Grupy dyskusyjne   »   pl.soc.prawo   »   Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania

Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania

Data: 2010-03-28 23:32:53
Autor: VoyteG
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
W roznego rodzaju sprawach urzedowych nalezy podac miejsce
zamieszkania.
Co to jest miejsce zamieszkania i jak ono sie ma do miejsca
zameldowania?

Osoba moze miec jedno miejsce meldunku stalego i inne meldunku
czasowego (do 2 lat).
Czyli w sumie w dwoch miejscach moze byc zameldowana. Faktycznie
zamieszkuje tylko w jednym.

Ostatnio podczas rejestracji samochodu, widzialem sytuacje gdy
urzednik odmawial zarejestrowania pojazdu osobie zameldowanej czasowo
w danej gminie, poniewaz na stale zameldowana byla w innym miejscu. Na
fakturze zakupu samochodu widnial adres zameldowania czasowego,
poniewaz ta osoba w tym miejscu faktycznie zamieszkuje.
Jakich argumentow prawnych uzyc, aby zostalo uznane te faktyczne
miejsce zamieszkania?

Data: 2010-03-29 09:29:25
Autor: szerszen
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania

Uzytkownik "VoyteG" <VoyteG@hotpop.com> napisal w wiadomosci news:2bb4d0c0-ca5d-44ee-94bc-356e3fd5201el25g2000yqd.googlegroups.com...

W roznego rodzaju sprawach urzedowych nalezy podac miejsce
zamieszkania.
Co to jest miejsce zamieszkania i jak ono sie ma do miejsca
zameldowania?

praktycznie dosc czesto ma sie nijak, dlatego przewaznie wszelkie urzedy prosza o dwa adresy: zameldowania oraz zamieszkania/korespondencyjny

Osoba moze miec jedno miejsce meldunku stalego i inne meldunku
czasowego (do 2 lat).
Czyli w sumie w dwoch miejscach moze byc zameldowana. Faktycznie
zamieszkuje tylko w jednym.

wiec sam sobie odpowiedziales na swoje pytanie ;)

Data: 2010-03-29 00:38:40
Autor: VoyteG
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
On 29 Mar, 09:29, "szerszen" <szers...@tlen.pl> wrote:

>W roznego rodzaju sprawach urzedowych nalezy podac miejsce
> zamieszkania.

praktycznie dosc czesto ma sie nijak, dlatego przewaznie wszelkie urzedy
prosza o dwa adresy: zameldowania oraz zamieszkania/korespondencyjny

w opisywanej sytuacji ma sie jednak inaczej, jest jedno miejsce
zamieszkania


> Osoba moze miec jedno miejsce meldunku stalego i inne meldunku
> czasowego (do 2 lat).


wiec sam sobie odpowiedziales na swoje pytanie ;)

Pytanie bylo troche inne, jak prawnie przekonac urzednika, by uznal
miejsce czasowego zameldowania do zarejestrowania pojazdu zgodnie z
tym faktycznym miejscem zamieszkania

Data: 2010-03-29 09:46:05
Autor: sensor
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
Dnia Sun, 28 Mar 2010 23:32:53 -0700 (PDT), VoyteG napisał(a) w wiadomości
<news:2bb4d0c0-ca5d-44ee-94bc-356e3fd5201el25g2000yqd.googlegroups.com>:

fakturze zakupu samochodu widnial adres zameldowania czasowego,
poniewaz ta osoba w tym miejscu faktycznie zamieszkuje.

Zgodnie z kc miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Data: 2010-03-29 09:58:53
Autor: Tomasz Kaczanowski
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
VoyteG pisze:
W roznego rodzaju sprawach urzedowych nalezy podac miejsce
zamieszkania.
Co to jest miejsce zamieszkania i jak ono sie ma do miejsca
zameldowania?

Osoba moze miec jedno miejsce meldunku stalego i inne meldunku
czasowego (do 2 lat).
Czyli w sumie w dwoch miejscach moze byc zameldowana. Faktycznie
zamieszkuje tylko w jednym.

