Grupy dyskusyjne   »   pl.biznes.banki   »   citi WTF?

citi WTF?

Data: 2015-12-30 14:40:41
Autor: mierzvoj
citi WTF?
10 zl / mies za prowadzenie konta oszczednosciowego dla klienta nieposiadajacego konta osobistego
od marca 2016...

-- -
Ta wiadomo┼Ť─ç zosta┼éa sprawdzona na obecno┼Ť─ç wirus├│w przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Data: 2015-12-30 15:52:51
Autor: radekp@konto.pl
citi WTF?
Wed, 30 Dec 2015 14:40:41 +0000 (UTC), w
<XnsA5809F7A3DC43mierzvojtgazetapl@212.75.96.126>, mierzvoj
<mierzvojt@gazeta.pl> napisa│(-a):

10 zl / mies za prowadzenie konta oszczednosciowego dla klienta nieposiadajacego konta osobistego
od marca 2016...

Panie, podatki...

Data: 2015-12-30 07:15:55
Autor: nowyjestem
citi WTF?
to mo┐e byŠ pocz▒tek znacznie bardziej zw│owieszczego trendu

banki wprowadz▒ du┐e op│aty za posiadanie ROR za karty i wyp│aty
gotˇwki w bankomatach wiŕc klienci bŕd▒ chcieli zak│adaŠ konta
oszczŕdnoÂciowe zamiast ROR-ˇw po to aby raz w miesi▒cu otrzymaŠ
dochˇd (emerytura, renta, wynagrodzenie za pracŕ, zasi│ek itp.) jednorazowo wyp│aciŠ go i nie zap│aciŠ bankowi ani za prowadzenie
konta ani za wyp│atŕ gotˇwki

i citi jako pierwszy zaczyna broniŠ siŕ przed oszczŕdnymi klientami

Data: 2015-12-31 08:55:19
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2015-12-30 o 16:15, nowyjestem@poczta.pl pisze:
to mo┐e byŠ pocz▒tek znacznie bardziej zw│owieszczego trendu

banki wprowadz▒ du┐e op│aty za posiadanie ROR za karty i wyp│aty
gotˇwki w bankomatach wiŕc klienci bŕd▒ chcieli zak│adaŠ konta
oszczŕdnoÂciowe zamiast ROR-ˇw po to aby raz w miesi▒cu otrzymaŠ
dochˇd (emerytura, renta, wynagrodzenie za pracŕ, zasi│ek itp.)
jednorazowo wyp│aciŠ go i nie zap│aciŠ bankowi ani za prowadzenie
konta ani za wyp│atŕ gotˇwki

i citi jako pierwszy zaczyna broniŠ siŕ przed oszczŕdnymi klientami

Ciekawe kiedy banki dojd▒ do wniosku, ┐e im siŕ to nie op│aca. JeÂli koszty zostan▒ zwiŕkszone to klienci zaczn▒ rezygnowaŠ z produktˇw - to oczywiste i widaŠ chocia┐by na iloÂci kart kredytowych i ROR-ˇw w niektˇrych bankach. Wydaje siŕ, ┐e lepszy klient przynosz▒cy ma│y zysk ni┐ ┐aden. Wreszcie - niemal zawsze powodem przejŕcia banku jest jego baza klientˇw. Im wiŕksza tym lepiej.

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2015-12-31 00:36:56
Autor: Kris
citi WTF?
W dniu czwartek, 31 grudnia 2015 08:55:35 UTC+1 u┐ytkownik Szymon napisa│:

Ciekawe kiedy banki dojd▒ do wniosku, ┐e im siŕ to nie op│aca.
Nie dojda bo wyliczy│y sobie ┐e im siŕ to op│aca
JeÂli  koszty zostan▒ zwiŕkszone to klienci zaczn▒ rezygnowaŠ z produktˇw >- to  oczywiste i widaŠ chocia┐by na iloÂci kart kredytowych i ROR-ˇw
Zrezygnuj▒ ci ktˇrzy z tych produktˇw praktycznie nie korzystali- zamkn▒ kartŕ ktˇrej nie u┐ywali a mieli bo bank da│ pendrivaa czy panienka przed multikinem zaproponowa│a.

niektˇrych bankach. Wydaje siŕ, ┐e lepszy klient przynosz▒cy ma│y zysk ni┐ ┐aden. Wreszcie - niemal zawsze powodem przejŕcia banku jest jego baza klientˇw. Im wiŕksza tym lepiej.
Struktura klientˇw te┐ ma znaczenie
Klient nie korzystaj▒cy z us│ug banku to tez koszt dla banku.
Idzie ku normalnoÂci po prostu- korzystasz z us│ug banku-p│acisz za te us│ugi.

Data: 2015-12-31 08:51:33
Autor: W
citi WTF?
Kris wystuka│, co nastŕpuje:

niektˇrych bankach. Wydaje siŕ, ┐e lepszy klient przynosz▒cy ma│y zysk
ni┐ ┐aden. Wreszcie - niemal zawsze powodem przejŕcia banku jest jego baza klientˇw. Im wiŕksza tym lepiej.
Struktura klientˇw te┐ ma znaczenie
Klient nie korzystaj▒cy z us│ug banku to tez koszt dla banku.
Idzie ku normalnoÂci po prostu- korzystasz z us│ug banku-p│acisz za te
us│ugi. 

Drobne 'ale' - dochodzi do lekkiej patologi, ┐e aby mieŠ dostŕp do, nomen omen, swoich pieniŕdzy trzeba za to p│aciŠ... IMHO podstwa czyli ror + jaki super-prosty sposˇb wybrania kasy powinien byŠ za darmo a pozosta│e bajery dopiero p│atne... nooo aleee...

Data: 2015-12-31 10:23:54
Autor: jakson
citi WTF?
Idzie ku normalnoÂci po prostu- korzystasz z us│ug banku-p│acisz za te us│ugi.

To niech mi (rˇwnie odpowiednio) p│ac▒ za korzystanie z moich oszczŕdnoÂci.
Nie? ...czyli ┐e co? - »e sprawiedliwoÂci nigdy nie by│o i nie bŕdzie?
:)

Data: 2015-12-31 10:42:48
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2015-12-31 o 09:36, Kris pisze:
Ciekawe kiedy banki dojd▒ do wniosku, ┐e im siŕ to nie op│aca.
Nie dojda bo wyliczy│y sobie ┐e im siŕ to op│aca

Nie ufa│bym tym za│o┐eniom. Wielokrotnie w przesz│oÂci banki zmienia│y podejÂcie do klienta czŕsto odwracaj▒c sytuacjŕ o 180 stopni. MyÂlŕ, ┐e jest to kwestia czasu, gdy zmieni siŕ tak┐e obecne podejÂcie.

JeÂli  koszty zostan▒ zwiŕkszone to klienci zaczn▒ rezygnowaŠ z produktˇw >- to  oczywiste i widaŠ chocia┐by na iloÂci kart kredytowych i ROR-ˇw
Zrezygnuj▒ ci ktˇrzy z tych produktˇw praktycznie nie korzystali- zamkn▒ kartŕ ktˇrej nie u┐ywali a mieli bo bank da│ pendrivaa czy panienka przed multikinem zaproponowa│a.

Sŕk w tym, ┐e nie dostrzegam logiki w tym postŕpowaniu. Karta jest droga - jeÂli kto nie korzysta to musi ponosiŠ op│atŕ roczn▒. Dla banku to kilkadziesi▒t z│otych za produkt, ktˇry nie jest u┐ywany. Czysty zysk. Z kolei jeÂli korzysta - bank dostaje jaki tam procent od jego zakupˇw, a do tego mo┐e liczyŠ na % od kredytu na karcie. Wydaje siŕ, i┐ najgorsza opcja z punktu widzenia banku to pozbyŠ siŕ klienta (aktywnego lub nie).

niektˇrych bankach. Wydaje siŕ, ┐e lepszy klient przynosz▒cy ma│y zysk
ni┐ ┐aden. Wreszcie - niemal zawsze powodem przejŕcia banku jest jego
baza klientˇw. Im wiŕksza tym lepiej.
Struktura klientˇw te┐ ma znaczenie
Klient nie korzystaj▒cy z us│ug banku to tez koszt dla banku.

Nic podobnego. Klient niekorzystaj▒cy z us│ug banku to zysk - mo┐na mu oferowaŠ produkty, bo jest w bazie danych (czyli zerowy koszt dotarcia do klienta), a marketingowo te┐ dobrze wygl▒da liczba klientˇw. ZwrˇŠ uwagŕ, i┐ jakoŠ oferty PKO BP jest - delikatnie mˇwi▒c - przeciŕtna, ale liczba klientˇw powoduje, ┐e bank ma siŕ ca│kiem nie╝le. Ludzie chŕtnie id▒ za t│umem. Potrzebujŕ konta, a nie znam siŕ na bankowoÂci - biorŕ konto tam, gdzie wiŕkszoŠ zak│adaj▒c, i┐ kilka milionˇw klientˇw nie mo┐e siŕ myliŠ.
Zauwa┐ do tego, i┐ prawie ka┐dy bank na sprzeda┐ dba o liczbŕ klientˇw - przypomnij sobie promocje w Meritum czy Kredyt Banku przed przejŕciem. Ten druki oferowa│ 7% na... ROR.
Wreszcie - przy rezygnacji z jakiegokolwiek produktu - tak┐e darmowego, z ktˇrego siŕ w praktyce nie korzysta - banki dok│adaj▒ stara˝, by klient jednak zosta│. I to przeczy Twojej teorii.

Idzie ku normalnoÂci po prostu- korzystasz z us│ug banku-p│acisz za te us│ugi.

W▒tpliwa ta "normalnoŠ". W przypadku kredytobiorcy - OK. Natomiast w przypadku depozytˇw sprawa jest ju┐ w▒tpliwa, czy to klient powinien p│aciŠ. Zdajŕ sobie sprawŕ, ┐e wiŕkszoŠ bankˇw chŕtnie ob│o┐y│aby op│atami wszystko i wszystkich, ale gdzie tam zdrowy rozs▒dek powinien zostaŠ zachowany. Ja widzŕ podstawow▒ rolŕ banku, jako poÂrednika. Dajŕ kasŕ i bank powinien mi za to p│aciŠ, doliczaŠ swoj▒ mar┐ŕ, po czym przekazywaŠ go kredytobiorcy. W przypadku karty zysk generuje jej u┐ywanie. Proste.

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2015-12-31 11:42:24
Autor: J.F.
citi WTF?
Dnia Thu, 31 Dec 2015 10:42:48 +0100, Szymon napisa│(a):
W dniu 2015-12-31 o 09:36, Kris pisze:
Ciekawe kiedy banki dojd▒ do wniosku, ┐e im siŕ to nie op│aca.
Nie dojda bo wyliczy│y sobie ┐e im siŕ to op│aca
Nie ufa│bym tym za│o┐eniom. Wielokrotnie w przesz│oÂci banki zmienia│y podejÂcie do klienta czŕsto odwracaj▒c sytuacjŕ o 180 stopni. MyÂlŕ, ┐e jest to kwestia czasu, gdy zmieni siŕ tak┐e obecne podejÂcie.

Tylko, ze to tez od klientow zalezy - na czym im zalezy.

