielu z nas w tej sprawie zawiniło".

Jak więc widać nie można było wówczas przebywać na dworze z powodu zimna nie mówiąc już o nocowaniu. Być może ktoś powie, że w Betlejem mogło być o tej porze cieplej. Jednak opisane powyżej wydarzenie miało miejsce w Jerozolimie, a Betlejem leży tylko 8 kilometrów od Jerozolimy. Sama więc Biblia wskazuje, że narodzenie Chrystusa nie mogło mieć miejsca w grudniu.

Oto co na ten temat pisze Werner Keller:

"W okresie świąt Bożego Narodzenia panuje w Betlejem mróz i przy temperaturze poniżej zera nie było pewnie w Ziemi Świętej bydła na pastwiskach. Fakt ten potwierdza również zawarta w Talmudzie notatka, według której w tej okolicy w marcu wypędza się bydło na pastwiska, a z początkiem listopada znów się je spędza. Przez okres niemal ośmiu miesięcy trzody pozostają na wolnym powietrzu. W okresie naszych świąt Bożego Narodzenia także i w Palestynie zwierzęta pozostają w stajni, a wraz z nimi i pasterze. Wobec tego opowiadanie w Ewangelii św. Łukasza wskazuje na narodzenie Chrystusa Pana przed nastaniem zimy, ..."

("A jednak Pismo Święte ma rację" Pax Warszawa 1959 s. 287).

KIEDY NAPRAWDĘ NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS?
Jeżeli jednak Jezus nie urodził się w grudniu, to czy jest możliwe aby ustalić właściwy czas Jego narodzin? Czy jesteśmy w stanie rozwikłać ten problem?

Oto następne szokujące fakty!

Łukasz informuje nas w 1,24-38, że Maria poczęła Jezusa wówczas kiedy jej kuzynka Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży z Janem Chrzcicielem. Jezus więc musiał się narodzić sześć miesięcy po narodzeniu Jana Chrzciciela.

Jeżeli jest więc możliwe ustalenie czasu narodzin Jana Chrzciciela to wówczas musimy po prostu dodać sześć miesięcy i otrzymamy czas narodzin Chrystusa.

A więc, czy Biblia objawia nam czas narodzin Jana Chrzciciela

Zwróć uwagę na następujące fakty.

Mąż Elżbiety Zachariasz był kapłanem w świątyni w Jerozolimie. Łukasz w 1,5 stwierdza, że Zachariasz był "z oddziału Abiasza". W czasach króla Dawida liczba kapłanów była tak duża, że wszystkich podzielono na 24 oddziały. Możemy o tym przeczytać w 1 Kronik 24 rozdział. Każdy oddział służył w świątyni jeden tydzień, rozpoczynając swoją służbę i kończąc w szabat (2 Kronik 23,8). Oddział Abiasza był ósmy z kolei. Przeczytajmy również przypis do Łk 1,5 z BT: "Kapłani byli podzieleni na 24 oddziały (zmiany), z których każdy pełnił służbę w świątyni przez tydzień. Oddział Abiasza był ósmy (Krn 24,10)".

Pierwszy oddział zaczynał służbę w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca hebrajskiego kalendarza. Drugi oddział służył w drugim tygodniu. W trzecim tygodniu wypadała Pascha i święto Przaśników i wówczas w świątyni służyły razem wszystkie 24 oddziały. W czwartym więc tygodniu zaczynał służbę trzeci oddział kapłanów.

Ósmy oddział Abiasza, w którym służył Zachariasz zaczynał więc służbę w dziewiątym tygodniu roku. Ale oddział Abiasza służył także w świątyni i w dziesiątym tygodniu razem z wszystkimi 24 oddziałami, gdyż wypadało w tym tygodniu święto Piędziesiątnicy.

W czasie jednego z tych dwóch tygodni - dziewiątego lub dziesiątego "kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem" przyszedł anioł Gabriel do Zachariasza z niewiarygodnie radosnym poselstwem, że żona Zachariasza Elżbieta pocznie syna (Łk 1,8-20). Kiedy służba świątynna Zachariasza dobiegła końca i powrócił on do domu, jego żona Elżbieta poczęła (Łk 1,23-24). Nie wiemy jednak czy poczęcie nastąpiło dokładnie w owym dziewiątym czy dziesiątym tygodniu. Mogło ono nastąpić tydzień lub dwa tygodnie później. W każdym razie wypadało ono gdzieś w końcu czerwca lub na początku lipca.

