Grupy dyskusyjne   »   pl.soc.polityka   »   W niedzielÄ™ idziemy na MszÄ™ ĹšwiÄ™tÄ…

W niedzielę idziemy na Mszę Świętą

Data: 2015-05-31 19:15:45
Autor: abc
W niedzielę idziemy na Mszę Świętą
Msza Święta jest Ofiarą składaną Bogu w następujących celach:

  1. Ĺ»eby Bogu oddać naleĹĽnÄ… cześć i dlatego jest to ofiara latreutyczna,
  czyli pochwalna;

  2. Ĺ»eby Bogu skĹ‚adać dziÄ™ki za Jego wielkÄ… chwaĹ‚Ä™ i za wyĹ›wiadczone nam
  dobrodziejstwa, i dlatego jest to ofiara eucharystyczna, czyli dziÄ™kczynna;

  3. Ĺ»eby sobie uprosić Ĺ‚aski i dobrodziejstwa, a dlatego jest to ofiara
  bĹ‚agalna;

  4. Ĺ»eby od Boga uzyskać pojednanie, to jest przebĹ‚agać Go za grzechy,
  popeĹ‚niane przez ĹĽyjÄ…cych, i uprosić darowanie kar, na jakie oni zasĹ‚uĹĽyli, oraz wyprosić zmiĹ‚owanie duszom w czyśćcu cierpiÄ…cym, i dlatego jest ona ofiarÄ… przebĹ‚agalnÄ….

--
Nie da się oddzielić polityki od religii. Nie da się w człowieku oddzielić katolika od obywatela. Rozdział państwa od Kościoła jest sztuczny

Data: 2015-05-31 10:33:15
Autor: kogutek444
W niedzielę idziemy na Mszę ¦więt±
W dniu niedziela, 31 maja 2015 19:15:42 UTC+2 użytkownik abc napisał:
Msza ¦więta jest Ofiar± składan± Bogu w następuj±cych celach:

  1. Żeby Bogu oddać należn± cze¶ć i dlatego jest to ofiara latreutyczna,
  czyli pochwalna;

  2. Żeby Bogu składać dzięki za Jego wielk± chwałę i za wy¶wiadczone nam
  dobrodziejstwa, i dlatego jest to ofiara eucharystyczna, czyli dziękczynna;

  3. Żeby sobie uprosić łaski i dobrodziejstwa, a dlatego jest to ofiara
  błagalna;

  4. Żeby od Boga uzyskać pojednanie, to jest przebłagać Go za grzechy,
  popełniane przez żyj±cych, i uprosić darowanie kar, na jakie oni zasłużyli, oraz wyprosić zmiłowanie duszom w czy¶ćcu cierpi±cym, i dlatego jest ona ofiar± przebłagaln±.

-- Nie da się oddzielić polityki od religii. Nie da się w człowieku oddzielić katolika od obywatela. Rozdział państwa od Ko¶cioła jest sztuczny

Zapomniałe¶ o daniu na tacę.

Data: 2015-05-31 17:11:18
Autor: Stachu Chebel
W niedzielę idziemy na Mszę ¦więt±
W dniu niedziela, 31 maja 2015 19:15:42 UTC+2 użytkownik abc napisał:
Msza ¦więta jest Ofiar± składan± Bogu w następuj±cych celach:

  1. Żeby Bogu oddać należn± cze¶ć i dlatego jest to ofiara latreutyczna,
  czyli pochwalna;

  2. Żeby Bogu składać dzięki za Jego wielk± chwałę i za wy¶wiadczone nam
  dobrodziejstwa, i dlatego jest to ofiara eucharystyczna, czyli dziękczynna;

  3. Żeby sobie uprosić łaski i dobrodziejstwa, a dlatego jest to ofiara
  błagalna;

  4. Żeby od Boga uzyskać pojednanie, to jest przebłagać Go za grzechy,
  popełniane przez żyj±cych, i uprosić darowanie kar, na jakie oni zasłużyli, oraz wyprosić zmiłowanie duszom w czy¶ćcu cierpi±cym, i dlatego jest ona ofiar± przebłagaln±.


Freda se zmarszcie czarne pedy..

Data: 2015-06-01 01:15:27
Autor: Lenek9
W niedzielę kto chce może iść na mszę.

Użytkownik "abc" <ab-cwp@wp.pl> napisał w wiadomości
news:556b41bc$0$8385$65785112news.neostrada.pl...