JeÂli  koszty zostan▒ zwiŕkszone to klienci zaczn▒ rezygnowaŠ z
produktˇw >- to  oczywiste i widaŠ chocia┐by na iloÂci kart
kredytowych i ROR-ˇw
Zrezygnuj▒ ci ktˇrzy z tych produktˇw praktycznie nie korzystali-
zamkn▒ kartŕ ktˇrej nie u┐ywali a mieli bo bank da│ pendrivaa czy
panienka przed multikinem zaproponowa│a.

Sŕk w tym, ┐e nie dostrzegam logiki w tym postŕpowaniu. Karta jest droga - jeÂli kto nie korzysta to musi ponosiŠ op│atŕ roczn▒. Dla banku to kilkadziesi▒t z│otych za produkt, ktˇry nie jest u┐ywany. Czysty zysk.

Karta jest tania, tzn ta stara, z paskiem magnetycznym.
Te zblizeniowe juz takie tanie nie sa ... ale nadal nie sa drogie.
Kilka zl w hurcie ?

Teraz zobacz na karty kredytowe - uzywanie juz nie jest dla banku
takie tanie, a tez promuja.

Dawniej sprawa byla prosta - prowizje od oplat karta stanowily lakomy
kasek, po obnizce zrodelko wyschlo, tzn znacznie sie zmiejszylo.

No chyba, ze o odsetki z kredytu na karcie chodzi.

Struktura klientˇw te┐ ma znaczenie
Klient nie korzystaj▒cy z us│ug banku to tez koszt dla banku.
Nic podobnego. Klient niekorzystaj▒cy z us│ug banku to zysk - mo┐na mu oferowaŠ produkty, bo jest w bazie danych (czyli zerowy koszt dotarcia do klienta),

Ale on tych produktow nie kupuje :-)

a marketingowo te┐ dobrze wygl▒da liczba klientˇw. ZwrˇŠ

Jak najbardziej.
Ale tez od pewnego poziomu troche kosztuje, bo to wieksze dyski,
szybszy serwer, szybsze lacza.

uwagŕ, i┐ jakoŠ oferty PKO BP jest - delikatnie mˇwi▒c - przeciŕtna, ale liczba klientˇw powoduje, ┐e bank ma siŕ ca│kiem nie╝le. Ludzie chŕtnie id▒ za t│umem. Potrzebujŕ konta, a nie znam siŕ na bankowoÂci - biorŕ konto tam, gdzie wiŕkszoŠ zak│adaj▒c, i┐ kilka milionˇw klientˇw nie mo┐e siŕ myliŠ.

Myslisz ? A nie bardziej z przyzwyczajenia, z nieswiadomosci ?
Bo oferta ... delikatnie mowiac :-)

A moze z ilosci oddzialow ? A im wiecej klientow, tym wiecej tych
oddzialow mozna utrzymac.

Zauwa┐ do tego, i┐ prawie ka┐dy bank na sprzeda┐ dba o liczbŕ klientˇw - przypomnij sobie promocje w Meritum czy Kredyt Banku przed przejŕciem. Ten druki oferowa│ 7% na... ROR.

A oplata za konto jaka byla ?
Bylo, minelo, kiedys te odsetki byly ogolnie wieksze.

Klient to dla banku troche pieniedzy, ktore trzyma na koncie, byc moze
oplaty miesieczne, byc moze szansa udzielenia kredytu.

Idzie ku normalnoÂci po prostu- korzystasz z us│ug banku-p│acisz za te us│ugi.
W▒tpliwa ta "normalnoŠ". W przypadku kredytobiorcy - OK. Natomiast w przypadku depozytˇw sprawa jest ju┐ w▒tpliwa, czy to klient powinien p│aciŠ. Zdajŕ sobie sprawŕ, ┐e wiŕkszoŠ bankˇw chŕtnie ob│o┐y│aby op│atami wszystko i wszystkich, ale gdzie tam zdrowy rozs▒dek powinien zostaŠ zachowany. Ja widzŕ podstawow▒ rolŕ banku, jako poÂrednika. Dajŕ kasŕ i bank powinien mi za to p│aciŠ, doliczaŠ swoj▒ mar┐ŕ, po czym przekazywaŠ go kredytobiorcy.

A innych funkcji nie dostrzegasz ?
Przelewy i inne platnosci - plac kliencie, lub gon do kasy.
Bezpieczny depozyt - plac kliencie, lub kupuj sejf i alarm.
Karta - plac kliencie, lub biegaj z gotowka.

W przypadku karty zysk generuje jej u┐ywanie. Proste.

Coraz mniejszy - chyba ze kredyt.
A oprocz zysku sa i koszty - ten system informatyczny trzeba
utrzymywac.

J.

Data: 2015-12-31 13:00:55
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2015-12-31 o 11:42, J.F. pisze:
Tylko, ze to tez od klientow zalezy - na czym im zalezy.

Pamiŕtam, jak mBank wydawa│ karty wa┐ne rok. Mimo naciskˇw klientˇw, i┐ 2, a nawet 3 lata by│o optymalnie, mBank dowodzi│, ┐e ich symulacje wskazuj▒, i┐ rok wa┐noÂci karty jest optymalny. Z czasem to zmienili. Tyle, ┐e niekoniecznie pod wp│ywem klientˇw ;-)

Sŕk w tym, ┐e nie dostrzegam logiki w tym postŕpowaniu. Karta jest droga
- jeÂli kto nie korzysta to musi ponosiŠ op│atŕ roczn▒. Dla banku to
kilkadziesi▒t z│otych za produkt, ktˇry nie jest u┐ywany. Czysty zysk.

Karta jest tania, tzn ta stara, z paskiem magnetycznym.

Zastanawia mnie dlaczego w ogˇle karty z paskiem (nieporˇwnywalnie bardziej niebezpieczne) nadal s▒ w u┐yciu, choŠ wiŕkszoŠ ma chip.

Te zblizeniowe juz takie tanie nie sa ... ale nadal nie sa drogie.
Kilka zl w hurcie ?

Nie wiem. S▒dzŕ, ┐e to koszt pomijalny.

Teraz zobacz na karty kredytowe - uzywanie juz nie jest dla banku
takie tanie, a tez promuja.

MyÂlŕ, ┐e chodzi o potencjalny zysk. Wystarczy, ┐e pope│nisz b│▒d przy terminie sp│aty i bank skasuje maksymalny procent, czŕsto te┐ obci▒┐y Ciŕ kar▒ umown▒ za brak minimalnej sp│aty, kar▒ za monit telefoniczny/listowny itd. Krˇtko mˇwi▒c odbije sobie miesi▒ce "darmowoÂci" produktu. O ile gapiostwo klienta mo┐na jeszcze jako zrozumieŠ, o tyle rˇ┐ne okolicznoÂci ┐yciowe (wypadek, hospitalizacja itp.) nie zwalniaj▒ z op│at.

Dawniej sprawa byla prosta - prowizje od oplat karta stanowily lakomy
kasek, po obnizce zrodelko wyschlo, tzn znacznie sie zmiejszylo.

Jednak┐e wiŕcej punktˇw karty akceptuje - na czele z Biedronk▒. JeÂli do tego wyposa┐y siŕ odpowiednio du┐▒ liczbŕ klientˇw w karty i przekona do korzystania... Do tego wydatki Polakˇw rosn▒... Mo┐e siŕ okazaŠ, i┐ ni┐szy procent wcale nie bŕdzie oznacza│ ni┐szych dochodˇw.

ZwrˇŠ uwagŕ na Getin... Poszed│ w kierunku skubania klienta - CHF, polisolokaty, wojna depozytowa (np. z Ide▒, ktˇr▒ nale┐y do tego samego w│aÂciciela) itd. W skrajnym przypadku Getin Bank licytowa│ siŕ na oprocentowanie z Getin OnLine i Open Finance obs│ugiwanym przez... Getin Bank. Taka partyzantka - chwilowo byŠ mo┐e dawa│a zastrzyk gotˇwki - ale w d│u┐szej perspektywie musia│a siŕ sko˝czyŠ tragicznie. W 2015 roku akcje Getina spad│y o ok. 75%. Getin OnLine ju┐ nie ma, OF te┐ jako 3/4 strat i ledwo dycha, a Idea coraz chŕtniej rˇwna w dˇ│.

No chyba, ze o odsetki z kredytu na karcie chodzi.

Tak. Od zawsze przy KK o to chodzi. ZwrˇŠ uwagŕ na popularnoŠ chwilˇwek. Taka KK mo┐e byŠ traktowana jako chwilˇwka. úatwa - wystarczy wyci▒gn▒Š z szuflady - to prostsze ni┐ jakakolwiek forma kredytu. A dla banku? Od zawsze oprocentowanie KK by│o najwy┐sze spoÂrˇd oferowanych produktˇw.

Struktura klientˇw te┐ ma znaczenie
Klient nie korzystaj▒cy z us│ug banku to tez koszt dla banku.
Nic podobnego. Klient niekorzystaj▒cy z us│ug banku to zysk - mo┐na mu
oferowaŠ produkty, bo jest w bazie danych (czyli zerowy koszt dotarcia
do klienta),

Ale on tych produktow nie kupuje :-)

Co ktˇry tam kupi. Na tej samej zasadzie mailing nie ma sensu - wiŕkszoŠ reklam trafia do spamu. A jednak skoro s▒ osoby, ktˇre to robi▒ - musi siŕ to op│acaŠ. Wliczaj▒c w to phishing.

Jak najbardziej.
Ale tez od pewnego poziomu troche kosztuje, bo to wieksze dyski,
szybszy serwer, szybsze lacza.

Grosze. Sektor bankowy ma ok. 20 mld z│ dochodu rocznie. S▒dzisz, ┐e wiŕkszy dysk stanowi problem?
Firmy takie jak WP oferuj▒ konta email bez limitu, Google do ka┐dego konta dodaje 15GB Google Drive, zatem co to jest kilka rekordˇw wiŕcej na klienta ("uÂpionego" czy nie) dla banku.

uwagŕ, i┐ jakoŠ oferty PKO BP jest - delikatnie mˇwi▒c - przeciŕtna,
ale liczba klientˇw powoduje, ┐e bank ma siŕ ca│kiem nie╝le. Ludzie
chŕtnie id▒ za t│umem. Potrzebujŕ konta, a nie znam siŕ na bankowoÂci -
biorŕ konto tam, gdzie wiŕkszoŠ zak│adaj▒c, i┐ kilka milionˇw klientˇw
nie mo┐e siŕ myliŠ.

Myslisz ? A nie bardziej z przyzwyczajenia, z nieswiadomosci ?
Bo oferta ... delikatnie mowiac :-)

MyÂlŕ, ┐e z powodu liczby klientˇw. Dzi BFG gwarantuje 100.000 euro. To bardzo ma│o. Ludzie zamo┐ni... nie mˇwi▒c o firmach... musieliby trzymaŠ pieni▒dze w kilkudziesiŕciu bankach. Wiesz... taki lotto-milioner z wiŕkszej kumulacji potrzebowa│by 50 bankˇw chc▒c zabezpieczyŠ oszczŕdnoÂci. A komercyjnych ma a┐ 38 ;-) W praktyce wiŕc trzeba postawiŠ na kilka bankˇw, ale w miarŕ pewnych, bo BFG jest dla osˇb zamo┐nych fikcj▒. ZwrˇŠ uwagŕ, i┐ czŕsto Private banking wymaga warunkˇw przekraczaj▒cych gwarancjŕ BFG. I cˇ┐ wtedy? Ano lepiej postawiŠ na PKO BP ni┐ niszowy SK Bank, bo choŠ oba maj▒ gwarancjŕ to jednak szanse na upadek tego pierwszego - nieco mniejsze.