Teraz będą nam pomocne podstawowe wiadomości z biologii i elementarne podstawy arytmetyki - głównie umiejętność dodawania.

Jeżeli do czasu poczęcia - koniec czerwca lub początek lipca - dodamy dziewięć miesięcy otrzymamy czas narodzin Jana Chrzciciela, który wypadnie w końcu marca lub na początku kwietnia. Dokładnie sześć miesięcy później - koniec września lub początek października - narodził się nasz Pan, Jezus Chrystus.

Podsumujmy to:

NARODZINY JANA CHRZCICIELA

koniec czerwca lub początek lipca + dziewięć miesięcy = koniec marca lub początek kwietnia

NARODZINY JEZUSA CHRYSTUSA

koniec marca lub początek kwietnia + sześć miesięcy = koniec września lub początek października

-- --

Powyższe jest zapozyczone z sieci.

Osobiscie jest mi to obojetne kiedy i jak urodził sie Jezus i czy w ogóle sie urodził?
Jakieś świeto w okresie konca roku jest potrzebne, aby ludzie mieli rozrywke połaczoną z chlaniem i żarciem i powód aby spotkać sie z rodziną.
Zmniejsza to efekt tzw. depresji jesienno-zimowej powodowanej brakiem dostatecznej ilosci światła słonecznego i trudnych warunków życia.
Trzeba przyznac że "ustalenie" wziete zreszta z sufitu daty urodzin Jezusa na ten czas jest strzałem w 10-kę ze strony kotabasów.
Pod tym wzgledem widać wyższość Świąt Bożego Narodzenia nas Świętami Wielkiej Nocy.sofu

Data: 2010-12-26 04:01:54
Autor: ab.666
Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?
a w ogóle się urodził?
bo nie ma historycznych wzmianek o nim.... są tylko późniejsze zapiski... a
np. o Janie Chrzcielu są.

ab.

Data: 2010-12-27 09:39:08
Autor: sofu
Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?

Użytkownik "ab.666" <to@nie.adres> napisał w wiadomości news:4d16afd0$0$2492$65785112news.neostrada.pl...
a w ogóle się urodził?
bo nie ma historycznych wzmianek o nim.... są tylko późniejsze zapiski... a
np. o Janie Chrzcielu są.

ab.

-- -- -- --

Byc może?
Ja przytoczyłem sprzecznosci w tym co jest uznawane za fakt urodzenia Jezusa 25 grudnia.
Na źródła koscielne w tym zakresie nie można liczyć, są one bowiem zainteresowane tym, aby ukrywac to co im jest niewygodne.
Kościół przez wieki zakazywał posiadania biblii, a co dopiero badania tych spraw.
Ale sprawa ustalenia dnia urodzenia Jezusa na 25 grudnia jest oczywista i powszechnie znana od wieków, oczywiscie nie dla ciemnego ludu, który parafrazujac Jacka Kurskiego - łyka wszystko co im kotabasy ( i nie tylko kotabasy) zapodają.
Datę urodzenia Jezusa musiano jakos ustalic, nawet jesli się nigdy ktos taki nie narodził.
Czemu wiec nie upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu?

http://nadzieja.pl/czytelnia/artykuly/nowe/25_grudnia.html
" Nie przypadkiem w IV wieku papież Juliusz I wprowadził święto Bożego Narodzenia w miejsce pogańskiego święta ku czci Niezwyciężonego Boga Słońca (Sol Invicti). W tym samym wieku, za sprawą Konstantyna Wielkiego chrześcijaństwo stało się religią państwową w Imperium Rzymskim, co sprawiło, że poganie zaczęli powiększać szeregi chrześcijan, dlatego że im się to opłacało, wnosząc z sobą pogańskie zwyczaje i święta, w tym 25 grudnia.