Msza Święta jest w następujących celach:

1. Utrwalić uzależnienie uzależnionych od narkotyku.
2. Uaktualnić wiedzę na temat narkotyku.
3. Funkcjonariusze mogą zorientować się w stopniu uzależnienia
    uzaleĹĽnionych.
4. Funkcjonariusze mogą zorientować się jaką dawke narkotyku
    podawać i jaki rodzaj narkotyku podawać.
5. Funkcjonariusze mogą wyssać dodatkową pulę pieniędzy.
    GĹ‚ĂłwnÄ… pulÄ™ to wysysajÄ… z skarbu paĹ„stwa.
6. Funkcjonariusze  mogÄ… wskazac uzaleĹĽnionym na kogo majÄ…
    gĹ‚osowac.
7. Funkcjonariusze mogÄ… wystawic opiniÄ™ o osobach z najbliĹĽszego
    otoczenia i o osobach z krÄ™gĂłw wĹ‚adzy lub z Ĺ›rodowiska celebrytĂłw.
8. Funkcjonariusze mogą zrobić wodę z mózgu uzależnionym.
9. Funkcjonariusze mogą policzyć ilu jest uzależnionych.
10. Funkcjonariusze mogą wysłuchać intymnych zwierzeń uzależnionych
        i sterować INDYWIDUALNIE zachowaniem uzaleĹĽnionych.
11. Funkcjonariusze przekonujÄ… uzaleĹĽnionych, ĹĽe partia Franciszka
        jest bardzo potrzebna i bez niej nie da siÄ™ ĹĽyć.
12. Funkcjonariusze utwierdzajÄ… uzaleĹĽnionych, ĹĽe jedynie oni mĂłwiÄ… prawdÄ™.
13. Funkcjonariusze mogą obiecywać gruszki na wierzbie.

Data: 2015-05-31 16:49:31
Autor: kogutek444
W niedzielę kto chce może i¶ć na mszę.
W dniu poniedziałek, 1 czerwca 2015 01:15:42 UTC+2 użytkownik Lenek9 napisał:
Użytkownik "abc" <ab-cwp@wp.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:556b41bc$0$8385$65785112news.neostrada.pl...

> Msza ¦więta jest w następuj±cych celach:

1. Utrwalić uzależnienie uzależnionych od narkotyku.
2. Uaktualnić wiedzę na temat narkotyku.
3. Funkcjonariusze mog± zorientować się w stopniu uzależnienia
    uzależnionych.
4. Funkcjonariusze mog± zorientować się jak± dawke narkotyku
    podawać i jaki rodzaj narkotyku podawać.
5. Funkcjonariusze mog± wyssać dodatkow± pulę pieniędzy.
    Główn± pulę to wysysaj± z skarbu państwa.
6. Funkcjonariusze  mog± wskazac uzależnionym na kogo maj±
    głosowac.
7. Funkcjonariusze mog± wystawic opinię o osobach z najbliższego
    otoczenia i o osobach z kręgów władzy lub z ¶rodowiska celebrytów.
8. Funkcjonariusze mog± zrobić wodę z mózgu uzależnionym.
9. Funkcjonariusze mog± policzyć ilu jest uzależnionych.
10. Funkcjonariusze mog± wysłuchać intymnych zwierzeń uzależnionych
        i sterować INDYWIDUALNIE zachowaniem uzależnionych.
11. Funkcjonariusze przekonuj± uzależnionych, że partia Franciszka
        jest bardzo potrzebna i bez niej nie da się żyć.
12. Funkcjonariusze utwierdzaj± uzależnionych, że jedynie oni mówi± prawdę.
13. Funkcjonariusze mog± obiecywać gruszki na wierzbie.

Ciesz się z postępu że " kto chce" a nie jak dawniej " wszyscy musz±". Przez ostatnie 10 lat ubyło tych co chc± jakie¶ 10%. Przez następne 10 ubędzie 30%. Za 40 lat będzie chc±cych tyle samo co zbieraj±cych znaczki. W tym czasie instytucja będzie popadała w kolejne długi a jej maj±tek będzie przejmowany przez państwo. Ze względu na ludzi starych których nie wypada dołować wywracaj±c ich życie na lew± stronę to musi być ewolucja a nie rewolucja. Tak że spokojnie czekaj na pierwsze licytacje okazałych nieruchomo¶ci. Ceny nie będ± wysokie bo specjalnie do niczego takie budowle się nie nadaj±. Powierzchnie duże ale wysokie i kosztowne w ogrzewaniu. Jedyne co tam może być to zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania.

Data: 2015-06-07 05:55:23
Autor: bikowski
W niedzielę módlmy się o nawrócenie czarnych.