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19412966,sk-bank-pierwszy-upadly-bank-xxi-wieku.html

A moze z ilosci oddzialow ? A im wiecej klientow, tym wiecej tych
oddzialow mozna utrzymac.

Pocz▒tki mBanku wskazuj▒, i┐ niekoniecznie to jest przyczyn▒. Dzi raczej likwiduje siŕ placˇwki - s▒ kosztowne. Na przyk│ad Citi w moim mieÂcie zamkn▒│ co najmniej 2 placˇwki, podczas gdy do┐ywotnie zwolnione z op│at KK rozdaj▒ doŠ chŕtnie. Nawet gdy siŕ z nich nie korzysta.

Zauwa┐ do tego, i┐ prawie ka┐dy bank na sprzeda┐ dba o liczbŕ klientˇw -
przypomnij sobie promocje w Meritum czy Kredyt Banku przed przejŕciem.
Ten druki oferowa│ 7% na... ROR.

A oplata za konto jaka byla ?

Zero. Chyba jaki tam warunek nale┐a│o spe│niŠ - wp│at w miesi▒cu, ale nie stanowi│o to wiŕkszego problemu.

Klient to dla banku troche pieniedzy, ktore trzyma na koncie, byc moze
oplaty miesieczne, byc moze szansa udzielenia kredytu.

Wyp│aty BFG w ostatnim czasie pokazuj▒, i┐ "trochŕ pieniŕdzy" to czŕsto jednak doŠ du┐e kwoty.

A innych funkcji nie dostrzegasz ?

OczywiÂcie uproÂci│em.

Przelewy i inne platnosci - plac kliencie, lub gon do kasy.

Akurat internetowe w zasadzie od zawsze darmowe w wielu bankach. Koszty ┐adne, a zysk dla banku - olbrzymi. Dlatego wiele ofert dzi premiuje op│acanie rachunkˇw przelewami z konta czy kierowanie do banku wynagrodzenia. To bardzo wa┐ne informacje dla banku.

Bezpieczny depozyt - plac kliencie, lub kupuj sejf i alarm.

Tyle, ┐e to bezpiecze˝stwo jest w▒tpliwe, jak pokazuje praktyka. Has│o "Pewne jak w banku" - ju┐ dawno przesta│o byŠ aktualne.

Karta - plac kliencie, lub biegaj z gotowka.

I wolŕ gotˇwkŕ. Mimo tego, ┐e mia│em kiedy sporo kart - obecnie korzystam z dwˇch. W ci▒gu pˇ│ roku planujŕ jedn▒ zlikwidowaŠ.

MyÂlŕ, ┐e to jaka schizofrenia, i┐ wywalano miliardy na przekonanie Polakˇw do kart, bankowoÂci, produktˇw itd. by teraz dzia│aŠ wprost odwrotnie.

Ty mˇwisz, ┐e trzymanie kilku rekordˇw w bazie danych klientˇw jest kosztowne, bo klient ma produkt, a nie korzysta... Tymczasem porˇwnaj to do wydatkˇw bankˇw na reklamŕ, by klientˇw przyci▒gn▒Š. A chyba nie masz w▒tpliwoÂci, i┐ klient niezadowolony, bo go bank oszuka│ na kilka z│otych, szybko do niego nie wrˇci.

W przypadku karty zysk generuje jej u┐ywanie. Proste.

Coraz mniejszy - chyba ze kredyt.

Nie masz racji. Porˇwnaj wp│ywy z prowizji od p│atnoÂci kart▒ z Biedronki: przed obni┐k▒ oprocentowania i po.

A oprocz zysku sa i koszty - ten system informatyczny trzeba
utrzymywac.

"Sektor bankowy od stycznia do pa╝dziernika br. na reklamŕ w mediach (telewizja, dzienniki, magazyny, outdoor, indoor, radio, kino) przeznaczy│ 1,03 mld z│ ş wynika z danych cennikowych Kantar Media."

Jeste pewien, ┐e koszty systemu informatycznego s▒ istotne? Nie ca│ego, bo on musi byŠ bez wzglŕdu na to czy "uÂpiony" klient jest czy nie... Chodzi o jego potencjaln▒ rozbudowŕ. Dysk 8TB kosztuje nieco ponad 1000z│.

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2015-12-31 12:41:33
Autor: jureq
citi WTF?
Dnia Thu, 31 Dec 2015 13:00:55 +0100, Szymon napisał(a):

Akurat internetowe w zasadzie od zawsze darmowe w wielu bankach. Koszty
┼╝adne, a zysk dla banku - olbrzymi.

Wbrew pozorom koszty s─ů du┼╝e. Nie wiem czy to nadal cena aktualna, ale kilka(-na┼Ťcie?) lat temu koszt przelewu to dla banku by┼éo 20-50 groszy w zale┼╝no┼Ťci od godziny dostarczenia do KIR.

Data: 2015-12-31 13:53:12
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2015-12-31 o 13:41, jureq pisze:
Wbrew pozorom koszty s─ů du┼╝e. Nie wiem czy to nadal cena aktualna, ale
kilka(-na┼Ťcie?) lat temu koszt przelewu to dla banku by┼éo 20-50 groszy w
zale┼╝no┼Ťci od godziny dostarczenia do KIR.

Nie znam cen. Ale przyjmuj─ůc, ┼╝e masz racj─Ö - tym bardziej zyskuje bank z du┼╝─ů liczb─ů klient├│w. Wtedy przelewy s─ů wewn─Ötrzne. Zobacz jak z problemem drogich przelew├│w walutowych poradzi┼éy sobie kantory internetowe.

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2015-12-31 15:02:05
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Zastanawia mnie dlaczego w og├│le karty z paskiem (niepor├│wnywalnie
bardziej niebezpieczne) nadal s─ů w u┼╝yciu, cho─ç wi─Ökszo┼Ť─ç ma chip.

Jedne i drugie s─ů podobnie bezpieczne, gdy┼╝ umo┼╝liwiaj─ů (w wi─Ökszo┼Ťci)
transakcje bez fizycznej obecno┼Ťci karty, na podstawie tylko numeru
karty oraz daty jej wa┼╝no┼Ťci.

Karty posiadaj─ů paski magnetyczne z tego prostego powodu, ┼╝e jest wiele
miejsc, w kt├│rych s─ů one potrzebne. Gdy takich terminali ju┼╝ nie b─Ödzie,
paski tak┼╝e si─Ö przecie┼╝ sko┼äcz─ů.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-01 11:26:08
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2015-12-31 o 15:02, Krzysztof Halasa pisze:
Jedne i drugie s─ů podobnie bezpieczne, gdy┼╝ umo┼╝liwiaj─ů (w wi─Ökszo┼Ťci)
transakcje bez fizycznej obecno┼Ťci karty, na podstawie tylko numeru
karty oraz daty jej wa┼╝no┼Ťci.

Rozwa┼╝a┼éem temat w kontek┼Ťcie skimmingu. Nadal jest to du┼╝y problem, a mam wra┼╝enie, i┼╝ karty bez paska za┼éatwi┼éyby problem.

Karty posiadaj─ů paski magnetyczne z tego prostego powodu, ┼╝e jest wiele
miejsc, w kt├│rych s─ů one potrzebne. Gdy takich terminali ju┼╝ nie b─Ödzie,
paski tak┼╝e si─Ö przecie┼╝ sko┼äcz─ů.

Klient nie ma wyboru. To troch─Ö tak jak z p┼éatno┼Ťciami bezstykowymi. Banki narzuca┼éy rozwi─ůzania jako jedynie s┼éuszne, cho─ç wielu klient├│w wola┼éoby nie mie─ç w karcie tej funkcji. Czyli de facto - p┼éac─Ö bankom za us┼éug─Ö, kt├│rej nie chc─Ö i nie potrzebuj─Ö.

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-02 01:54:08
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Rozwa┼╝a┼éem temat w kontek┼Ťcie skimmingu. Nadal jest to du┼╝y problem, a
mam wrażenie, iż karty bez paska załatwiłyby problem.

Problem pozosta┼éby podobny, chyba ┼╝e chcieliby┼Ťmy odci─ů─ç klient├│w od
mo┼╝liwo┼Ťci p┼éatno┼Ťci w terminalach czytaj─ůcych tylko pasek magnetyczny
i/lub takich, w kt├│rych numer karty wpisuje si─Ö z klawiatury.
Mo┼╝liwe ┼╝e w niekt├│rych bankach da si─Ö tak ustawi─ç limity autoryzacyjne,
by to osi─ůgn─ů─ç. Dla wszystkich klient├│w takie rozwi─ůzanie jest jednak
niedobre.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-02 10:54:40
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-02 o 01:54, Krzysztof Halasa pisze:
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Rozwa┼╝a┼éem temat w kontek┼Ťcie skimmingu. Nadal jest to du┼╝y problem, a
mam wrażenie, iż karty bez paska załatwiłyby problem.

Problem pozosta┼éby podobny, chyba ┼╝e chcieliby┼Ťmy odci─ů─ç klient├│w od
mo┼╝liwo┼Ťci p┼éatno┼Ťci w terminalach czytaj─ůcych tylko pasek magnetyczny
i/lub takich, w kt├│rych numer karty wpisuje si─Ö z klawiatury.

To mo┼╝e tak... Czy masz jakie┼Ť konkretne dane ile terminali w PL czyta tylko pasek?

Mo┼╝liwe ┼╝e w niekt├│rych bankach da si─Ö tak ustawi─ç limity autoryzacyjne,
by to osi─ůgn─ů─ç. Dla wszystkich klient├│w takie rozwi─ůzanie jest jednak
niedobre.

Zatem twierdzisz, ┼╝e skopiowanie paska i chipa jest tak samo proste?

Ostatnio wyczyta┼éem, i┼╝ Mastercard poda┼é, ┼╝e ponad po┼éowa transakcji jest zbli┼╝eniowa. I tu nie trzeba paska. Wkr├│tce mo┼╝e si─Ö okaza─ç, i┼╝ z paska - do kopiowania - korzystaj─ů ju┼╝ tylko z┼éodzieje. Zatem otwarte pozostaje pytanie po co ten pasek koniecznie na karcie musi by─ç?

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1556048,MasterCard-Juz-ponad-polowa-platnosci-karta-w-Polsce-to-transakcje-zblizeniowe

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-02 14:43:51
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

To mo┼╝e tak... Czy masz jakie┼Ť konkretne dane ile terminali w PL czyta
tylko pasek?

Widzisz, s─ů ludzie, kt├│rzy od czasu do czasu opuszczaj─ů teren PL.
Dotyczy to nawet znacznej cz─Ö┼Ťci klient├│w bank├│w. Dlatego usuni─Öcie
paska to nie jest ┼╝adne rozwi─ůzanie.
Aczkolwiek przyznaj─Ö, ┼╝e instrukcje usuwania zapisu z paska mo┼╝na do┼Ť─ç
łatwo znaleźć, powinien wystarczyć względnie silny magnes.

