Grupy dyskusyjne   »   pl.soc.polityka   »   SOWA

SOWA

Data: 2009-06-23 05:51:17
Autor: Panslavista
SOWA
       Masakra w Łucku miała miejsce 23 czerwca - żydokomuna w Czeladzi dla
uczczenia wkroczenia sowjetów do Polski  Wołyniu i Podolu, Polacy Donbasu -
UKRAINA
      Towarzystwo Kultury Polskiej na Donbasie - śp. Prezes Ryszard
Zieliński zmarł 22.2.2008 w Makiejewce - Ks. Witold Józef Kowalów w Diecezji
Łuckiej na Wołyniu - ks. Jarosław Wiśniewski tymczasem na misji w CHINACH
      Kategorie: Wszystkie | 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK | 30.10.2005
czwarty raz poświęcony | Biesiada Krzemieniecka | Bohdan Poręba, reżyser |
Bp Marcjan Trofimiak | Irena Androszczuk | Jerzy Sowiński | Kazimierz J.
Węgrzyn | Ks. dr Józef Buraczewski | NATO i Unie Europejska | O. REMIGIUSZ
KRANC: Z Ostroga na Kolyme | Odchodzą Kazachstańcy – Sybiracy | Pawłokoma |
Polacy na Wołyniu | Polakom, Ofiarom UPA | Polsko-Polonijna Organizacja
Narodu Polskiego - Liga Polska | Ryszard Zieliński | Stefan Kosiewski |
Wasyl Konstanty Ostrogski | Wspolnota , Pomoc Polakom na Wschodzie, MSZ |
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski | ks. Witold Józef Kowalów - Wołanie z Wołynia
| ks. Władysław Bukowiński | ks.Jaroslaw Wiśniewski | manowce, żydokomuna |
w Ostrogu nad Horyniem  RSS

wtorek, 23 czerwca 2009
Ewa Siemaszko: Masakra w Łucku miała miejsce 23 czerwca - żydokomuna w
Czeladzi dla uczczenia wkroczenia sowjetów do Polski


12:05, reakcja , zbrodnie komuny
Link
żydokomuna w Czeladzi dla uczczenia wkroczenia sowjetów  do Polski
http://nono.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?3,2009
22 czerwca 1941 r. - Niemcy uderzają na ZSRR, a we więzieniu w Łucku
NKWD morduje ok. 4.000 uwięzionych tam w większości Polaków oraz Ukraińców,
w tym kilku księży. Dokonano rzezi więźniów, podczas której prawdopodobnie
zostali zamordowani prefekt i kanonik Kapituły Łuckiej, ks. Władysław
Spaczyński i ks. Bronisław Galicki. Cudem uratował się Sługa Boży ks.
Władysław Bukowiński. W Łucku, w więzieniu mordowaniem więźniów kierowali
enkawudziści Malibow, Gebiuk, Kuchanowicz, uczestniczyli w masakrze również
naczelnicy oddziałów więziennych: Stan, Gonczarow oraz enkawudziści:
Dworkin, Falkow, Korszunow. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny bolszewicy
zdążyli dokonać kolejnej, czwartej już deportacji ok. 200.000 Polaków na
Syberię. Zob.: Romuald Wernik, "Zbrodnia, która czeka na karę", [w:]
"Dziennik Polski" (Londyn) z 26 lutego 1988 r.

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.
ks. Witold Józef Kowalów
vykovaliv@gmail.com
http://groups.google.com/group/wolanie/browse_thread/thread/3f6bb529bcdf3011?hl=pl