Poganie obchodzili wiele świąt, ale tylko cztery mieli wspólne praktycznie bez względu na region, a mianowicie: wiosenne i jesienne zrównanie dnia z nocą oraz letnie i zimowe przesilenie. Najważniejsze przypadało na 25 grudnia, kiedy to słońca zaczynało przybywać i dzień robił się dłuższy, stąd zwano je "dniem narodzin niepokonanego boga słońca" (łac. dies natalis Solis Invicti). Jego znaczenie w starożytności było ogromne, gdyż kult boga słońca wysunął się na pierwsze miejsce w Imperium Rzymskim. Wpłynęła na to popularność kultu Mitry, którego narodziny obchodzono 25 grudnia. Historyk Franz Cumont napisał, że jego wyznawcy "święcili niedzielę oraz 25 grudnia, jako dzień narodzin Słońca".[2] Niemały wpływ miał też fakt, że rodzina cesarza Konstantyna Wielkiego należała do czcicieli kultu słonecznego. Cesarz ten, po swym podlegającym dyskusji nawróceniu, przemianował święto niepokonanego boga słońca (łac. Solis Invicti) na Boże Narodzenie i wywyższył tygodniowy dzień słońca (łac. dies Solis). Prof. Aleksander Krawczuk napisał: "Można rzec bez przesady, że edykt Konstantyna obowiązuje w większości krajów świata aż po dzień dzisiejszy; ów bowiem 'dies Solis' to oczywiście nasza niedziela."[3] Konstantyn pragnął w ten sposób zbliżyć pogan do chrześcijaństwa, w którym upatrywał ideologii scalającej rozpadające się Imperium Rzymskie. Biskupi rzymscy wspierali jego dążenia w nadziei, że łatwiej schrystianizują pogaństwo, choć stało się raczej na odwrót. Historycy katoliccy na ogół zdają sobie sprawę z pogańskich korzeni Bożego Narodzenia i przyczyn jego wprowadzenia. Mario Righetti napisał: "Kościół Rzymski, aby przyczynić się do przyjęcia wiary przez pogańskie masy, uznał za właściwe, aby uchwalić 25 grudnia świętem narodzin Chrystusa, a przez to odwrócić je od pogańskiego święta, obchodzonego przez pogan w tym dniu ku czci Mitry 'Niepokonanego Słońca'"

-sofu

Data: 2010-12-27 15:54:33
Autor: ab.666
Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?

"sofu" <manhunter1@o2.pl> wrote in message
news:if9jbj$e60$1node1.news.atman.pl...

Ja przytoczyłem sprzecznosci w tym co jest uznawane za fakt urodzenia
Jezusa
25 grudnia.
Na źródła koscielne w tym zakresie nie można liczyć, są one bowiem
zainteresowane tym, aby ukrywac to co im jest niewygodne.

E tam, tego akurat nie ukrywają; całkiem niezły artykuł i to na stronie
katolickich konserwatystów!

http://adonai.pl/boze-narodzenie/?id=9

ab.

Data: 2010-12-27 12:26:09
Autor: Pit Kowalski albo Nowak
Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?
sofu wrote:

Tego oczywiście nie wiadomo, ale warto podywagowac na ten temat:

Klemens z Aleksandrii wspomniał około 200 roku, że niektórzy sądzą, że
Jezus został poczęty 25 miesiąca Pachon, czyli 20 marca, a inni, że 25
miesiąca Farmuti, czyli 21 kwietnia (Klemens Aleksandryjski, Stromata, w:
The Ante-Nicene Fathers, t. 2, Eerdmans: Grand Rapids, 1986, s. 333), ale
nie pisał tego w kontekście święcenia tego czy innego dnia na pamiątkę
narodzin Jezusa. Proponowanych dat narodzin Jezusa było wiele. Na przykład
kalendarz świąt z 243 roku, zwany De Pascha Computus, datował narodziny
Jezusa na 28 marca. Sugerowano też 2 kwietnia, 18 listopada, a na
Wschodzie przyjęła się data 6 stycznia.

Bzdura. W liturgii Kościołów Wschodnich obowiązuje kalendarz Juliański i 24 grudnia jest 13 dni później niż na Zachodzie, gdzie obowiązuje kalendarz Gregoriański.

Dla przykładu w Rosji taki kalendarz obowiązywał do 1940 r., stąd leninowska rewolucja nazywana jest Październikową, a w PRL-u rocznicę jej wybuchu obchodzono 7 listopada, jak dobrze pamiętam. Podobnie obchodzi się ją we współczesnej Rosjii.

Jezus nie urodził się 25 grudnia, choć większość chrześcijan obchodzi ten
JEZUS NIE URODZIŁ SIĘ W GRUDNIU!
To twierdzenie jest na pewno szokujące, ale prawdziwe.

Szkokujące jest to, że niektórzy ludzie przywiązują duże znaczenie do dat. Dla chrześcijan ważny jest sam fakt przyjścia Chrystusa na ziemię, a nie jakaś konkretna data w kalendarzu.

-- --

Powyższe jest zapozyczone z sieci.