Mo┼╝liwe ┼╝e w niekt├│rych bankach da si─Ö tak ustawi─ç limity autoryzacyjne,
by to osi─ůgn─ů─ç. Dla wszystkich klient├│w takie rozwi─ůzanie jest jednak
niedobre.

Zatem twierdzisz, ┼╝e skopiowanie paska i chipa jest tak samo proste?

Nie wiem sk─ůd ten wniosek, czy on mia┼éby jako┼Ť logicznie wynika─ç z tego,
co napisałem?

Ostatnio wyczytałem, iż Mastercard podał, że ponad połowa transakcji
jest zbli┼╝eniowa. I tu nie trzeba paska. Wkr├│tce mo┼╝e si─Ö okaza─ç, i┼╝ z
paska - do kopiowania - korzystaj─ů ju┼╝ tylko z┼éodzieje.

Nie jestem prorokiem, nie wiem co b─Ödzie "wkr├│tce". Obecnie nie jest
tak, ┼╝e z paska korzystaj─ů tylko z┼éodzieje. Tak jak napisa┼éem, gdy
wszystkie terminale b─Öd─ů czyta─ç karty EMV, pasek b─Ödzie zb─Ödny. Co nie
znaczy, ┼╝e b─Ödzie problemem - je┼Ťli wszystkie terminale b─Öd─ů czyta─ç EMV,
to gdzie złodziej miałby zapłacić "paskiem"?
(Tak, wiem ┼╝e w niekt├│rych przypadkach da si─Ö wymusi─ç odczyt paska, ale
jaki sprzedawca o zdrowych zmysłach pozwoli na to, zwłaszcza w przypadku
karty, kt├│ra ewidentnie jest podrobiona?)

BTW z tymi transakcjami zbli┼╝eniowymi nie jest r├│┼╝owo - w wielu
przypadkach te transakcje s─ů bardziej niebezpieczne od "paskowych", bo
"skimmingu" mo┼╝na dokona─ç z pewnej odleg┼éo┼Ťci, bez udzia┼éu sprzedawcy.
Dodatkowo, zawsze istnieje zagro┼╝enie atakiem "proxy". Jedynie niski
limit (bezpinowy) ratuje sytuacj─Ö - ale to jest kwestia organizacyjna,
nie techniczna zwi─ůzana z r├│┼╝nic─ů pasek - mikroprocesor.
Generalnie obecnie jedyny wzgl─Ödnie bezpieczny (potencjalnie, karta musi
spełnić wiele warunków) sposób przeprowadzania transakcji to transakcje
stykowe EMV.

Zatem otwarte
pozostaje pytanie po co ten pasek koniecznie na karcie musi by─ç?

Pytanie (retoryczne) jest inne - czy terminale bez EMV koniecznie musz─ů
by─ç?
Tak jak napisa┼éem, dane potrzebne do przeprowadzenia transakcji s─ů
umieszczone na karcie w formie czytelnej dla oczu, nie trzeba odczytywa─ç
┼╝adnych pask├│w.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-02 16:44:37
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-02 o 14:43, Krzysztof Halasa pisze:
Widzisz, s─ů ludzie, kt├│rzy od czasu do czasu opuszczaj─ů teren PL.

Niew─ůtpliwie. Ale p├│ki co nie ma obowi─ůzku posiadania paszportu czy wizy do USA, a jest obowi─ůzek posiadania karty dzia┼éaj─ůcej w USA, bo innej banki nie dostarczaj─ů. Absurdalne w moim przekonaniu.

Dotyczy to nawet znacznej cz─Ö┼Ťci klient├│w bank├│w. Dlatego usuni─Öcie
paska to nie jest ┼╝adne rozwi─ůzanie.

Z tym ju┼╝ si─Ö nie zgadzam. Zdecydowanie przewa┼╝aj─ůca wi─Ökszo┼Ť─ç klient├│w nigdy nie by┼éa w Peru, Boliwii czy Bu┼égarii i utrzymywanie paska, bo mo┼╝e kiedy┼Ť tam b─Öd─ů nie wydaje si─Ö by─ç rozs─ůdne.

Aczkolwiek przyznaj─Ö, ┼╝e instrukcje usuwania zapisu z paska mo┼╝na do┼Ť─ç
łatwo znaleźć, powinien wystarczyć względnie silny magnes.

Klient p┼éac─ůcy coraz wi─Öcej za coraz gorsze us┼éugi powinien mie─ç jednak prawo wyboru. OK - magnesem mo┼╝na potraktowa─ç kart─Ö... Podobno te┼╝ wiertark─ů i m┼éotkiem w celu usuni─Öcia paypassa...

Co ciekawe - par─Ö lat temu np. mBank mia┼é kart─Ö przeznaczon─ů tylko do p┼éatno┼Ťci z Internecie, a Lukas Bank kart─Ö chipow─ů do autoryzacji w plac├│wce. W tej chwili mam kart─Ö na chip i tylko chip z Getina - to autoryzacji w plac├│wce. Wnioskuj─Ö zatem, i┼╝ istnieje techniczna mo┼╝liwo┼Ť─ç wydawania takich kart, ani nie s─ů ode jako┼Ť dramatycznie drogie.

Zatem twierdzisz, ┼╝e skopiowanie paska i chipa jest tak samo proste?

Nie wiem sk─ůd ten wniosek, czy on mia┼éby jako┼Ť logicznie wynika─ç z tego,
co napisałem?

Nadal brak jest jakiegokolwiek argumentu, dlaczego przysłowiowy Kowalski musi mieć pasek na karcie. Rozumiem zatem, iż przyznajesz, że o wiele łatwiej go skopiować niż chip.

Ostatnio wyczytałem, iż Mastercard podał, że ponad połowa transakcji
jest zbli┼╝eniowa. I tu nie trzeba paska. Wkr├│tce mo┼╝e si─Ö okaza─ç, i┼╝ z
paska - do kopiowania - korzystaj─ů ju┼╝ tylko z┼éodzieje.

Nie jestem prorokiem, nie wiem co b─Ödzie "wkr├│tce". Obecnie nie jest
tak, ┼╝e z paska korzystaj─ů tylko z┼éodzieje. Tak jak napisa┼éem, gdy
wszystkie terminale b─Öd─ů czyta─ç karty EMV, pasek b─Ödzie zb─Ödny. Co nie
znaczy, ┼╝e b─Ödzie problemem - je┼Ťli wszystkie terminale b─Öd─ů czyta─ç EMV,
to gdzie złodziej miałby zapłacić "paskiem"?

W tym rzecz. Trudno jest prowadzi─ç biznes (jakikolwiek) bez my┼Ťlenia o przysz┼éo┼Ťci - zar├│wno w perspektywie miesi─Öcy jak i lat. Oto w┼éa┼Ťnie partyzantka, bo brakuje nam "prorok├│w".

Ju┼╝ dzi┼Ť z┼éodzieje wyp┼éacaj─ů ┼Ťrodki w krajach, w kt├│rych klient nigdy nie by┼é, a cz─Östo nawet nie wie, gdzie owe kraje si─Ö znajduj─ů. Brak paska rozwi─ůza┼éby problem.
Nie mam danych nt. ilo┼Ťci terminali w Polsce, kt├│re nie s─ů w stanie odczyta─ç chipa lub autoryzowa─ç bezstykowo. My┼Ťl─Ö, i┼╝ przywo┼éanie takich danych na┼Ťwietli┼éoby spraw─Ö.

BTW z tymi transakcjami zbli┼╝eniowymi nie jest r├│┼╝owo - w wielu
przypadkach te transakcje s─ů bardziej niebezpieczne od "paskowych", bo
"skimmingu" mo┼╝na dokona─ç z pewnej odleg┼éo┼Ťci, bez udzia┼éu sprzedawcy.

Dlatego uwa┼╝am, i┼╝ klient powinien mie─ç wyb├│r czy chce paypass czy nie. Tudzie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç ustawienia limit├│w - wtedy bym sobie ustawi┼é limit zerowy dla paska, bezstykowych czy transakcji poza krajem wydania karty i ju┼╝.
Tymczasem operowanie got├│wk─ů wydaje si─Ö by─ç o wiele bezpieczniejsze ni┼╝ noszenie karty. Dziwnych czas├│w doczekali┼Ťmy.

Dodatkowo, zawsze istnieje zagro┼╝enie atakiem "proxy". Jedynie niski
limit (bezpinowy) ratuje sytuacj─Ö - ale to jest kwestia organizacyjna,
nie techniczna zwi─ůzana z r├│┼╝nic─ů pasek - mikroprocesor.

OK, wi─Öc limit i po sprawie.

Generalnie obecnie jedyny wzgl─Ödnie bezpieczny (potencjalnie, karta musi
spełnić wiele warunków) sposób przeprowadzania transakcji to transakcje
stykowe EMV.

Stawiam zatem pytanie: dlaczego żaden bank tego nie oferuje (pomijam ingerencję użytkownika typu magnes, młotek i wiertarka)?

Pytanie (retoryczne) jest inne - czy terminale bez EMV koniecznie musz─ů
by─ç?

Albo komu zależy, aby nadal były.

Tak jak napisa┼éem, dane potrzebne do przeprowadzenia transakcji s─ů
umieszczone na karcie w formie czytelnej dla oczu, nie trzeba odczytywa─ç
┼╝adnych pask├│w.

Prawie, bo coraz cz─Ö┼Ťciej do przeprowadzenia transakcji internetowej na podstawie numeru karty potrzebny jest autoryzacyjny kod SMS. To raz. Dwa - r├│┼╝nica polega na tym, i┼╝ banki zazwyczaj ch─Ötnie uznaj─ů reklamacje nieautoryzowanego u┼╝ycia karty w Internecie, natomiast ludzie trac─ů cz─Östo dorobek ca┼éego ┼╝ycia poprzez skimming. Tu odpowiedzialno┼Ť─ç cz─Östo jest przerzucana na klienta, kt├│ry nie dochowa┼é nale┼╝ytej staranno┼Ťci przy przechowywaniu PIN-u.

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-03 00:04:44
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Niew─ůtpliwie. Ale p├│ki co nie ma obowi─ůzku posiadania paszportu czy
wizy do USA, a jest obowi─ůzek posiadania karty dzia┼éaj─ůcej w USA, bo
innej banki nie dostarczaj─ů. Absurdalne w moim przekonaniu.

Raczej wykonaniu.

Tak jak napisałem, w niektórych (wielu?) bankach możesz zablokować
transakcje np. inne ni┼╝ EMV.

Z tym ju┼╝ si─Ö nie zgadzam. Zdecydowanie przewa┼╝aj─ůca wi─Ökszo┼Ť─ç
klientów nigdy nie była w Peru, Boliwii czy Bułgarii i utrzymywanie
paska, bo mo┼╝e kiedy┼Ť tam b─Öd─ů nie wydaje si─Ö by─ç rozs─ůdne.

Ale niekt├│rzy bywaj─ů w takich miejscach. W wielu bankach mo┼╝na
zablokowa─ç np. transakcje poza Europ─ů (co akurat nie jest zrobione dla
dobra klient├│w, przynajmniej bezpo┼Ťrednio, tylko wynika z niedawnych
układów w V/MC).

Dlatego uwa┼╝am, i┼╝ klient powinien mie─ç wyb├│r czy chce paypass czy
nie.