Może, sam tak byłem przez pewien okres zameldowany...
--
Kaczus
http://kaczus.republika.pl

Data: 2010-03-29 10:03:30
Autor: Piotr [trzykoty]
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
Uzytkownik "VoyteG" <VoyteG@hotpop.com> napisal
Co to jest miejsce zamieszkania

Poza przepisami podatkowymi nie znam prawnej definicji tegoz. Przyjmuje sie to na "chlopski rozum", tam gdzie w miare czesto przebywasz, spisz itp.

i jak ono sie ma do miejsca
zameldowania?

Zameldowanie do zamieszkania sie ma: otóz zasadniczo powinienes byc zameldowany tam, gdzie mieszkasz.

Czyli w sumie w dwoch miejscach moze byc zameldowana. Faktycznie
zamieszkuje tylko w jednym.

Zamieszkuje w miejscu pobytu tymczasowego.

Jakich argumentow prawnych uzyc, aby zostalo uznane te faktyczne
miejsce zamieszkania?

Urzednik ma pewnie racje, jesli chodzi o miejsce tymczasowego pobytu.
"Wlasciwosc miejscowa starosty okresla miejsce zamieszkania wlasciciela pojazdu, gdy chodzi o osobe fizyczna, natomiast w stosunku do osoby prawnej - miejsce siedziby. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej - zgodnie z art. 25 k.c. - jest miejscowosc, w której osoba ta przebywa z zamiarem stalego pobytu, przy czym chodzi o miejscowosc, a nie konkretne mieszkanie. Przeslankami miejsca zamieszkania sa: przebywanie w okreslonej miejscowosci oraz zamiar stalego w niej pobytu; musza one wystepowac kumulatywnie. Chodzi o miejscowosc, która stanowi centrum zyciowej dzialalnosci danej osoby, nie zas o miejscowosc, w której osoba pozwana jest zameldowana, ale o te miejscowosc, w której ona przebywa z zamiarem stalego pobytu (post. SN z dnia 3 maja 1973 r., I CZ 48/73, niepubl.). Slusznie NSA uznal, ze "Brak jest jakichkolwiek podstaw, aby uzyte w (...) "miejsce zamieszkania" mozna bylo utozsamiac takze z "miejscem czasowego pobytu" wnioskodawcy" (wyr. NSA z dnia 2 lutego 1998 r., II SA 1230/97, LEX nr 41345). Jezeli chodzi o osoby prawne, to - zgodnie z art. 41 k.c. - jezeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedziba osoby prawnej jest miejscowosc, w której ma siedzibe jej organ zarzadzajacy."  Stefanski Ryszard A., komentarz, Komentarz do art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908), [w:] R.A. Stefanski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, LEX, 2008, wyd. III.

Data: 2010-03-29 01:21:41
Autor: VoyteG
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
On 29 Mar, 10:03, "Piotr [trzykoty]" <trzykoty_wyt...@o2.pl> wrote:

Poza przepisami podatkowymi nie znam prawnej definicji tegoz. Przyjmuje sie
to na "chlopski rozum", tam gdzie w miare czesto przebywasz, spisz itp.

Jednak jest unormowanie prawne:
KC Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.


>i jak ono sie ma do miejsca
> zameldowania?

Zameldowanie do zamieszkania sie ma: otóz zasadniczo powinienes byc
zameldowany tam, gdzie mieszkasz.

Osoba moze miec jedno miejsce meldunku stalego i inne meldunku
czasowego (do 2 lat).

>Jakich argumentow prawnych uzyc, aby zostalo uznane te faktyczne
>miejsce zamieszkania?

Urzednik ma pewnie racje, jesli chodzi o miejsce tymczasowego pobytu.
"Wlasciwosc miejscowa starosty okresla miejsce zamieszkania wlasciciela
pojazdu, gdy chodzi o osobe fizyczna, natomiast w stosunku do osoby
prawnej - miejsce siedziby. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej - zgodnie
z art. 25 k.c. - jest miejscowosc, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stalego pobytu, przy czym chodzi o miejscowosc, a nie konkretne mieszkanie.

W tym wypadku miejscowosci sa rozne, wiec tym bardziej ta osoba
powinna miec uznane miejsce zamieszkania, tam gdzie jest czasowo
zameldowana


Przeslankami miejsca zamieszkania sa: przebywanie w okreslonej miejscowosci
oraz zamiar stalego w niej pobytu; musza one wystepowac kumulatywnie. Chodzi
o miejscowosc, która stanowi centrum zyciowej dzialalnosci danej osoby, nie
zas o miejscowosc, w której osoba pozwana jest zameldowana, ale o te
miejscowosc, w której ona przebywa z zamiarem stalego pobytu (post. SN z
dnia 3 maja 1973 r., I CZ 48/73, niepubl.).

Tym bardziej, ta osoba ma zarejestrowana dzialalnosc gospodarcza w
miejscowosci, gdzie jest zameldowana czasowo, a nie moze miec
rejestracji pojazdu?

Data: 2010-03-29 10:36:36
Autor: Piotr [trzykoty]
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
Użytkownik "VoyteG" <VoyteG@hotpop.com> napisał
Osoba moze miec jedno miejsce meldunku stalego i inne meldunku
czasowego (do 2 lat).

Ale zgodnie z prawem jeśli gdzieś mieszka, to powinna być tam zameldowana. Rodzaj meldunku określa jedynie charakter pobytu i w tym wypadku mogą być to dwa miejsca.
W świetle Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, sytuacja zamiekszkania bez meldunku nie powinna mieć miejsca.

Jednak jest unormowanie prawne:
KC Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
(...)
Przeslankami miejsca zamieszkania sa: przebywanie w okreslonej miejscowosci
oraz zamiar stalego w niej pobytu; musza one wystepowac kumulatywnie. Chodzi
o miejscowosc, która stanowi centrum zyciowej dzialalnosci danej osoby, nie
zas o miejscowosc, w której osoba pozwana jest zameldowana, ale o te
miejscowosc, w której ona przebywa z zamiarem stalego pobytu (post. SN z
dnia 3 maja 1973 r., I CZ 48/73, niepubl.).
Tym bardziej, ta osoba ma zarejestrowana dzialalnosc gospodarcza w
miejscowosci, gdzie jest zameldowana czasowo, a nie moze miec
rejestracji pojazdu?

Sam sobie odpowiedziałeś oraz jest to w powyższym komentarzu odnośnie właściwości miejscowej przy rejestracji pojazdów. Liczy się miejsce, w którym ktoś przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeśli ma meldunek tymczasowy, to samemu dostarcza dowód na to, że nie przebywa tu z zamiarem stałego pobytu... Wiec jak ma dowodzić, że to jest miejscowość, w której "przebywa z zamiarem stałego pobytu"...?

Data: 2010-03-29 01:45:07
Autor: VoyteG
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
On 29 Mar, 10:36, "Piotr [trzykoty]" <trzykoty_wyt...@o2.pl> wrote:
U ytkownik "VoyteG" <Voy...@hotpop.com> napisa


Sam sobie odpowiedzia e oraz jest to w powy szym komentarzu odno nie
w a ciwo ci miejscowej przy rejestracji pojazd w. Liczy si miejsce, w
kt rym kto przebywa z zamiarem sta ego pobytu. Je li ma meldunek
tymczasowy, to samemu dostarcza dow d na to, e nie przebywa tu z zamiarem
sta ego pobytu... Wiec jak ma dowodzi , e to jest miejscowo , w kt rej
"przebywa z zamiarem sta ego pobytu"...?

"z zamiarem" - to oczywiste, ze osoba ma zamiar, bo przemeldowała się
czasowo i w przyszłości zamierza docelowo na stale.Na razie jednak
stały meldunek ma w innym miejscu, z uwagi na ważne sprawy.
Przeniosła działalność gospodarcza do nowego miejsca. Zatem zamiar jak
najbardziej czytelny.

Data: 2010-03-29 10:49:46
Autor: Piotr [trzykoty]
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
"z zamiarem" - to oczywiste, ze osoba ma zamiar, bo przemeldowała się
czasowo i w przyszłości zamierza docelowo na stale.Na razie jednak
stały meldunek ma w innym miejscu, z uwagi na ważne sprawy.

No to "na razie" w świetle prawa wyraziła inny zamiar:
Art. 7. 1. UoELiDO "Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem."

Data: 2010-03-30 05:26:09
Autor: VoyteG
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
On 29 Mar, 10:49, "Piotr [trzykoty]" <trzykoty_wyt...@o2.pl> wrote:


No to "na razie" w świetle prawa wyraziła inny zamiar:
Art. 7. 1. UoELiDO "Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany
miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej
samej miejscowości, lecz pod innym adresem."

Inne stanowisko ma Rzecznik Praw Obywatelskich:

"Z przedstawionego stanowiska wynika, iż brak jest podstaw do odmowy
zarejestrowania samochodu w miejscu, gdzie interesant zamieszkuje z
zamiarem
stałego pobytu pomimo braku stałego zameldowania."
Całość stanowiska rzecznika można przeczytać tu:

http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=4322

Data: 2010-03-30 14:50:03
Autor: Piotr [trzykoty]
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
"Z przedstawionego stanowiska wynika, iż brak jest podstaw do odmowy
zarejestrowania samochodu w miejscu, gdzie interesant zamieszkuje z
zamiarem
stałego pobytu pomimo braku stałego zameldowania."

Ciekawe opinia. To faktycznie rzuca nieco inne światło na tę sprawę. Urzędnik nie powinien odmówić przyjęcia wniosku.
Z tym, że rzecznik odnosił się do sytuacji, w której ktoś nie ma meldunku stałego, a zamieszkuje (a więc przebywa z zamiarem stałego zamieszkania).
Tutaj jest sytuacja nieco inna: ktoś ma meldunek, tyle, że właśnie tymczasowy. A więc zadeklarował wprost i wyraźnie, że nie przebywa w danym miejscu z zamiarem stałego zamieszkania. Oczywiście w świetle przytoczonego stanowiska, nie będę dalej forsował tezy, że urząd nie powinien zarejestrować (chociaż RPO nie jest organem ani stanowiącym, ani udzielającym wiążaćej wykładni prawnej).
Jednak nie da się przemilczeć faktu i powstaje tu problem właściwości miejscowej organu, które urząd mógłby wyjaśniać na drodze postępowania administracyjnego. Bowiem człowiek złożył de facto dwa sprzeczne oświadczenia: że przebywa bez zamiaru stałego pobytu (meldując się tymczasowo) oraz, że przebywa z zamiarem stałego pozostania (próbujac rejestrować)... I o obu oświadczeniach ma wiedzę urząd.

Data: 2010-03-29 21:17:09
Autor: Papa5merf
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
Órzytkownik "Piotr [trzykoty]" napisal:
Co to jest miejsce zamieszkania

Poza przepisami podatkowymi nie znam prawnej definicji tegoz. Przyjmuje sie to na "chlopski rozum", tam gdzie w miare czesto przebywasz, spisz itp.

konkretnej definicji miejsca zamieszkania nie ma, wiec nie wprowadzaj pytajacego w blad!:O)
jedynie w  KC jest cos co moze byc miejscem zamieszkania, ale byc nie musi, a na chlopski rozum to sobie mozesz kapelusz nalozyc:O)

normalnie w naszym prawie jest miejsce pobytu stalego i czasowego, wprowadzone po to zeby milicja wiedziala gdzie nozna inwigilowac wroga ludu, spalowac go po cywilu, tak dla wygody wladzy:O)
miejsce zamieszkania to jakos nowy tfur wprowadzony chyba w celach podatkowych, dokladniej chyba po to zeby okradac z podatkuf obywateli pracujacych za granica, kurzy wyjechali bo w kraju z glodu przymierali:O(


