Grupy dyskusyjne   »   pl.soc.prawo   »   Śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Data: 2009-10-22 08:24:28
Autor: Another
Śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Witajcie,
w wyniku wypadku zginęła osoba prowadząca działalność gospodarczą -
dostarczanie internetu drogą radiową.
Jakie są skutki prawne takiej sytuacji? Umowa zawarta była de facto z osobą
fizyczną, zatem jak rozumiem, jej śmierć powoduje automatyczne wygaśnięcie
tej umowy?
Internet póki co działa, ale czy mam np. płacić za kolejny miesiąc? Faktury
odbierałem raz w roku w siedzibie firmy, nie wiem do kiedy mam
zafakturowane dotychczasowe korzystanie z internetu.
W fimie telefon nie jest odbierany, a trudno mi się będzie w najbliższym
czasie wybrać osobiście do siedziby.

Pozdrawiam,
--
Another

Data: 2009-10-22 01:14:06
Autor: przypadek
Śmierć osoby prowadzącej działalność gospo darczą
On 22 Paź, 08:24, Another <nowacz...@gazeta.pl> wrote:
Witajcie,
w wyniku wypadku zginęła osoba prowadząca działalność gospodarczą -
dostarczanie internetu drogą radiową.
Jakie są skutki prawne takiej sytuacji? Umowa zawarta była de facto z osobą
fizyczną, zatem jak rozumiem, jej śmierć powoduje automatyczne wygaśnięcie
tej umowy?
Internet póki co działa, ale czy mam np. płacić za kolejny miesiąc? Faktury
odbierałem raz w roku w siedzibie firmy, nie wiem do kiedy mam
zafakturowane dotychczasowe korzystanie z internetu.
W fimie telefon nie jest odbierany, a trudno mi się będzie w najbliższym
czasie wybrać osobiście do siedziby.

Pozdrawiam,
--
Another

Czy jest to umowa zlecenie? (To nie pytanie do autora wątku tylko do
grupowych teoretyków)

Jeśli tak, to:
Art. 748.
W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego
zlecenie
albo wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych.
Art. 749.
Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za istniejące na korzyść
przyjmującego
zlecenie aż do chwili, kiedy dowiedział się o wygaśnięciu zlecenia.

Data: 2009-10-22 11:32:54
Autor: kuba
Śmierć osoby prowadzącej działa lność gospodarczą
przypadek pisze:

Czy jest to umowa zlecenie? (To nie pytanie do autora wątku tylko do
grupowych teoretyków)

Moim zdaniem jest to umowa o świadczenie usług, o tyle o ile mogę się oczywiście wypowiedzieć nie widząc jej.

Do takiej umowy stosujemy odpowiednio przepisy o zleceniu - odpowiednio, wiadomo, znaczy: z zachowaniem pewnych odrębności wynikających z różnic między charakterem zlecenia a charakterem konkretnej umowy o świadczenie usług.

Ratio legis wygaśnięcia zlecenia wraz ze śmiercią przyjmującego zlecenie leży - to jest chyba bezsporne - w stosunku zaufania między stronami umowy albo w szczególnych kompetencjach przyjmującego zlecenie (podręcznikowy przykład: namalowanie obrazu).

Pytanie, czy charakter umowy o świadczenie usług internetowych uzasadnia zastosowanie do niej cytowanych przez Ciebie przepisów o wygaśnięciu. Moim zdaniem nie.


--
kuba
www.fashioncorner.pl

Data: 2009-10-22 13:39:37
Autor: jureq
Śmierć osoby prowadzącej działalność
Dnia Thu, 22 Oct 2009 11:32:54 +0200, kuba napisał(a):

Ratio legis wygaśnięcia zlecenia wraz ze śmiercią przyjmującego zlecenie
leży - to jest chyba bezsporne - w stosunku zaufania między stronami
umowy albo w szczególnych kompetencjach przyjmującego zlecenie
(podręcznikowy przykład: namalowanie obrazu).

W jakim to podręczniku namalowanie obrazu jest umową zlecenia? W tych, o których słyszałem zawsze było umową o dzieło.