Ja np. u┼╝ywam karty bez paypass/paywave - bo bezstykowo┼Ť─ç nie jest mi
potrzebna do niczego (fakt, transakcje stykowe trwaj─ů d┼éu┼╝ej z powodu
szykan├│w organizacji). Ale paska potrzebuj─Ö, nie mam wyzerowanego limitu
dla magstripe itd. Nie potrzebujesz, wy┼é─ůcz i po sprawie. Ew. zmie┼ä
bank/kart─Ö, wy┼é─ůcz itd.

Tudzie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç ustawienia limit├│w - wtedy bym sobie ustawi┼é
limit zerowy dla paska, bezstykowych czy transakcji poza krajem
wydania karty i ju┼╝.

Czemu tego nie zrobi┼ée┼Ť?

Tymczasem operowanie got├│wk─ů wydaje si─Ö by─ç o wiele bezpieczniejsze
ni┼╝ noszenie karty. Dziwnych czas├│w doczekali┼Ťmy.

Je┼Ťli kto┼Ť nosi bardzo ma┼éo got├│wki, to jasne (np. mniej ni┼╝ 0, albo
mniej ni┼╝ 150 euro w przypadku utraty karty). Nie ka┼╝dy tak mo┼╝e.

Generalnie obecnie jedyny wzgl─Ödnie bezpieczny (potencjalnie, karta musi
spełnić wiele warunków) sposób przeprowadzania transakcji to transakcje
stykowe EMV.

Stawiam zatem pytanie: dlaczego ┼╝aden bank tego nie oferuje (pomijam
ingerencję użytkownika typu magnes, młotek i wiertarka)?

Wystarczy magnes, karty bez anten s─ů dost─Öpne. M┼éotek - nie wiem w czym
miałby być pomocny.

BTW blokada transakcji bezstykowych to te┼╝ nie jest co┼Ť niemo┼╝liwego.

Pytanie (retoryczne) jest inne - czy terminale bez EMV koniecznie musz─ů
by─ç?

Albo komu zależy, aby nadal były.

Zale┼╝y np. ludziom, kt├│rzy nie maj─ů normalnego zasilania. Chyba nie
my┼Ťlisz, ┼╝e wsz─Ödzie na ┼Ťwiecie jest normalna energia elektryczna?
Z tym ┼╝e oni raczej korzystaj─ů z cyferek na karcie, nie z paska.

Natomiast podejrzewam, ┼╝e da┼éoby si─Ö to zorganizowa─ç - skoro u┼╝ywaj─ů
telefonów komórkowych (a tak jest, tam gdzie widziałem), to mogliby
korzysta─ç z terminali zasilanych akumulatorami (i z autoryzacj─ů przez
GSM).

Dlatego zak┼éadam, ┼╝e nied┼éugo czytniki nie-EMV wygin─ů. Tak jak
np. skończyły się nieautoryzowane transakcje (na większe sumy) po
wycofaniu papierowych stop list. Kwestia ryzyka ponoszonego przez sklep.

Dwa - r├│┼╝nica polega na tym, i┼╝ banki zazwyczaj ch─Ötnie uznaj─ů
reklamacje nieautoryzowanego u┼╝ycia karty w Internecie, natomiast
ludzie trac─ů cz─Östo dorobek ca┼éego ┼╝ycia poprzez skimming.

A źródło tych danych?
Wed┼éug prawa, odpowiedzialno┼Ť─ç klienta za ka┼╝dy z tych fraud├│w jest
┼╝adna.

Tu
odpowiedzialno┼Ť─ç cz─Östo jest przerzucana na klienta, kt├│ry nie
dochowa┼é nale┼╝ytej staranno┼Ťci przy przechowywaniu PIN-u.

.... przy wypłacie z bankomatu?
Ch─Ötnie zobaczy┼ébym jakie┼Ť potwierdzenie tych informacji, bo mam
delikatne wra┼╝enie, ┼╝e s─ů wyssane z palca (w szczeg├│lno┼Ťci, ta
o "dorobku ┼╝ycia").
BTW zgodnie z prawem, klient nie odpowiada za takie fraudy. No chyba
┼╝e bank istotnie udowodni, ┼╝e np. kto┼Ť zapisa┼é sobie PIN na karcie -
raczej trudne.
Patrz─ůc od strony banku, wydawca karty w praktyce nie odpowiada za
fraudy skopiowanym paskiem magnetycznym, je┼Ťli karta mia┼éa
mikroprocesor - nawet je┼Ťli podano prawid┼éowy PIN.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-03 10:15:51
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-03 o 00:04, Krzysztof Halasa pisze:
Tak jak napisałem, w niektórych (wielu?) bankach możesz zablokować
transakcje np. inne ni┼╝ EMV.

Mo┼╝esz poda─ç przyk┼éad takiego banku? Konkretny. Z przyjemno┼Ťci─ů rozwa┼╝─Ö jego ofert─Ö.

Ale niekt├│rzy bywaj─ů w takich miejscach. W wielu bankach mo┼╝na
zablokowa─ç np. transakcje poza Europ─ů (co akurat nie jest zrobione dla
dobra klient├│w, przynajmniej bezpo┼Ťrednio, tylko wynika z niedawnych
układów w V/MC).

Poprosz─Ö konkretny bank.

Tudzie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç ustawienia limit├│w - wtedy bym sobie ustawi┼é
limit zerowy dla paska, bezstykowych czy transakcji poza krajem
wydania karty i ju┼╝.

Czemu tego nie zrobi┼ée┼Ť?

Mam kart─Ö w Eurobanku i Getinie obecnie. Rozwa┼╝a┼éem w Idea Banku. W ┼╝adnym z nich nie widzia┼éem mo┼╝liwo┼Ťci ustawiania limit├│w innych ni┼╝ na transakcje got├│wkowe/bezgot├│wkowe.

Je┼Ťli kto┼Ť nosi bardzo ma┼éo got├│wki, to jasne (np. mniej ni┼╝ 0, albo
mniej ni┼╝ 150 euro w przypadku utraty karty). Nie ka┼╝dy tak mo┼╝e.

Bior─ůc pod uwag─Ö, i┼╝ MasterCard niedawno poda┼é, ┼╝e ponad po┼éowa transakcji jest zbli┼╝eniowa, a warto┼Ť─ç ┼Ťrednia pojedynczej to bodaj 38z┼é... wydaje si─Ö, i┼╝ wi─Ökszo┼Ť─ç tak mo┼╝e.

Zale┼╝y np. ludziom, kt├│rzy nie maj─ů normalnego zasilania. Chyba nie
my┼Ťlisz, ┼╝e wsz─Ödzie na ┼Ťwiecie jest normalna energia elektryczna?

Trafny argument w XXI wieku.

Natomiast podejrzewam, ┼╝e da┼éoby si─Ö to zorganizowa─ç - skoro u┼╝ywaj─ů
telefonów komórkowych (a tak jest, tam gdzie widziałem), to mogliby
korzysta─ç z terminali zasilanych akumulatorami (i z autoryzacj─ů przez
GSM).

W PL coraz więcej takich terminali (np. taksówki, stoiska obwoźne czy restauracje - bo łatwiej).

Dlatego zak┼éadam, ┼╝e nied┼éugo czytniki nie-EMV wygin─ů. Tak jak
np. skończyły się nieautoryzowane transakcje (na większe sumy) po
wycofaniu papierowych stop list. Kwestia ryzyka ponoszonego przez sklep.

Ten czas "niedługo" jest jednak bardzo wydłużany.

Dwa - r├│┼╝nica polega na tym, i┼╝ banki zazwyczaj ch─Ötnie uznaj─ů
reklamacje nieautoryzowanego u┼╝ycia karty w Internecie, natomiast
ludzie trac─ů cz─Östo dorobek ca┼éego ┼╝ycia poprzez skimming.

A źródło tych danych?

Google. Banalnie łatwo jest znaleźć informację o skimmingu.

Wed┼éug prawa, odpowiedzialno┼Ť─ç klienta za ka┼╝dy z tych fraud├│w jest
┼╝adna.

Tak, pod warunkiem, ┼╝e udowodnisz, i┼╝ dosz┼éo do przest─Öpstwa. "Domy┼Ťlnie" je┼Ťli karta i PIN zosta┼éy u┼╝yte to bank umywa r─Öce. A zatem s─ůd, co ju┼╝ skutecznie odstraszy wielu klient├│w.

Tu
odpowiedzialno┼Ť─ç cz─Östo jest przerzucana na klienta, kt├│ry nie
dochowa┼é nale┼╝ytej staranno┼Ťci przy przechowywaniu PIN-u.

... przy wypłacie z bankomatu?

https://www.saos.org.pl/judgments/content/181756.html

Tu masz przyk┼éad niedochowania nale┼╝ytej staranno┼Ťci.

Ch─Ötnie zobaczy┼ébym jakie┼Ť potwierdzenie tych informacji, bo mam
delikatne wra┼╝enie, ┼╝e s─ů wyssane z palca (w szczeg├│lno┼Ťci, ta
o "dorobku ┼╝ycia").

To zale┼╝y co uwa┼╝asz za dorobek ┼╝ycia. Jednym zabiera pow├│d┼║, gdy ┼╝yj─ů z dnia na dzie┼ä, innym bank, gdy trzymaj─ů tam oszcz─Ödno┼Ťci. Czy wyssane z palca? Google polecam - takich historii jest mn├│stwo, cho─ç cz─Östo dotycz─ů bankowo┼Ťci elektronicznej, a nie bankomatu. Citi pi─Öknie to ┼é─ůczy ka┼╝─ůc podawa─ç PIN karty do logowania w Internecie (kredytowej, nie wiem czy tak nadal jest, ale par─Ö lat temu by┼éo).

BTW zgodnie z prawem, klient nie odpowiada za takie fraudy. No chyba
┼╝e bank istotnie udowodni, ┼╝e np. kto┼Ť zapisa┼é sobie PIN na karcie -
raczej trudne.

Mylisz si─Ö. To nie bank udowadnia tylko klient musi udowodni─ç. Bank po prostu odrzuca reklamacj─Ö i zostaje Ci s─ůd. Je┼Ťli skimming dotyczy┼é wielu kart w tym samym bankomacie to nie musi by─ç to problemem. Ale r├│┼╝nie z tym bywa...
Podobnie rzecz ma si─Ö z bankowo┼Ťci─ů elektroniczn─ů. Standardowo to klient zawsze ma wirusa i to jego wina. Swego czasu media podawa┼éy przypadek Eurobanku, kt├│ry wr─Öcz takie same pisma wysy┼éa┼é w odpowiedzi na reklamacje klient├│w. Podmieniano jedynie dane. Ot - fraud├│w jest pewnie tyle, ┼╝e procedury u┼éatwi┼éy rozpatrywanie reklamacji.

Patrz─ůc od strony banku, wydawca karty w praktyce nie odpowiada za
fraudy skopiowanym paskiem magnetycznym, je┼Ťli karta mia┼éa
mikroprocesor - nawet je┼Ťli podano prawid┼éowy PIN.