No tak... :)

Osobiscie jest mi to obojetne kiedy i jak urodził sie Jezus i czy w ogóle
sie urodził?
Jakieś świeto w okresie konca roku jest potrzebne, aby ludzie mieli
rozrywke połaczoną z chlaniem i żarciem i powód aby spotkać sie z rodziną.
Zmniejsza to efekt tzw. depresji jesienno-zimowej powodowanej brakiem
dostatecznej ilosci światła słonecznego i trudnych warunków życia.

Kolejna bzdura. Święta Bożego Narodzenia nie są świętami wyłącznie polskimi i wyłącznie dla Polaków, a gdy je ogłaszano w samym Rzymie i całym Bizancjum nie brakowało światła słoecznego nawet w grudniu.

Trzeba przyznac że "ustalenie" wziete zreszta z sufitu daty urodzin Jezusa
na ten czas jest strzałem w 10-kę ze strony kotabasów.
Pod tym wzgledem widać wyższość Świąt Bożego Narodzenia nas Świętami
Wielkiej Nocy.

Chyba w jakichś urojeniach. Pomyśl zanim powtórzysz kolejną zassaną z sieci bzdurę.
--
Pit

Data: 2010-12-27 21:06:16
Autor: sofu
Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?

Użytkownik "Pit Kowalski albo Nowak" <pit@poczta.pit> napisał w wiadomości news:if9t4c$t37$1news.onet.pl...
sofu wrote:

Tego oczywiście nie wiadomo, ale warto podywagowac na ten temat:

Klemens z Aleksandrii wspomniał około 200 roku, że niektórzy sądzą, że
Jezus został poczęty 25 miesiąca Pachon, czyli 20 marca, a inni, że 25
miesiąca Farmuti, czyli 21 kwietnia (Klemens Aleksandryjski, Stromata, w:
The Ante-Nicene Fathers, t. 2, Eerdmans: Grand Rapids, 1986, s. 333), ale
nie pisał tego w kontekście święcenia tego czy innego dnia na pamiątkę
narodzin Jezusa. Proponowanych dat narodzin Jezusa było wiele. Na przykład
kalendarz świąt z 243 roku, zwany De Pascha Computus, datował narodziny
Jezusa na 28 marca. Sugerowano też 2 kwietnia, 18 listopada, a na
Wschodzie przyjęła się data 6 stycznia.

Bzdura. W liturgii Kościołów Wschodnich obowiązuje kalendarz Juliański i 24
grudnia jest 13 dni później niż na Zachodzie, gdzie obowiązuje kalendarz
Gregoriański.

Dla przykładu w Rosji taki kalendarz obowiązywał do 1940 r., stąd leninowska
rewolucja nazywana jest Październikową, a w PRL-u rocznicę jej wybuchu
obchodzono 7 listopada, jak dobrze pamiętam. Podobnie obchodzi się ją we
współczesnej Rosjii.

Jezus nie urodził się 25 grudnia, choć większość chrześcijan obchodzi ten
JEZUS NIE URODZIŁ SIĘ W GRUDNIU!
To twierdzenie jest na pewno szokujące, ale prawdziwe.

Szkokujące jest to, że niektórzy ludzie przywiązują duże znaczenie do dat.
Dla chrześcijan ważny jest sam fakt przyjścia Chrystusa na ziemię, a nie
jakaś konkretna data w kalendarzu.

-- --

Powyższe jest zapozyczone z sieci.

No tak... :)

Osobiscie jest mi to obojetne kiedy i jak urodził sie Jezus i czy w ogóle
sie urodził?
Jakieś świeto w okresie konca roku jest potrzebne, aby ludzie mieli
rozrywke połaczoną z chlaniem i żarciem i powód aby spotkać sie z rodziną.
Zmniejsza to efekt tzw. depresji jesienno-zimowej powodowanej brakiem
dostatecznej ilosci światła słonecznego i trudnych warunków życia.

Kolejna bzdura. Święta Bożego Narodzenia nie są świętami wyłącznie polskimi
i wyłącznie dla Polaków, a gdy je ogłaszano w samym Rzymie i całym Bizancjum
nie brakowało światła słoecznego nawet w grudniu.

Trzeba przyznac że "ustalenie" wziete zreszta z sufitu daty urodzin Jezusa
na ten czas jest strzałem w 10-kę ze strony kotabasów.
Pod tym wzgledem widać wyższość Świąt Bożego Narodzenia nas Świętami
Wielkiej Nocy.

Chyba w jakichś urojeniach. Pomyśl zanim powtórzysz kolejną zassaną z sieci
bzdurę.
-- Pit

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Widze, ze lubisz sie spierac nie majac zadnych argumentów, a na dodaek zupełnie źle interpretujesz to co momentami ironicznie napisałem.