Data: 2009-10-22 18:44:56
Autor: kuba
Śmierć osoby prowadzącej działal ność gospodarczą
jureq pisze:
Dnia Thu, 22 Oct 2009 11:32:54 +0200, kuba napisał(a):

Ratio legis wygaśnięcia zlecenia wraz ze śmiercią przyjmującego zlecenie
leży - to jest chyba bezsporne - w stosunku zaufania między stronami
umowy albo w szczególnych kompetencjach przyjmującego zlecenie
(podręcznikowy przykład: namalowanie obrazu).

W jakim to podręczniku namalowanie obrazu jest umową zlecenia? W tych, o których słyszałem zawsze było umową o dzieło.

Faktycznie, musiałem mieć niezłą dziurę w głowie jak to pisałem ;)
Niemniej jednak, zasadniczego argumentu wypływającego z mojej wypowiedzi to nie zmienia.

--
kuba
www.fashioncorner.pl

Data: 2009-10-22 08:35:57
Autor: Baczek
Śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą
w wyniku wypadku zginęła osoba prowadząca działalność gospodarczą -
dostarczanie internetu drogą radiową.
Jakie są skutki prawne takiej sytuacji? Umowa zawarta była de facto z osobą
fizyczną, zatem jak rozumiem, jej śmierć powoduje automatyczne wygaśnięcie
tej umowy?
Internet póki co działa, ale czy mam np. płacić za kolejny miesiąc? Faktury
odbierałem raz w roku w siedzibie firmy, nie wiem do kiedy mam
zafakturowane dotychczasowe korzystanie z internetu.
W fimie telefon nie jest odbierany, a trudno mi się będzie w najbliższym
czasie wybrać osobiście do siedziby.


Tak raczej zdroworozsadkowo. Krzystasz z internetu - płać.
Tel nie odbieraja i to rozumiem. Facet zginal, zona ma inne problemy na głowie niż odbieranie tel.
Daj kobiecie (zonie zmarłego) troche czasu na dojscie do siebie.

Data: 2009-10-22 09:18:11
Autor: BETON
Śmierć osoby prowadzącej działalność gospo darczą

Użytkownik "Baczek" <m_bakowski@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:hbougd$s4$1news.onet.pl...
w wyniku wypadku zginęła osoba prowadząca działalność gospodarczą -
dostarczanie internetu drogą radiową.
Jakie są skutki prawne takiej sytuacji? Umowa zawarta była de facto z osobą
fizyczną, zatem jak rozumiem, jej śmierć powoduje automatyczne wygaśnięcie
tej umowy?
Internet póki co działa, ale czy mam np. płacić za kolejny miesiąc? Faktury
odbierałem raz w roku w siedzibie firmy, nie wiem do kiedy mam
zafakturowane dotychczasowe korzystanie z internetu.
W fimie telefon nie jest odbierany, a trudno mi się będzie w najbliższym
czasie wybrać osobiście do siedziby.Śmierć osoby, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą oznacza trwałe zaprzestanie tej działalności. W takim wypadku wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej najczęściej następuje z urzędu. W przypadku działalności jednoosobowej przepisy nie przewidują obowiązku dokonania likwidacji w sensie jednoczesnego uregulowania wszystkich zobowiązań. Prawa i obowiązki zmarłego, które powstały w związku z jego działalnością, przechodzą na spadkobierców (z wyjątkiem praw ściśle związanych z osobą zmarłego). To spadkobiercy będą więc mieli obowiązek np. wydania wcześniej sprzedanego przez zmarłego towaru czy prawo żądania zapłaty. Co się tyczy przedmiotów będących własnością zmarłego i używanych do prowadzenia działalności, to stają się one przedmiotami spadkowymi. Żona może rozpocząć działalność gospodarczą w branży męża i w tym sensie kontynuować jego działalność. Jednakże problemem może być fakt, iż potrzebne przedmioty są już wspólną własnością spadkobierców (w tym oczywiście żony), bo każdy z nich ma prawo posiadania i korzystania z nich. Rozstrzygnięcie tych kwestii będzie więc zależne od przeprowadzonego postępowania spadkowego.

Śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Ciekawe maszyny sprzątające plażę

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale High-Tech

W dziale Extreme

W dziale Kultura

W dziale Sport

W dziale Biznes, Finanse, Prawo