Masz ciekawy wyrok wy┼╝ej. Klient procesuje si─Ö z bankiem, z kt├│rego korzysta kilkana┼Ťcie lat (wa┼╝ne dla tych, kt├│rym wydaje si─Ö, i┼╝ sta┼╝ im co┼Ť u┼éatwi). Co ciekawe... S─ůd wprawdzie stwierdza, ┼╝e bank nie ma racji ("Stanowisko prezentowane przez bank opieraj─ůce si─Ö na ustaleniu, ┼╝e wszystkie transakcje zosta┼éy dokonane przy u┼╝yciu prawid┼éowego numeru PIN, co zwalnia bank z odpowiedzialno┼Ťci, by┼éo zatem sprzeczne z tym przepisem."), szybciutko jednak dodaje, ┼╝e gdyby dosz┼éo do skimmingu to w zasadzie nic to nie zmienia ("Oczywiste przy tym jest jednak tak┼╝e to, ┼╝e zar├│wno u┼╝ytkownik karty jak i bank maj─ů bardzo ograniczone mo┼╝liwo┼Ťci udowodnienia, ┼╝e kod PIN zosta┼é uzyskany przez osob─Ö nieuprawnion─ů np. poprzez jego podejrzenie przy wpisywaniu na klawiaturze przez u┼╝ytkownika karty, czy nawet przy pomocy mikrokamery albo nak┼éadki na klawiatur─Ö, kt├│re to elementy mog─ů by─ç zamontowane w bankomacie jedynie na kr├│tki czas i usuni─Öte bez ┼Ťladu. "), ale za chwil─Ö uznaje za "bardzo prawdopodobne", i┼╝ PIN by┼é w telefonie... "kodowanym" wprawdzie... i niekoniecznie tym skradzionym z kart─ů, ale jednak ;-)
W efekcie klient wyst─Öpuj─ůcy przeciwko bankowi nie tylko nic nie wygra┼é, ale straci┼é ponad 20% sumy tytu┼éem koszt├│w s─ůdowych.

No to masz swoj─ů odpowiedzialno┼Ť─ç do 150 euro ;-)

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-05 18:22:12
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Mo┼╝esz poda─ç przyk┼éad takiego banku? Konkretny. Z przyjemno┼Ťci─ů
rozwa┼╝─Ö jego ofert─Ö.

Ludzie pisali tu o r├│┼╝nych rozwi─ůzaniach, ale ja si─Ö nie zajmuj─Ö
┼Ťledzeniem tego. Musia┼éby┼Ť sam sprawdzi─ç :-(

W ka┼╝dym razie na pewno mo┼╝na tak zrobi─ç, a je┼Ťli banki tego nie robi─ů
(nie wiem), to tylko dlatego, ┼╝e nie ma na to wystarczaj─ůcego popytu.
Co mnie zreszt─ů wcale nie dziwi.

Bior─ůc pod uwag─Ö, i┼╝ MasterCard niedawno poda┼é, ┼╝e ponad po┼éowa
transakcji jest zbli┼╝eniowa, a warto┼Ť─ç ┼Ťrednia pojedynczej to bodaj
38z┼é... wydaje si─Ö, i┼╝ wi─Ökszo┼Ť─ç tak mo┼╝e.

No ale jednak musisz potraktowa─ç jako obiektywny fakt to, ┼╝e ludzie
robi─ů zakupy na sumy przekraczaj─ůce r├│wnowarto┼Ť─ç 150 euro.

Zale┼╝y np. ludziom, kt├│rzy nie maj─ů normalnego zasilania. Chyba nie
my┼Ťlisz, ┼╝e wsz─Ödzie na ┼Ťwiecie jest normalna energia elektryczna?

Trafny argument w XXI wieku.

Jasne ┼╝e tak.

W PL coraz wi─Öcej takich terminali (np. taks├│wki, stoiska obwo┼║ne czy
restauracje - bo łatwiej).

W Polsce prawie wsz─Ödzie jest dost─Öpne zasilanie sieciowe, albo
np. samochodowe w taxi. Nijak nie jest to norm─ů wsz─Ödzie na ┼Ťwiecie,
nawet gdyby┼Ťmy ograniczali si─Ö tylko do pa┼ästw uprzemys┼éowionych
(a kart używa się także w pozostałych).

Dwa - r├│┼╝nica polega na tym, i┼╝ banki zazwyczaj ch─Ötnie uznaj─ů
reklamacje nieautoryzowanego u┼╝ycia karty w Internecie, natomiast
ludzie trac─ů cz─Östo dorobek ca┼éego ┼╝ycia poprzez skimming.

A źródło tych danych?

Google. Banalnie łatwo jest znaleźć informację o skimmingu.

Ja nie potrzebuj─Ö szuka─ç informacji o skimmingu - pytam o statystyk─Ö
dotycz─ůc─ů uznawania takich reklamacji, i wysoko┼Ťci strat klient├│w.

Wed┼éug prawa, odpowiedzialno┼Ť─ç klienta za ka┼╝dy z tych fraud├│w jest
┼╝adna.

Tak, pod warunkiem, że udowodnisz, iż doszło do przestępstwa.

Nic podobnego.

"Domy┼Ťlnie" je┼Ťli karta i PIN zosta┼éy u┼╝yte to bank umywa r─Öce. A
zatem s─ůd, co ju┼╝ skutecznie odstraszy wielu klient├│w.

S─ůd to oczywi┼Ťcie ostateczno┼Ť─ç, ale nawet konieczno┼Ť─ç (gdyby taka
zaistniała) napisania pozwu cywilnego albo np. skorzystania z usługi
adwokata to zupe┼énie co┼Ť innego ni┼╝ "utrata dorobku ca┼éego ┼╝ycia".

https://www.saos.org.pl/judgments/content/181756.html

Tu masz przyk┼éad niedochowania nale┼╝ytej staranno┼Ťci.

"Numer PIN przypisany do karty Maestro, był zapisany w skradzionym
telefonie (dowód z przesłuchania powoda)."

Bo jakby tak nie było, to:
"Wskaza─ç jedynie nale┼╝y, ┼╝e stanowisko ┼Ťwiadk├│w odzwierciedlaj─ůce
stanowisko pozwanego banku w niniejszej sprawie odno┼Ťnie tego, ┼╝e
wystarczaj─ůc─ů podstaw─ů dla uznania transakcji za autoryzowan─ů (a co za
tym idzie - dla odmowy uwzględnienia reklamacji) było stwierdzenie
bezbłędnego użycia prawidłowego numeru PIN, nie znajdowało potwierdzenia
w przepisach prawa, a mianowicie sprzeczne było z art. 45 ust. 2 ustawy
o us┼éugach p┼éatniczych, o czym b─Ödzie mowa w dalszej cz─Ö┼Ťci
uzasadnienia."

itd.

BTW to ma si─Ö oczywi┼Ťcie dok┼éadnie nijak do problemu ┼Ťcie┼╝ki
magnetycznej - je┼Ťli kto┼Ť ma oryginaln─ů kart─Ö oraz PIN do niej, to mo┼╝e
skorzysta─ç normalnie z EMV, i bank (a wi─Öc zwykle tak┼╝e klient) nie jest
wtedy chroniony przez "liability shift".

To zale┼╝y co uwa┼╝asz za dorobek ┼╝ycia. Jednym zabiera pow├│d┼║, gdy ┼╝yj─ů
z dnia na dzie┼ä, innym bank, gdy trzymaj─ů tam oszcz─Ödno┼Ťci. Czy
wyssane z palca? Google polecam - takich historii jest mn├│stwo, cho─ç
cz─Östo dotycz─ů bankowo┼Ťci elektronicznej, a nie bankomatu.

Czyli nie dotycz─ů sprawy.
Jakby┼Ť znalaz┼é co┼Ť dotycz─ůcego sprawy... :-)

BTW zgodnie z prawem, klient nie odpowiada za takie fraudy. No chyba
┼╝e bank istotnie udowodni, ┼╝e np. kto┼Ť zapisa┼é sobie PIN na karcie -
raczej trudne.

Mylisz si─Ö. To nie bank udowadnia tylko klient musi udowodni─ç.

Wyrok pokazuje jasno kto si─Ö myli.

Podobnie rzecz ma si─Ö z bankowo┼Ťci─ů elektroniczn─ů. Standardowo to
klient zawsze ma wirusa i to jego wina.

Nie, typowo tylko klient, kt├│remu przydarzy si─Ö taka sytuacja, ma
"wirusa". My┼Ťlisz ┼╝e nie? Nietypow─ů spraw─Ö mieli┼Ťmy niedawno, ale tam
także chyba wszystko było jasne.

To oczywi┼Ťcie nie dotyczy problemu ┼Ťcie┼╝ki magnetycznej.

Patrz─ůc od strony banku, wydawca karty w praktyce nie odpowiada za
fraudy skopiowanym paskiem magnetycznym, je┼Ťli karta mia┼éa
mikroprocesor - nawet je┼Ťli podano prawid┼éowy PIN.

Masz ciekawy wyrok wy┼╝ej.

Nie dotyczy sytuacji z magstripe.

Klient procesuje si─Ö z bankiem, z kt├│rego
korzysta kilkana┼Ťcie lat (wa┼╝ne dla tych, kt├│rym wydaje si─Ö, i┼╝ sta┼╝
im co┼Ť u┼éatwi). Co ciekawe... S─ůd wprawdzie stwierdza, ┼╝e bank nie ma
racji ("Stanowisko prezentowane przez bank opieraj─ůce si─Ö na
ustaleniu, że wszystkie transakcje zostały dokonane przy użyciu
prawid┼éowego numeru PIN, co zwalnia bank z odpowiedzialno┼Ťci, by┼éo
zatem sprzeczne z tym przepisem."), szybciutko jednak dodaje, ┼╝e gdyby
doszło do skimmingu to w zasadzie nic to nie zmienia

Wniosek nie wynika nijak z tre┼Ťci - r├│┼╝nica jest zasadnicza, bo skimming
┼Ťcie┼╝ki magnetycznej nie kopiuje scalaka, transakcja magstripe podlega
chargebackowi na podstawie tylko tego prostego faktu, ┼╝e sprzedawca nie
u┼╝y┼é chipa, a nawet gdyby to sam bank by┼é "sprzedawc─ů", to i tak my┼Ťl─Ö
┼╝e przed s─ůdem trudno by┼éoby mu wyt┼éumaczy─ç dlaczego - w odr├│┼╝nieniu od
normalnej sytuacji - autoryzacja opierała się tylko o zapis magnetyczny.

Owszem, po kradzie┼╝y (lub sklonowaniu) karty i PINu, sprawa si─Ö
komplikuje. Ale to nie wina ┼Ťcie┼╝ek magnetycznych.

"), ale za chwilę uznaje za "bardzo prawdopodobne", iż PIN był w
telefonie... "kodowanym" wprawdzie... i niekoniecznie tym skradzionym
z kart─ů, ale jednak ;-)

Zwłaszcza że klient sam się do tego przyznał, tyle że arbitrowi, nie
bankowi, a p├│┼║niej zacz─ů┼é kr─Öci─ç ┼╝e to mo┼╝e inny telefon, z kt├│rym nie
wiadomo co się stało.

Dziwisz si─Ö?
A mo┼╝e my┼Ťlisz, ┼╝e gdyby PINu nie by┼éo w telefonie, to te┼╝ by wyp┼éacili?
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-07 19:55:54
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-05 o 18:22, Krzysztof Halasa pisze:
Ja nie potrzebuj─Ö szuka─ç informacji o skimmingu - pytam o statystyk─Ö
dotycz─ůc─ů uznawania takich reklamacji, i wysoko┼Ťci strat klient├│w.