1) Jesli sie ustala dzien narodzin Boga na konkretna date i robi się z tego świeto, to ta data powinna miec jakieś odniesienie do rzeczywistosci.
     Tutaj nie ma żadnej. Od samego poczatku wiadomo, ze to ściema. Ale ciemnemu ludowi sie o tym nie mówi i udaje, że to prawdziwa data.
     Pewnie nigdy by nie bylo takiego świeta jak Boże Narodzenie, gdyby nie chciano przykryć(zastapic)  nim wcześniejsze święto Mitry.
Jedno kłamstwo i zmyslenie musiało uruchomic następne z czego postała cała legenda i frazeologia.

2)  To co napisałem o potrzebie świeta grudniowego nie znalazłem w sieci. To moje obserwacje i odczucia.
    Świeto w grudniu dobre jest dla ludzi i koniec. Obojetnie jak sie ono nazywa i czego dotyczy? Jest całkiem sympatyczne nawet dla ateisty.

3)  >Pod tym wzgledem widać wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.
Kiedys w III Programie Polskiego radia była audycja w ramach cyklu  POWTÓRKA Z ROZRYWKI - gdzie żartobliwie prowadzono cykl:
O wyższości  Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.
Nie wiem kim jestes, ile masz lat i gdzie mieszkasz, ale chyba zupełnie nie zrozumiałeś tego mojego nawiazania. Ale nic straconego:
http://merlin.pl/O-wyzszosci-Swiat-Wielkiej-Nocy-nad-Swietami-Bozego-Narodzenia_Jan-Tadeusz-Stanislawski/browse/product/4,454214.html
sofu

Data: 2010-12-28 00:41:45
Autor: Pit Kowalski albo Nowak
Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?
sofu wrote:

Widze, ze lubisz sie spierac nie majac zadnych argumentów, a na dodaek
zupełnie źle interpretujesz to co momentami ironicznie napisałem.

1) Jesli sie ustala dzien narodzin Boga na konkretna date i robi się z
tego świeto, to ta data powinna miec jakieś odniesienie do rzeczywistosci.

Nie musi. Świętuje się fakt samego narodzenia, a nie konkretne daty.

     Tutaj nie ma żadnej. Od samego poczatku wiadomo, ze to ściema. Ale
ciemnemu ludowi sie o tym nie mówi i udaje, że to prawdziwa data.
     Pewnie nigdy by nie bylo takiego świeta jak Boże Narodzenie, gdyby
     nie
chciano przykryć(zastapic)  nim wcześniejsze święto Mitry.
Jedno kłamstwo i zmyslenie musiało uruchomic następne z czego postała cała
legenda i frazeologia.

O obchodzeniu obrzedów związanych z pamiątką Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia w starożytnym Rzymie, ówcześni historycy pisali ponad pół wieku wcześniej niż cesarz rzymski wprowadził kult mitriańskiego boga.

Fakt, że grudniowe święto mitriańskie z czasem zastąpione zostało przez świeto chrześcijańskie wynika z tego, że chrzescijaństwo stawało się coraz mocniejsze i wypierało pogańskie kulty.

2)  To co napisałem o potrzebie świeta grudniowego nie znalazłem w sieci.
To moje obserwacje i odczucia.
    Świeto w grudniu dobre jest dla ludzi i koniec. Obojetnie jak sie ono
nazywa i czego dotyczy? Jest całkiem sympatyczne nawet dla ateisty.
3)  >Pod tym wzgledem widać wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami
Wielkiej Nocy.
Kiedys w III Programie Polskiego radia była audycja w ramach cyklu POWTÓRKA Z ROZRYWKI - gdzie żartobliwie prowadzono cykl:
O wyższości  Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.
Nie wiem kim jestes, ile masz lat i gdzie mieszkasz, ale chyba zupełnie
nie zrozumiałeś tego mojego nawiazania. Ale nic straconego:
http://merlin.pl/O-wyzszosci-Swiat-Wielkiej-Nocy-nad-Swietami-Bozego-
Narodzenia_Jan-Tadeusz-Stanislawski/browse/product/4,454214.html

Fakt, nieco się zapędziłem oceniając Twoje przemyślenia. Tak to jest, gdy się robi kilka rzeczy na raz. Masz rację. Grudniowe święta moga być sympatyczne również dla ateisty.
--
Pit

Kiedy naprawdę urodził sie Jezus?

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Żartowniś kontra mewy

W dziale Sport

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Kultura