Szczęść Boże!
Oboje moi Rodzice byli więzieni w Łucku 1940-1941. Od. XI.1940  przebywali w
sąsiadujących ze sobą celach śmierci - do IV.1941, kiedy  to kara śmierci
została zamieniona na 10-letni pobyt w łągrze. Wraz z
Ojcem w tej samej celi śmierci przebywali księża, tak jak moi Rodzice  -
członkowie konspiracji we Włodzimierzu Wołyńskim: ks. Bronisław  Galicki,
ks. Józef Kazimierz Czurko (w jego obecności były składane  przysięgi przez
konspiratorów) oraz ks. Stanisław Kobyłecki. Więźniom  wiadomo było również
(porozumiewano się stukanym alfabetem więziennym  przez ścianę), że w innych
celach siedzą ks. Szpaczyński (a nie  Spaczyński, zresztą prefekt mojej śp.
Mamy, o którym z rozczuleniem  wielokrotnie mi opowiadała) i ks.
Tokarzewski. Obu nie było już w  więzieniu podczas masakry w czerwcu.
Masakra w Łucku miała miejsce 23  czerwca, a nie 22 czerwca, jak można
spotkać w publikacjach. Mam w  dyspozycji kilka relacji osób, które przeżyły
oprócz moich Rodziców,  bowiem tematem tym zajmowałam się w latach
1989-1992, kiedy to  urządziłam (1992) wystawę o likwidacji więzień w Muzeum
Niepodległości, stąd pewność co do daty.
Księża Szpaczyński i Tokarzewski zostali zabrani z cel jakiś czas przez
wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Materiały na temat ich losów zbierali
nieżyjący już księża Hipsz i Krejcza, również Leon
Popek poszukiwał wiadomości. Były jakieś sprzeczne relacje co do szczegółów,
ale sama śmierć nastąpiła podczas transportu do łagru (na tzw. etapie). A
więc ks. Szpaczyński nie zginął w więzieniu w Łucku.
*Zginęli natomiast z całą pewności: ks. Galicki i ks. Czurko*.  Natomiast
ks. Kobyłecki podczas rozstrzeliwania na tzw. dziedzińcu polskim, tj. na
jednym z dwu dziedzińców, na których dokonano
egzekucji, na który to spędzono Polaków (na tym drugim większym Ukraińców)
pociągnął mego Ojca za metalowy kocioł do roznoszenia posiłków, który stał
na tym dziedzińcu. Tak się uratowali, bo kule
odbijały się od kotła. Następnego dnia (24 czerwca) Ojciec przenosił zwłoki
do wielkich dołów wykopanych na dziedzińcu "ukraińskim". Mama ocalała,
ponieważ NKWD, pominęło - z niewiadomych powodów - część kobiecą, która
przylegałą do głównych korpusów więzienia i gdzie zresztą nie było wiele
kobiet.
Byłam z Ojcem w gmachu więzienia w 1991 r. Pokazał mi wnętrza (na pytanie
kogoś z urzędujących tam wtedy pracowników szkoły muzycznej powiedziałam, że
jesteśmy historykami architektury i sztuki i
interesujemy się stylem i konstrukcją budowli), związane z Jego i Mamy
pobytem. Narysowałam plan więzienia, zaznaczając przeznaczenie
poszczególnych pomieszczeń.
Na zakończenie: Ks. Czurko udzielił Mamie i Tacie ślubu w celach śmierci -
odbyło się to stukanym alfabetem więziennym. Świadkami byli obaj pozostali
księża oraz Janina Grabowska z celi Mamy. Ks. Kobyłecki po powrocie do
Włodzimierza Wołyńskiego uznał, że ślub trzeba powtórzyć w kościele, co
nastąpiło w pierwszych dniach lipca 1941 r.
Pozdrawiam serdecznie
Ewa Siemaszko
http://groups.google.com/group/wolanie/browse_thread/thread/e7625db77b53e6c4?hl=pl


00:07, kulturzentrum , ks. Witold Józef Kowalów - Wołanie z Wołynia
Link
http://donbas.blox.pl

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- --

Deutsch-Polnische Gesellschaft
Freundeskreis Frankfurt Krakau, D-PG Frankfurt am Main e.V. - D-PG. Berlin
      Kategorie: Wszystkie | Dr. Gerhard Gnauck | Jan Truszczyński | Janusz
Tycner | Karl Dedecius | Krakau 750 | Neujahresempfang | Sommerfest |
Spielfilme im Filmmuseum Frankfurt | 20 Jahre | Die aktuelle Lage in Polen -
ein Vortrag | Ikonnenmuseum der Stadt Frankfurt |
Jahresmitgliederversammlung. | Konzert | Krakau | Oleksandr Nowosolov | Post
/ poczta | Sommerfest | Spielfilm | Studienreisen | der Vorstand - zarząd
RSS

wtorek, 23 czerwca 2009
Der Freundeskreis Frankfurt/ Krakau feierte sein 20-jähriger Bestehen.
Empfang in dem Kaisersaal des Römers
Es sprach Gesandter der R...
 videoEmpfang in dem Kaisersaal des Römers: Der Freundeskreis Frankfurt/ Krakau
dokonanego przez użytkownika sowa

22:32, kulturzentrum , 20 Jahre
Link Dodaj komentarz »
http://dpg.blox.pl/

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- --

      Kategorie: Wszystkie | Badania i Ekspertyzy | BeBook | Biuro Podawcze
| Będzin | Czeladź | DK2KWH | De-Mail | Dąbrowa Górnicza | IHK |
IT-Dienstleister des Landes Hessen | Interaktives Mobile TV | Katowice |
Kulturzentrum | Las Vegas | Lech Wałęsa, Gdańsk | Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji | Ministerstwo Sprawiedliwości | Mobile
Gaming - Spiele | MyBlogLog | Poglądy | Policja, UB | Sosnowiec | Stan
Tymiński | Surround- Audiotechnologien | Tomaszów Mazowiecki | Wielka
Polityka | Wielki Swiat | Wrocław | You Tube | blox | dolar | facebook |
moblo | ning | podcast digital | presse - media | rozwadniacze, woda
aukcyjna | software | twitter | w mexyku | yasni | yur.TV  RSS

wtorek, 23 czerwca 2009
Seminarium o geotermii 2.7. Wiesbaden, wstęp 180 euro. W Polsce blokuje się
dostęp do tych bogactw Narodowi Polskiemu
  a.. Home
  b.. Profile
 sowa
  1.. Construction set for Polish Jewry museum :
http://digg.com/d1uOnx?t1:01 AM Jun 21st from Digg