Nie ma i nie b─Ödzie. Zwr├│─ç uwag─Ö, i┼╝ takie dane bardzo nie s─ů na r─Ök─Ö bankom. Trudno wi─Öc, aby je podawa┼éy.

S─ůd to oczywi┼Ťcie ostateczno┼Ť─ç, ale nawet konieczno┼Ť─ç (gdyby taka
zaistniała) napisania pozwu cywilnego albo np. skorzystania z usługi
adwokata to zupe┼énie co┼Ť innego ni┼╝ "utrata dorobku ca┼éego ┼╝ycia".

S─Ök w tym, ┼╝e te same procedury dzia┼éaj─ů dla utraty 1/10 rocznych dochod├│w, co do 100-krotno┼Ťci rocznych dochod├│w. Na tej zasadzie straci─ç mo┼╝esz nawet wi─Öcej, bo pieni─ůdze, kt├│rych jeszcze nie zd─ů┼╝y┼ée┼Ť zarobi─ç.

https://www.saos.org.pl/judgments/content/181756.html

Tu masz przyk┼éad niedochowania nale┼╝ytej staranno┼Ťci.

"Numer PIN przypisany do karty Maestro, był zapisany w skradzionym
telefonie (dowód z przesłuchania powoda)."

Czego nie udowodniono. ;-) Nie udowodniono także, że był w starym telefonie, ani czy był należycie zabezpieczony. W zasadzie niczego nie dowiedziono, ale to i tak klient jest winny.

Bo jakby tak nie było, to:
"Wskaza─ç jedynie nale┼╝y, ┼╝e stanowisko ┼Ťwiadk├│w odzwierciedlaj─ůce
stanowisko pozwanego banku w niniejszej sprawie odno┼Ťnie tego, ┼╝e
wystarczaj─ůc─ů podstaw─ů dla uznania transakcji za autoryzowan─ů (a co za
tym idzie - dla odmowy uwzględnienia reklamacji) było stwierdzenie
bezbłędnego użycia prawidłowego numeru PIN, nie znajdowało potwierdzenia
w przepisach prawa, a mianowicie sprzeczne było z art. 45 ust. 2 ustawy
o us┼éugach p┼éatniczych, o czym b─Ödzie mowa w dalszej cz─Ö┼Ťci
uzasadnienia."

S─Ök w tym, i┼╝ pytanie organ├│w ┼Ťcigania "sk─ůd z┼éodziej m├│g┼é zna─ç PIN?" jest zupe┼énie oczywiste. I teraz... Odpowiesz: "nie wiem" to na pewno ujawni┼ée┼Ť (udowodni─ç jak wida─ç nie trzeba), bo sk─ůd z┼éodziej m├│g┼éby go zna─ç... Odpowiesz: "mo┼╝e kto┼Ť podejrza┼é w sklepie" to w uzasadnieniu znajdziesz, ┼╝e Twoja wina, bo pozwoli┼ée┼Ť podejrze─ç. Mia┼ée┼Ť w telefonie? Winny! No to co, ┼╝e nie tym, zabezpieczonym osobnym PINem, zaszyfrowanym itd. Generalnie co by┼Ť nie powiedzia┼é... a co┼Ť powiedzie─ç musisz... winny┼Ť! ;-)

BTW to ma si─Ö oczywi┼Ťcie dok┼éadnie nijak do problemu ┼Ťcie┼╝ki
magnetycznej - je┼Ťli kto┼Ť ma oryginaln─ů kart─Ö oraz PIN do niej, to mo┼╝e
skorzysta─ç normalnie z EMV, i bank (a wi─Öc zwykle tak┼╝e klient) nie jest
wtedy chroniony przez "liability shift".

W tym wypadku dosz┼éo do kradzie┼╝y. W przypadku skimmingu problem jest ten sam - u┼╝yto karty w bankomacie, u┼╝yto PINu. Z punktu widzenia banku nie ma r├│┼╝nicy. To do Ciebie nale┼╝y udowodnienie, ┼╝e dosz┼éo do przest─Öpstwa, bo np. nie mog┼ée┼Ť z karty skorzysta─ç w Warszawie i za p├│┼é godziny w bankomacie w Peru.

Czyli nie dotycz─ů sprawy.
Jakby┼Ť znalaz┼é co┼Ť dotycz─ůcego sprawy... :-)

Bezpiecze┼ästwo powierzonych bankowi ┼Ťrodk├│w to zbi├│r. Podzbiorem kt├│rego jest bankowo┼Ť─ç elektroniczna, bezpiecze┼ästwo kart itd. Mo┼╝e matematycznie b─Ödzie to ja┼Ťniejsze. Gdy pieni─ůdze gin─ů z konta to spraw─ů wt├│rn─ů dla klienta b─Ödzie dlaczego i jak bank z┼éodziejowi wyp┼éaci┼é. Mnie dawno temu zdarzy┼éa si─Ö przygoda ze skradzionym czekiem. Nic mniej nie bola┼éo ni┼╝ ze skradzion─ů kart─ů. Zapewniam i nie ┼╝ycz─Ö.

Wyrok pokazuje jasno kto si─Ö myli.

Zawsze klient. I masz swoj─ů odpowiedzialno┼Ť─ç do 150 euro. Win─ů klienta by┼éo to, ┼╝e korzysta┼é z karty.

Podobnie rzecz ma si─Ö z bankowo┼Ťci─ů elektroniczn─ů. Standardowo to
klient zawsze ma wirusa i to jego wina.

Nie, typowo tylko klient, kt├│remu przydarzy si─Ö taka sytuacja, ma
"wirusa". My┼Ťlisz ┼╝e nie? Nietypow─ů spraw─Ö mieli┼Ťmy niedawno, ale tam
także chyba wszystko było jasne.

My┼Ťl─Ö, ┼╝e skoro banki pr├│buj─ů nas przyzwyczai─ç, ┼╝e s─ů us┼éugodawcami i powinni┼Ťmy im coraz wi─Öcej p┼éaci─ç w naszym interesie, to nie powinny robi─ç furtek przest─Öpcom. Tajemnic─ů Poliszynela jest, i┼╝ same z tego korzystaj─ů - od tej wyp┼éaty w Peru bank pobierze ogrom prowizji, a skoro winny jest klient to b─Ödzie musia┼é je sp┼éaci─ç. Dlatego s─ůdz─Ö, i┼╝ standardy bezpiecze┼ästwa powinny i┼Ť─ç w g├│r─Ö. Dziwi mnie rezygnacja ze sprz─Ötowych token├│w (Eurobank, CA) na rzecz SMS├│w na przyk┼éad. Albo nak┼éanianie do transakcji mobilnych, kt├│re s─ů o wiele bardziej niebezpieczne. Itp. itd.

To oczywi┼Ťcie nie dotyczy problemu ┼Ťcie┼╝ki magnetycznej.

To dotyczy bezpieczeństwa. "Tylko" tyle.

Owszem, po kradzie┼╝y (lub sklonowaniu) karty i PINu, sprawa si─Ö
komplikuje. Ale to nie wina ┼Ťcie┼╝ek magnetycznych.

Ciesz─Ö si─Ö, ┼╝e to przyzna┼ée┼Ť.

Zwłaszcza że klient sam się do tego przyznał, tyle że arbitrowi, nie
bankowi, a p├│┼║niej zacz─ů┼é kr─Öci─ç ┼╝e to mo┼╝e inny telefon, z kt├│rym nie
wiadomo co się stało.

Klient zawsze kr─Öci, a co┼Ť odpowiedzie─ç musia┼é. W ┼Ťredniowieczu podczas przes┼éucha┼ä przyznawano si─Ö do latania na miotle. Dowody by┼éy takie same - przyzna┼é si─Ö, cho─ç nikt nie udowodni┼é, nie pokaza┼é, nie stwierdzi┼é jednoznacznie. Nie szkodzi.

Dziwisz si─Ö?
A mo┼╝e my┼Ťlisz, ┼╝e gdyby PINu nie by┼éo w telefonie, to te┼╝ by wyp┼éacili?

My┼Ťl─Ö, ┼╝e gdyby na pytanie sk─ůd mieli PIN, klient powiedzia┼é "nie wiem" to te┼╝ by┼éaby to jego wina, bo przecie┼╝ bank nie ma. Zatem gdzie┼Ť musia┼é poda─ç... Takie domniemanie winno┼Ťci. Zdarza┼éy si─Ö ju┼╝ sytuacje, gdzie banki uznawa┼éy, ┼╝e karta nie by┼éa przechowywana we w┼éa┼Ťciwy spos├│b, bowiem by┼éa w szafce w szatni basenowej, pod namiotem itd. S─ůdy jednak┼╝e wykazywa┼éy si─Ö zrozumieniem uznaj─ůc, ┼╝e nie jest to zaniedbanie spychaj─ůce konsekwencje na klienta. Ach! S─ůdy nie w Polsce... Taki szczeg├│┼é ;-)

http://www.bankier.pl/wiadomosc/PIN-i-zielony-stan-nieswiadomy-Czy-bank-zwroci-pieniadze-7271984.html

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-08 00:00:04
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Nie ma i nie b─Ödzie. Zwr├│─ç uwag─Ö, i┼╝ takie dane bardzo nie s─ů na r─Ök─Ö
bankom. Trudno więc, aby je podawały.

Ale jednak takie dane w ogóle bywały dostępne.

S─Ök w tym, ┼╝e te same procedury dzia┼éaj─ů dla utraty 1/10 rocznych
dochod├│w, co do 100-krotno┼Ťci rocznych dochod├│w. Na tej zasadzie
straci─ç mo┼╝esz nawet wi─Öcej, bo pieni─ůdze, kt├│rych jeszcze nie
zd─ů┼╝y┼ée┼Ť zarobi─ç.

Ale jakie procedury?

"Numer PIN przypisany do karty Maestro, był zapisany w skradzionym
telefonie (dowód z przesłuchania powoda)."

Czego nie udowodniono. ;-) Nie udowodniono także, że był w starym
telefonie, ani czy był należycie zabezpieczony. W zasadzie niczego nie
dowiedziono, ale to i tak klient jest winny.

To chyba czytali┼Ťmy inne wyroki.
BTW to był dokładny cytat z wyroku.

S─Ök w tym, i┼╝ pytanie organ├│w ┼Ťcigania "sk─ůd z┼éodziej m├│g┼é zna─ç PIN?"
jest zupełnie oczywiste. I teraz... Odpowiesz: "nie wiem" to na pewno
ujawni┼ée┼Ť (udowodni─ç jak wida─ç nie trzeba), bo sk─ůd z┼éodziej m├│g┼éby go
zna─ç... Odpowiesz: "mo┼╝e kto┼Ť podejrza┼é w sklepie" to w uzasadnieniu
znajdziesz, ┼╝e Twoja wina, bo pozwoli┼ée┼Ť podejrze─ç.

Nieprawda, zar├│wno ustawa jak i wspomniany wyrok pokazuje, ┼╝e tak nie
jest. Ale je┼Ťli kto┼Ť w pi┼Ťmie do arbitra sam si─Ö przyznaje, ┼╝e m├│g┼é mie─ç
PIN w telefonie (szczerze - je┼Ťli tak napisa┼é, to my┼Ťlisz ┼╝e nie mia┼é?),
to co tu mo┼╝na poradzi─ç?

