Grupy dyskusyjne   »   pl.biznes.banki   »   NIK kontra USy

NIK kontra USy

Data: 2015-12-31 00:20:57
Autor: Eneuel Leszek Ciszewski
NIK kontra USy
NIK: Skarbówka pobierała podatki od przedawnionych zobowiązań

Raport Najwyższej Izby Kontroli ujawnia szereg nieprawidłowości
i uchybień związanych z poborem podatków. Urzędy skarbowe pobierały
podatki od przedawnionych zobowiązań. Urzędnicy zaś traktowali
podatników w sposób nierówny - na jednych nakładając dodatkowe
obciążenia, innym je darując.

Kontrole przeprowadzone przez NIK dotyczyły poboru podatku dochodowego.
W wyniku kontroli okazało się, iż w latach 2009-2013 urzędy skarbowe
zakwestionowały 25% wszystkich deklaracji podatkowych złożonych w związku
ze sprzedażą nieruchomości. We wszystkich takich przypadkach urzędnicy
fiskusa stwierdzali, iż podatnik zaniżył podatek i wymierzali dodatkową
daninę do zapłaty. W ten sposób, w jednym tylko województwie, skarbówka
ściągnęła dodatkowe 16 mln zł podatku. Wyniki kontroli pokazały, iż taki
domiar podatku nie zawsze był uzasadniony a urzędy skarbowe nadużywały
swoich uprawnień.

Raport NIK ujawnił, iż bardzo częstą praktyką urzędów skarbowych było
podejmowanie czynności sprawdzających w ostatnim możliwym roku, tj. na
krótki czas przed przedawnieniem zobowiązania. Taki sposób działania
urzędów powoduje, iż podatnik zostaje obciążony odsetkami za całe 5 lat.
Odsetki te mogłyby być dużo niższe, gdyby urzędy podejmowały czynności
we wcześniejszym terminie. Okazało się, iż w niektórych urzędach skarbowych
aż 56% spraw podejmowana była dopiero w ostatnim roku okresu przedawnienia.

To jednak nie wszystko. Niektóre urzędy skarbowe podejmowały bowiem
postępowania w stosunku do zobowiązań, dla których minął już 5-letni
okres przedawnienia. Również w takich przypadkach fiskus wymierzał
dodatkowy podatek, a wielu podatników nieświadomych swoich praw,
uiszczało nakładane na nich daniny.


Raport NIK wskazuje również na nierówne traktowanie podatników znajdujących
się w tej samej sytuacji faktyczno-prawnej. Czynności sprawdzające podejmowane
przez skarbówkę w stosunku do osób znajdujących się w identycznej sytuacji,
czasem wykazywały nieprawidłowości, a innym razem nie. W ten sposób, niektórzy
podatnicy zostali zobowiązani do zapłaty dodatkowego podatku, inni zaś,
z niewiadomych przyczyn, uniknęli domiaru podatku.


Najwyższa Izba Kontroli zauważyła również, iż urzędy skarbowe skupiały się
tylko i wyłącznie na tych przypadkach, w których dochodziło do uszczuplenia
należności podatkowych. Czynności sprawdzających nie podejmowano natomiast
w przypadkach, gdy podatnicy zawyżali zadeklarowany podatek.

Zastrzeżenia NIK-u budzi również sposób postępowania urzędników skarbowych,
którzy przy okazji najmniejszych nawet błędów, za każdym razem wzywali
podatników do korygowania zeznań, choć wcale nie musieli tego robić.
Od 2005 roku funkcjonują bowiem przepisy, które pozwalają urzędnikom
na dokonywanie samodzielnych korekt drobnych błędów i pomyłek rachunkowych
w zeznaniach podatkowych. Takie przepisy wprowadzone zostały właśnie po to,
by ograniczyć konieczność osobistych kontaktów podatnika z urzędem. Kontrola
NIK wykazała zaś, że urzędnicy wzywają podatników do osobistego stawiennictwa
w urzędzie, nawet w najbardziej błahych sprawach.

--
   .`'.-.         ._.  http://eneuel.w.duna.pl  .-.
   .'O`-'     ., ; o.'    http://danutac.eu    '.O_'
   `-:`-'.'.  '`\.'`.'    ~'~'~'~'~'~'~'~'~    o.`.,
  o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;. . .;\|/....

[nie wiem, co JF odpisze, więc nie mogę mu odpisać w tym poście -- muszę zaczekać...]

Data: 2015-12-31 12:43:52
Autor: max
NIK kontra USy
W dniu 2015-12-31 o 00:20, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:
NIK: Skarbówka pobierała podatki od przedawnionych zobowiązań

No spoko.... tylko co z tego ? Dostana kare, urzędników wyrzucą - nie wierze.

NIK kontra USy

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Redmi 9A - recenzja budżetowego smartfona

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale High-Tech

W dziale Sport