  2.. Seminarium o geotermii 2.7. Wiesbaden, wstęp 180 euro. W Polsce
blokuje się dostęp do tych bogactw http://wong.to/0py987:41 PM Jun 19th from
web

  3.. o dzialaniu band zydowskich w policji, prokuraturze i sadach
http://wong.to/3u6u33:43 PM Jun 16th from web
20:43, reakcja , twitter
Link Dodaj komentarz »
http://nono.blox.pl

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- --

Opozycja Pozaparlamentarna
w stosunku do żydokracji, żydołaków, żydokomuny i żydokorowców
            Kategorie: Wszystkie | Andrzej Marszałkowski | Bogusław
Maśliński | Bohdan Poręba | Edward Makowiecki | Elżbieta Adach | Grzegorz
Niedźwiecki | Jan Grudniewski | Janusz Piechociński | Jerzy Kowalski | Jerzy
Malinski | Józef Bizoń | Kazimierz J. Węgrzyn | Kazimierz Styrna | Kazimierz
Switoń | Krzysztof Cierpisz | Krzysztof Pytel | Lech Klekot | Leszek Skonka
| Magdalenka, PRL-Bis | Manowce | Marian Barański | Michnik Adam | Stanisław
Tymiński | Stefan Kosiewski | Witold Filipowicz | Witold Karolewski | Z
Perspektywy Narodowej | Zbigniew Nowak | Zbigniew Roliński | apartheid,
kryptorasizm syjonistyczny | dr.inż. Jan Czekajewski | ludobójstwo / zagłada
/ genocide | prof.Zbigniew Dmochowski | prowokator żydowski  RSS

      wtorek, 23 czerwca 2009
      Czy Polacy dadzą się wybić do reszty pod hasłem walki o niepodległość?
Chrapan prowokuje, żeby się dochrapać!


      Sent: Tuesday, June 23, 2009 11:39 AM
      Subject: Fw: NAUKOWCY NIEROZUMIEJĄCY CZY ZAKŁAMANI ?
        Nie jest zaskoczeniem brak podstawowego rozeznania u części naszych
naukowców zajmujących się badaniami zjawisk społecznych zachodzących w
Polsce w ostatnim dwudziestoleciu i komentowaniu ich - czyli całkowite
oderwanie od życia. Ostatnio zauważalnym przykładem  są artykuły w magazynie
"Europa"  Panów Marcina Króla i Henryka Domańskiego - Dyrektor Inst.
Filozofii i Socjologii w swoim art. twierdziPan profesor nie jest w stanie
zauważyć że owszem zmienił się system ale na jeszcze gorszy niż był komuszy,
bo na mafijny, zbrodniczy, rabujący, niszczacy gospodarkę ogólnonarodową
"swojego" Kraju, łupiący swój Naród, a i "elyty" (elitami tego badziewia nie
można nazwać, w ostatnim okresie komuny "działacze gospodarczy" i SBcja)
pozostały te same, bezideowcy komunistyczni z "dodatkami" wysupłanymi z
współpracowników SBckich udających komunistyczną "opozycję" (prawdziwej
opozycji do elit nie dopuszczono). A "elity polityczne"? - co to takiego
jest ? - w Polsce nie występują. Bo nie można nazwać politykami nie mówiąc
(wybrałem tylko najbardziej rzucajace się w oczy wywody)   " w latach
1982-2005 nie zwiększyła się ruchliwość międzypokoleniowa mimo przebudowy
ustroju społecznego i wymiany elit w dziedzinie gospodarki i władzy".

