Grupy dyskusyjne   »   pl.biznes.banki   »   Zlecenie stałe w TMUB a kredyt w Alior Banku

Zlecenie stałe w TMUB a kredyt w Alior Banku

Data: 2017-09-15 09:00:04
Autor: jakson
Zlecenie stałe w TMUB a kredyt w Alior Banku
Ostatnio rzadko tu zaglądam i nie wiem czy temat był poruszany:
- Nie da się spłacać kredytu (KK czy "zwykły" kredyt) w Alior Banku za pomoca zlecenia stałego z TMUB (byly Alior Sync).
Są też inne "wyjątki":

"Szanowny Panie , W odpowiedzi na reklamację numer ***, dotyczącą braku realizacji zlecenia stałego, kieruję niniejszą wiadomość. Na wstępie pragnę przekazać, że po otrzymaniu zgłoszenia dokonała analizy opisanej sytuacji. Poniżej przedstawiam wynik przeprowadzonej weryfikacji. Uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z Regulaminem obsługi Produktów T-Mobile Usługi Bankowe, Paragraf 25, Punkt 7. "W formie zleceń stałych nie mogą być realizowane Polecenia Przelewu tytułem składek płatności ubezpieczeniowych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zobowiązań podatkowych oraz Polecenie Rozliczenia Walutowego/Zagranicznego Wysłanego oraz przelewy na rachunki kredytowe i rachunki Kart kredytowych prowadzone przez Bank." Oznacza to, że niestety nie ma możliwości ustanowienia zlecenia stałego na poczet spłaty rat kredytu prowadzonego w Alior Banku. Wyrażam nadzieję, że powyższe informacje okażą się wystarczające. Z poważaniem, E*** D*** Specjalista ds. Reklamacji i Skarg Zespół Reklamacji i Zapytań ALIOR BANK SA ODDZIAŁ T-MOBILE USŁUGI BANKOWE Informacje dodatkowe: Uprzejmie informujemy, że Klientowi przysługuje prawo odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację składając ponowne zgłoszenie w Banku, a także wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 tys. PLN, a w przypadku sporów dotyczących kredytów hipotecznych 20 tys. PLN - szczegółowe informacje:www.zbp.pl) oraz Rzecznika Finansowego - w trybie rozpatrywania reklamacji lub pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporu (szczegółowe informacje: www.rf.gov.pl). W przypadku otrzymania wniosku od wskazanych powyżej podmiotów o wszczęcie postępowania mającego na celu rozwiązanie sporu, Bank weźmie udział w takim postępowaniu. Informujemy ponadto, że wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z Umową, mogą być także rozstrzygane na podstawie pozwu przeciwko Alior Bank SA przez sąd miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego."

Data: 2017-09-15 10:11:43
Autor: Pete
Zlecenie stałe w TMUB a kredyt w Alior Banku
W dniu 2017-09-15 o 09:00, jakson pisze:
Ostatnio rzadko tu zaglądam i nie wiem czy temat był poruszany:
- Nie da się spłacać kredytu (KK czy "zwykły" kredyt) w Alior Banku za pomoca zlecenia stałego z TMUB (byly Alior Sync).

Może podszedłeś od d... strony?
Ja rachunek mam co prawda w zwykłym Aliorze, ale też nie da się ustawić zlecenia stałego.
Zadzwoniłem więc na partyline i dało się to ustawić (ale zlecenie na kredycie) czyli automatyczną spłatę z ROR-u.


--
Pete

Zlecenie stałe w TMUB a kredyt w Alior Banku

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Redmi 9A - recenzja budżetowego smartfona

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale High-Tech

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Lifestyle

W dziale Gry

W dziale Motoryzacja

W dziale Sport