Zameldowanie do zamieszkania sie ma: otóz zasadniczo
powinienes byc zameldowany tam, gdzie mieszkasz.

kolejna bzdura, z definicji KC to mjejsce zamieszkania mozna miec, albo go nie miec, natomiast zameldowanie w miejscu pobytu musisz miec:O)
nastepnie "mieszkac" to sobie mozesz w kilku mijscach jednoczesnie, a w urzedach musi byc jedno:O)

ja radze lac zimnym moczem na te miejsca zamieszkania, nie wypelniac ich i tyle i nie dawac robic z siebie idioty:O)

Data: 2010-03-30 00:04:35
Autor: HANA
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
[cut]> Ostatnio podczas rejestracji samochodu, widzialem sytuacje gdy
urzednik odmawial zarejestrowania pojazdu osobie zameldowanej czasowo
w danej gminie, poniewaz na stale zameldowana byla w innym miejscu. Na
fakturze zakupu samochodu widnial adres zameldowania czasowego,
poniewaz ta osoba w tym miejscu faktycznie zamieszkuje.
Jakich argumentow prawnych uzyc, aby zostalo uznane te faktyczne
miejsce zamieszkania?

w tym wypadku art. 73.1 KD
urzednik nie mial racji, rejestruje sie tam gdzie sie przebywa (siedziba) i juz.


--
-
pozdrawiam
Andrzej
www.hana.com.pl

Data: 2010-03-30 08:40:03
Autor: Piotr [trzykoty]
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
urzednik nie mial racji, rejestruje sie tam gdzie sie przebywa (siedziba) i juz.

Siedziba tyczy się osób prawnych, osoba prowadząca działalność nadal jest osobą fizyczną i nie ma siedziby. (Por. komenatrz Stefanskiego, w moim poście powyżej)

Data: 2010-03-30 22:42:08
Autor: HANA
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania

Użytkownik "Piotr [trzykoty]" <trzykoty_wytnij@o2.pl> napisał w wiadomości news:hos6co$50m$1z-news.wcss.wroc.pl...
urzednik nie mial racji, rejestruje sie tam gdzie sie przebywa (siedziba) i juz.

Siedziba tyczy się osób prawnych, osoba prowadząca działalność nadal jest osobą fizyczną i nie ma siedziby. (Por. komenatrz Stefanskiego, w moim poście powyżej)

Andrzej to inaczej
nie mam meldunku, wogole
ostatni w wawie
kupilem auto
mieszkam w Toruniu
to co?
nie mam prawa zarejesterowac?
toz to RPO sie klania...

Andrzej

Data: 2010-03-30 15:43:28
Autor: witek
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
HANA wrote:
toz to RPO sie klania...

on jest chory,
zostaw go.

Data: 2010-03-31 08:53:22
Autor: Piotr [trzykoty]
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
Użytkownik "HANA" <hana33@poczta.onet.pl> napisał
nie mam meldunku, wogole
ostatni w wawie
kupilem auto
mieszkam w Toruniu
to co?
nie mam prawa zarejesterowac?

Masz prawo i o tym pisał RPO. My mówimy o sytuacji posiadania aktualnych meldunków z jednoczesnym podnoszeniem argumentu, że tymczasowy jest w rzeczywistości stałym zamiarem pobytu...

Data: 2010-03-30 22:43:53
Autor: HANA
Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania
sorry Piotr mialo byc

Miejsce zamieszkania / miejsce zameldowania

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Ciekawe maszyny sprzątające plażę

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Extreme

W dziale Kultura

W dziale Sport

W dziale Biznes, Finanse, Prawo