      już o elitach samowybierających sie "parlamentarzystów" i tworzone
przez nich nierządy sterowane przez mafijny, zbrodniczy układ Magdalenkowy
(GTW). Następne cytaty   "Zmiana systemu naruszyła prestiż pozycji
związanych z władzą - jest to paradoks demokracji"   i Demokratyzacja
osłabiła mistycyzm władzy odbierając jej prestiż"  . Panu profesorowi nie
przyjdzie na myśl że jeżeli tak jest to może nasza "demokracja" jest
nienormalna, a może jej w ogóle nie mamy a tylko mglistą namiastkę podobną
do komuszej (w komunie też mówiło się że mamy demokrację). Pan profesor nie
zauważa że :
      - po pierwsze,  w Polsce od 1989 roku "rządzi"  jeden i ten sam
mafijny zbrodniczy układ Magdalenkowy, podzielony tylko na kliki udające
partie wzajemnie szachujące się "hakami"  i eliminujący każdą opcję z poza
tego układu by nie spróbowała rozliczyć zbrodni popełnionych na Narodzie
      - po drugie, to przecież "politycy" i tworzona przez nich "wladza"
doprowadzili do degradacji prestizowej swoich funkcji zaqjmując się
tworzeniem bandyckiego "prawa" im zgodnie z tym "prawem" tworząc bandycki
system, państwo bandyckie, gdzie oni sami są ponad nawet tym bandyckim
"prawem" - przykładów można mnożyć poczynając od dzisiejszego "nierządu", a
kończąc w moim malutkim miasteczku.

      Następny publicysta, Pan Profesor Marcin Król - diagnozujący
występujące u nas nierówności społeczne, a nawet stwierdzający że przybrały
one kolosalne rozmiary z genetycznym uzależnieniem na co najmniej kilka
pokoleń z bardzo poważnymi a nawet wstrząsającymi konsekwencjami. I mimo tak
poważnej, odzwierciedlającej rzeczywistość diagnozy, "nie chce" zrozumieć,
albo i nie rozumie przyczyn i zależności tego stanu rzeczy. Bo jakże inaczej
można zrozumieć cytat:  " Kiedy nadeszli zwolennicy IV RP mogło się wydawać,
że dostrzegają nierówność i chcą podjąć problem niesprawiedliwości
społecznej z nową, od 1989 roku nieznaną energią. Były to jednak pozory,
gdyż PiS za źródło nierówności uznało tajemnicze "układy" " - Przecież to
właśnie układy zawiązane w okresie komuny doprowadziły do tych patologii.
Bez likwidacji układów i osądzenia twórców i beneficjentow zbrodniczej
grabieży Gospodarki ógólnonarodowej nie naswtąpi "sprawiedliwość społeczna".
Aby można było mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości musi być osądzona każda
zbrodnia. Jeżeli nie zrobi tego Państwo, to znaczy że nie jest to państwo
prawa i prawo powszechnie rozumiane musi wyegzekwować sam Naród.  Przy tym
musi zlikwidować tak ustanowione państwo - system rządzący - dzisiaj
bandycki, zbrodniczy wobec Narodu i Państwa jako wspólnoty Narodowej. I TO
NALEŻY ZROBIĆ JAQK NAJSZYBCIEJ !!! - NIEZALEŻĄNIE OD OFIAR  - BO OFIAR TEGO
BANDYCKIEGO SYSTEMU JEST WIĘCEJ, TYLE ŻE CICHYCH.

      Marek Chrapan
      12:57, reakcja , prowokator żydowski
      Link Dodaj komentarz »

http://opozycja.blox.pl/

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- --


http://patrz.pl/filmy/sowa

http://sowa-frankfurt.ning.com
Opozycja Pozaparlamentarna

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt?hl=pl
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum

http://mysowa.blog.de
http://www.myspace.com/mysowa

http://25lat.blox.pl
http://abw.blox.pl

Instytut Pamięci Narodu Polskiego
Konserwatysta

http://tomas.blox.pl
http://ro.weblog.ro
sowa.moblo.pl

http://nono.blox.pl
http://unsinn.blox.pl

Magdalenka
http://sowamagazyn.blogspot.com

http://magazyn.blog.de
Shalom

Polski Komitet Narodowy

http://sowa.mypodcast.com

__._,_.___
Beiträge zu diesem Thema (1) Antworten (Auf der Website) | Neues Thema
Beiträge | Links | Mitglieder | Kalender
http://sowa-frankfurt.ning.com
http://sowa.mypocast.com
http://sowa.beeplog.de
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum

Einstellungen per Internet ändern (Yahoo!-ID erforderlich)
Einstellungen: In "Tägliche Zusammenfassung" ändern | In "Klassisch" ändern
Besuchen Sie Ihre Group | Nutzungsbedingungen von Yahoo! Groups | Abonnement
kündigen Letzte Aktivität
Besuchen Sie Ihre Group
Yahoo! 360ş
Jetzt ausprobieren

Bloggen und Leute treffen


Y! Avatare
Jetzt ausprobieren

Hippe Mode tragen


Mein Yahoo!
Jetzt ausprobieren

Alles auf einen Blick

..

__,_._,___

SOWA

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Redmi 9A - recenzja budżetowego smartfona

W dziale Motoryzacja

W dziale Gry

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Sport

W dziale High-Tech

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura