Grupy dyskusyjne   »   pl.soc.polityka   »   Msza św.: Ofertorium-Lavabo-Sekreta-Prefacja

Msza św.: Ofertorium-Lavabo-Sekreta-Prefacja

Data: 2011-01-16 12:53:00
Autor: abc
Msza św.: Ofertorium-Lavabo-Sekreta-Prefacja
Po konczącym Mszę Katechumenów Credo
news:4d29756f$0$2438$65785112news.neostrada.pl...
od Offertorium rozpoczyna się Msza Wiernych.  Nieochrzczeni powinni wyjść z
kościoła.

Celebrans całuje ołtarz i pozdrawia wiernych: "Dominus vobiscum".
Wierni odpowiadają "Et cum spiritu tuo", po czym kapłan wzywa wszystkich do
modlitwy mówiąc "Oremus".

Kapłan udaje się na stronę Ewangelii i odmawia po cichu krótką
modlitwę Offertorium z danego dnia. Np. na Drugą Niedzielę po Objawieniu
Pańskin przypada następująca modlitwa: "Iubilate Deo universa terra :
psalmum dicite nomini eius : venite, et audite, et narrabo vobis, omnes qui
timetis Deum, quanta fecit Dominus animae meae, alleluia." czyli "Wykrzykuj
Bogu wszystka ziemio; śpiewajcie psalm Imieniu Jego. Pójdźcie posłuchać
wszyscy bogobojni, oto wam powiem, co Pan mej duszy
uczynił, alleluja."

Następnie kapłan bierze hostię, która ma być konsekrowana, kładzie ją na
patenię i wznosząc patenę ofiaruje Chleb mówiąc: "Suscipe sancte Pater
omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam...." czyli "Przyjmij,
Ojcze święty, wszechmocny, wiekuisty Boże, tę hostię niepokalaną..."
Po czym czyniąc pateną  Znak Krzyża kładzie patenę na ołtarzu.

Tekst Ofertorium i Ofiarowania Chleba jest tu:
http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117#z14

Następnie kapłan przechodzi na stronę :Lekcji (Epistoły). Ministranci
przynoszą ampułki z winęm i wodą.

Kapłan wlewa do kielicha wino i kilka kropel wody, którą błogosławi. Jest to
pamiątka krwi i wody, która spłynęła z boku Chrystusa, a także symbol
Boskiej i ludzkiej natury połączonej w osobie Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Kapłan modli się: "Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter
condidisti...." czyli "Boże, któryś godność natury ludzkiej, przedziwnie
stworzył...." Tekst: http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117#z16

Kapłan przechodzi na środek ołtarza wznosi kielich  i modli się: "Offerimus
tibi Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clementiam..." czyli
"Ofiarujemy Ci, Panie, kielich zbawienia, Twojej żebrząc łaskawości..."
Tekst: http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117#z17

Po czym kapłan czyni kielichem Znak Krzyża nad ołtarzem i stawia kielich na
ołtarzu.

Po ofiarowaniu chleba i wina pochylony kapłan poleca ofiary odmawiając
modlitwę:

"In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te Domine..."
czyli "W duchu pokornych i w sercu skruszonych, przyjm nas, o Panie..." i
czyniąc Znak Krzyża prosi, aby Duch Święty ofiarę pobłogosławił:  "Veni
sanctificator omnipotens aeterne Deus, et (+) benedic hoc sacrificium tuo
sancto nomini praeparatum." czyli "Przyjdź, Dawco świętości, wszechmogący
wiekuisty Boże, i pobłogosław (+) tę ofiarę przygotowaną dla chwały świętego
Imienia Twojego."

We Mszach uroczystych kapłan okadza dary ofiarne i ołtarz.  Teksty
odmawianych przy tym modlitw są tu:
http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117#z18

Ministranci przynoszą utensylia do Lavabo (Umycia rąk). Kapłan po okadzeniu
lub zaraz po poleceniu ofiar przechodzi na stronę Lekcji (Epistoły) i umywa
palce rąk i odmawia modlitwę:

"Lavabo inter innocentes manus meas: et circumdabo altare tuum Domine...."
czyli "Umywam ręce na znak niewinności: I obchodzę ołtarz Twój Panie...."
Tekst jest tu: http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117#z19

Następnie kapłan przechodzi na środek ołtarza i pochylony poleca ofiarę
Trójcy Świętej:

"Suscipe sancta Trinitas hanc oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam
passionis resurrectionis et ascensionis Jesu Christi Domini nostri:..."
czyli "Przyjmij, Trójco Święta, tę ofiarę, którą Ci składamy na pamiątkę
męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego..."
Tekst jest tu: http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117#z20

Kapłan całuje ołtarz i zwraca się do wiernych prosząc o zjednoczenie w
modlitwie: "Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat
apud Deum Patrem omnipotentem." czyli "Módlcie się, Bracia, aby moja i wasza
ofiara była przyjęta przez Boga Ojca wszechmogącego."
Tekst jest tu: http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117#z21

Następnie kapłan z rękami nad ofiarą odmawia po cichu Sekretę, tj. modlitwę
przypadającą na dany dzień, w której poleca ofiary Bogu.  Np. na Drugą
Niedzielę po Objawieniu Pańskim przypada następująca Sekreta:
"Oblata, Domine, munera sanctifica : nosque a peccatorum nostrorum maculis
emunda. Per Dominum nostrum..." czyli "Poświęć, Panie, dary, które Ci
składamy: i racz nas oczyścić ze zmazy grzechów naszych. Przez tegoż Pana
naszego..."

Czasami jest to więcej niż jedna modlitwa, a po ostatniej z nich kapłan mówi
głośno: "Per omnia saecula saeculorum" czyli "Przez wszystkie wieki wieków",
a wierni odpowiadają "Amen".

Sekreta kończy Część Pierwszą  Mszy Wiernych.

Część Druga Mszy Wiernych zaczyna się od Dialogu przed Prefacją:
Tekst Dialogu i samej Prefacji jest tu:
http://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117#z22

A teraz można ze zrozumieniem obejrzeć to:
http://www.youtube.com/watch?v=4tnUYvM3_mc

--
Nie da się oddzielić polityki od religii. Nie da się w człowieku oddzielić
katolika od obywatela. Rozdział państwa od Kościoła jest sztuczny.

Data: 2011-01-16 13:27:11
Autor: jedrus
Msza św.: Ofertorium-Lavabo-Sekreta-Pr efacja
W dniu 2011-01-16 12:53, abc pisze:

A teraz można ze zrozumieniem obejrzeć to:
http://www.youtube.com/

Zrozumienie to cos co ciebie przerasta.


--
jedrus
http://mokotow.btx.pl/
http://automasa.pl/
http://dziadowskikraj.pl/

Msza św.: Ofertorium-Lavabo-Sekreta-Prefacja

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Redmi 9A - recenzja budżetowego smartfona

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Gry

W dziale Extreme

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Motoryzacja

W dziale High-Tech

W dziale Lifestyle