Użytkownik <kogutek444@gmail.com> napisał w wiadomo¶ci
news:bda25a78-d653-4364-b44a-d93f3bf1e0b0googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 1 czerwca 2015 01:15:42 UTC+2 użytkownik Lenek9
napisał:
Użytkownik "abc" <ab-cwp@wp.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:556b41bc$0$8385$65785112news.neostrada.pl...

> Msza ¦więta jest w następuj±cych celach:

1. Utrwalić uzależnienie uzależnionych od narkotyku.
2. Uaktualnić wiedzę na temat narkotyku.
3. Funkcjonariusze mog± zorientować się w stopniu uzależnienia
    uzależnionych.
4. Funkcjonariusze mog± zorientować się jak± dawke narkotyku
    podawać i jaki rodzaj narkotyku podawać.
5. Funkcjonariusze mog± wyssać dodatkow± pulę pieniędzy.
    Główn± pulę to wysysaj± z skarbu państwa.
6. Funkcjonariusze  mog± wskazac uzależnionym na kogo maj±
    głosowac.
7. Funkcjonariusze mog± wystawic opinię o osobach z najbliższego
    otoczenia i o osobach z kręgów władzy lub z ¶rodowiska celebrytów.
8. Funkcjonariusze mog± zrobić wodę z mózgu uzależnionym.
9. Funkcjonariusze mog± policzyć ilu jest uzależnionych.
10. Funkcjonariusze mog± wysłuchać intymnych zwierzeń uzależnionych
        i sterować INDYWIDUALNIE zachowaniem uzależnionych.
11. Funkcjonariusze przekonuj± uzależnionych, że partia Franciszka
        jest bardzo potrzebna i bez niej nie da się żyć.
12. Funkcjonariusze utwierdzaj± uzależnionych, że jedynie oni mówi±
prawdę.
13. Funkcjonariusze mog± obiecywać gruszki na wierzbie.

Ciesz się z postępu że " kto chce" a nie jak dawniej " wszyscy musz±".
Przez ostatnie 10 lat ubyło tych co chc± jakie¶ 10%. Przez następne 10
ubędzie 30%. Za 40 lat będzie chc±cych tyle samo co zbieraj±cych znaczki.
W tym czasie instytucja będzie popadała
w kolejne długi a jej maj±tek będzie przejmowany przez państwo.

Jeste¶ niepoprawnym optymist±. Czarni działaj± tak jak firma
kapitalistyczna, czyli dywersyfikuj± działalno¶ć.
Maj±tek uzyskany z dealerki inwestuj± w interesy typu : nieruchomo¶ci
¶wieckie, szpitale, ochronki, szkoły, przedszkola, nieruchomo¶ci gruntowe,
 instytucje finansowe, czyli wszędzie tam gdzie można zarobić.
Upadło¶ć im nie grozi, bo to jest najlepsza organizacja, aby dewianci
seksualni mogli zaspokajać swoj± chuć. Ilo¶ć uzależnionych zmniejsza się,
 ale zawsze będ±, bo czę¶ć ludzi domaga się
narkotyku i zawsze kto¶ będzie dostarczał, albo czarownik, albo czarny.

Ze względu na ludzi starych których nie wypada dołować wywracaj±c ich
życie na lew± stronę to musi być ewolucja a nie rewolucja. Tak że
spokojnie czekaj na pierwsze licytacje okazałych nieruchomo¶ci. Ceny nie
będ± wysokie bo specjalnie do niczego takie budowle się nie nadaj±.
Powierzchnie duże ale wysokie i kosztowne w ogrzewaniu. Jedyne co tam może
być to zautomatyzowane  magazyny wysokiego składowania.

Jest głupot±, że państwo oddaje nieruchomo¶ci czarnym na własno¶ć. Powinni
kupować na wolnym rynku, lub otrzymywac w dzierżawę.

Data: 2015-06-07 00:35:34
Autor: donek999bronek
W niedzielę módlmy się o nawrócenie czarnych.
użytkownik bikowski napisał:

Jest głupot±, że państwo oddaje nieruchomo¶ci czarnym na własno¶ć. Powinni
kupować na wolnym rynku, lub otrzymywac w dzierżawę.


3m15s
Redaktor Blumsztajn 'pierdoli' - tylko oralnie!
https://www.youtube.com/watch?v=5D_IbSD2nUs

W niedzielę idziemy na Mszę Świętą

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Redmi 9A - recenzja budżetowego smartfona

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Motoryzacja

W dziale High-Tech

W dziale Gry