BTW to ma si─Ö oczywi┼Ťcie dok┼éadnie nijak do problemu ┼Ťcie┼╝ki
magnetycznej - je┼Ťli kto┼Ť ma oryginaln─ů kart─Ö oraz PIN do niej, to mo┼╝e
skorzysta─ç normalnie z EMV, i bank (a wi─Öc zwykle tak┼╝e klient) nie jest
wtedy chroniony przez "liability shift".

W tym wypadku doszło do kradzieży. W przypadku skimmingu problem jest
ten sam - u┼╝yto karty w bankomacie, u┼╝yto PINu.

Przeciwnie, problem jest zupełnie inny, ponieważ autoryzacja korzysta
wtedy z danych zapisanych na ┼Ťcie┼╝ce magnetycznej, i teraz mo┼╝liwo┼Ťci s─ů
takie:
- bank w og├│le mo┼╝e odm├│wi─ç autoryzacji "magstripe" w przypadku
  bankomatu z czytnikiem EMV,
- je┼Ťli bankomat nie ma EMV, to transakcja jest na ryzyko w┼éa┼Ťciciela
  bankomatu,
- nawet je┼Ťli to bank nie ma w swoim bankomacie EMV (i nie mo┼╝e
  przerzuci─ç odpowiedzialno┼Ťci na samego siebie), to i tak w s─ůdzie
  klient b─Ödzie mia┼é wiele punkt├│w zaczepienia, kt├│rych nie mia┼é w tym
  przypadku.

Z punktu widzenia
banku nie ma różnicy. To do Ciebie należy udowodnienie, że doszło do
przest─Öpstwa, bo np. nie mog┼ée┼Ť z karty skorzysta─ç w Warszawie i za
pół godziny w bankomacie w Peru.

"Kłamstwo powtarzane 1000 razy"...
Ustawa, wyrok - tym gorzej dla fakt├│w.

Zawsze klient. I masz swoj─ů odpowiedzialno┼Ť─ç do 150 euro. Win─ů klienta
było to, że korzystał z karty.

Przeciwnie, korzystanie z karty nie miało tu znaczenia. Dokładnie tak
samo byłoby, gdyby z niej nie korzystał - PIN w telefonie to nie jest
korzystanie z karty.

Dziwi mnie rezygnacja ze
sprzętowych tokenów (Eurobank, CA) na rzecz SMSów na przykład.

Tokeny s─ů dro┼╝sze. Niedawna afera z producentem token├│w pokazuje, ┼╝e nie
s─ů wcale tak bezpieczne (aczkolwiek istniej─ů tokeny, kt├│re s─ů du┼╝o
bardziej bezpieczne ni┼╝ SMSy).

My┼Ťl─Ö, ┼╝e gdyby na pytanie sk─ůd mieli PIN, klient powiedzia┼é "nie
wiem" to też byłaby to jego wina, bo przecież bank nie ma.

Mo┼╝esz tak my┼Ťle─ç, ale traktowanie tego jako pewnik nie ma nic wsp├│lnego
z logik─ů.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/PIN-i-zielony-stan-nieswiadomy-Czy-bank-zwroci-pieniadze-7271984.html

To zupełnie inna sprawa, i ten wyrok także jest moim zdaniem prawidłowy
- klient nie jest w stanie całkowicie ochronić PINu przed podpatrzeniem,
i dlatego PIN nie mo┼╝e by─ç 100% wyznacznikiem odpowiedzialno┼Ťci klienta.
Co innego PIN zapisany na karcie lub np. w telefonie.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-08 14:27:19
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-08 o 00:00, Krzysztof Halasa pisze:
Nie ma i nie b─Ödzie. Zwr├│─ç uwag─Ö, i┼╝ takie dane bardzo nie s─ů na r─Ök─Ö
bankom. Trudno więc, aby je podawały.

Ale jednak takie dane w ogóle bywały dostępne.

Nigdy nie widzia┼éem. Je┼Ťli masz jaki┼Ť link - ch─Ötnie si─Ö zapoznam.

S─Ök w tym, ┼╝e te same procedury dzia┼éaj─ů dla utraty 1/10 rocznych
dochod├│w, co do 100-krotno┼Ťci rocznych dochod├│w. Na tej zasadzie
straci─ç mo┼╝esz nawet wi─Öcej, bo pieni─ůdze, kt├│rych jeszcze nie
zd─ů┼╝y┼ée┼Ť zarobi─ç.

Ale jakie procedury?

Odpowiedzi na reklamacje klient├│w.

To chyba czytali┼Ťmy inne wyroki.

Pewnie tak.

Nieprawda, zar├│wno ustawa jak i wspomniany wyrok pokazuje, ┼╝e tak nie
jest. Ale je┼Ťli kto┼Ť w pi┼Ťmie do arbitra sam si─Ö przyznaje, ┼╝e m├│g┼é mie─ç
PIN w telefonie (szczerze - je┼Ťli tak napisa┼é, to my┼Ťlisz ┼╝e nie mia┼é?),
to co tu mo┼╝na poradzi─ç?

Wola┼ébym, aby wina by┼éa bezspornie udowodniona, a nie domniemana. A my┼Ťlisz - szczerze - ┼╝e je┼Ťli poszkodowany by┼é klientem przez 13 lat to w imi─Ö dalszej dobrej wsp├│┼épracy bank nie m├│g┼é jednak i┼Ť─ç na r─Ök─Ö?

Czy obci─ů┼╝enie klienta ponad 20% koszt├│w oraz sprawa trwaj─ůca ok. 2 lat (sic!) nie wydaje Ci si─Ö dziwna? Rzek┼ébym, i┼╝ to wyrok prewencyjny.

Przeciwnie, problem jest zupełnie inny, ponieważ autoryzacja korzysta

Z punktu widzenia klienta efekt jest ten sam. Pieni─ůdze by┼éy na koncie - a nie ma.
Wiesz... przypomina mi to gr─Ö naszej reprezentacji w pi┼éce no┼╝nej. Ju┼╝ si─Ö przyzwyczai┼éem, ┼╝e dru┼╝yna przegra i tylko pow├│d b─Ödzie "nowy". Niekt├│rzy komentatorzy t┼éumacz─ů pora┼╝k─Ö zanim zabrzmi jeszcze pierwszy gwizdek.

Tokeny s─ů dro┼╝sze. Niedawna afera z producentem token├│w pokazuje, ┼╝e nie
s─ů wcale tak bezpieczne (aczkolwiek istniej─ů tokeny, kt├│re s─ů du┼╝o
bardziej bezpieczne ni┼╝ SMSy).

Sprawa jest znowu banalnie prosta. Token sobie le┼╝y w domu/firmie/sejfie itd. Telefon zazwyczaj ma si─Ö przy sobie. Zatem "narz─Ödzie autoryzacyjne" w przypadku SMS du┼╝o prostsze, by klient "zgubi┼é". Co wi─Öcej - je┼Ťli zostawiasz telefon w szafce na basenie powiedzmy i nie zamierzasz z nim nurkowa─ç to za chwil─Ö mo┼╝esz mie─ç problem udowodnienia, i┼╝ dochowa┼ée┼Ť nale┼╝ytej staranno┼Ťci...

My┼Ťl─Ö, ┼╝e gdyby na pytanie sk─ůd mieli PIN, klient powiedzia┼é "nie
wiem" to też byłaby to jego wina, bo przecież bank nie ma.

Mo┼╝esz tak my┼Ťle─ç, ale traktowanie tego jako pewnik nie ma nic wsp├│lnego
z logik─ů.

To nie jest kwestia logiki, ale ┼Ťrodk├│w, kt├│re wyparowuj─ů z kont.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/PIN-i-zielony-stan-nieswiadomy-Czy-bank-zwroci-pieniadze-7271984.html

To zupełnie inna sprawa, i ten wyrok także jest moim zdaniem prawidłowy
- klient nie jest w stanie całkowicie ochronić PINu przed podpatrzeniem,
i dlatego PIN nie mo┼╝e by─ç 100% wyznacznikiem odpowiedzialno┼Ťci klienta.
Co innego PIN zapisany na karcie lub np. w telefonie.

Ale masz obowi─ůzek chroni─ç SMSy autoryzacyjne, prawda? Podobnie jak PIN. Czyli zakodowany PIN w telefonie nie jest OK, ale SMS autoryzacyjny wymuszony przez bank na telefon to ju┼╝... jest OK? A token GSM (np. w Eurobanku) tak┼╝e nie przeszkadza?

Co┼Ť tam pisa┼ée┼Ť o logice? ;-)

"Prawo stosujemy wtedy, kiedy nam pasuje!" - płk. Kwiatkowski - wysoki UB-ek w randze wiceministra. Nie, nie prezes banku...

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-02 12:14:38
Autor: WAM
citi WTF?
On Thu, 31 Dec 2015 15:02:05 +0100, Krzysztof Halasa <khc@pm.waw.pl>
wrote:

Karty posiadaj▒ paski magnetyczne z tego prostego powodu, ┐e jest wiele
miejsc, w ktˇrych s▒ one potrzebne. Gdy takich terminali ju┐ nie bŕdzie,
paski tak┐e siŕ przecie┐ sko˝cz▒.
W Polsce to chyba ju┐ "prawie wszŕdzie" s▒ terminale na chip.
Jednak gdy jestem poza Polsk▒ to nawet jak jest terminal chip to "na
pin" polska karta nie dzia│a i zazwyczaj u┐ywaj▒ paska. Ostatnio tak
mia│em przy odbiorze auta z wypo┐yczalni na Teneryfie, KK DB + pin -
informacja ┐e co jest nie tak (pin by│ poprawny). Obs│uguj▒cy od razu
zaproponowa│ ┐e zrobi autoryzacjŕ bez pinu, na podpis i u┐y│ paska. W USA w wiŕkszoÂci/we wszystkich miejscach wymagane by│o u┐ycie paska
(karta debetowa AliorKantor USD), potem pytanie o wybˇr Debit/Credit.
Bo wyborze Debit pytanie o pin i za ka┐dym razem info ┐e nie mo┐na
autoryzowaŠ. Po wyborze Credit wymagali tylko z│o┐enia podpisu.
Terminali na chip w sklepach/restauracjach nie widzia│em lub niewiele
widzia│em.

WAM
--
www.nawakacje.pl ?
pokoje w gˇrach www.wpolskichgorach.pl
pokoje na Mazurach www.spanienamazurach.pl
pokoje nad morzem www.nadmorze.pl

Data: 2016-01-02 04:02:49
Autor: wobo
citi WTF?
Data: 2015-12-31 15:17:28
Autor: J.F.
citi WTF?
Dnia Thu, 31 Dec 2015 13:00:55 +0100, Szymon napisa│(a):
W dniu 2015-12-31 o 11:42, J.F. pisze:
Tylko, ze to tez od klientow zalezy - na czym im zalezy.
Pamiŕtam, jak mBank wydawa│ karty wa┐ne rok. Mimo naciskˇw klientˇw, i┐ 2, a nawet 3 lata by│o optymalnie, mBank dowodzi│, ┐e ich symulacje wskazuj▒, i┐ rok wa┐noÂci karty jest optymalny. Z czasem to zmienili. Tyle, ┐e niekoniecznie pod wp│ywem klientˇw ;-)

Wszyscy podobnie wydawali - ale to byly karty z paskiem, bardzo tanie
tak naprawde. No i troche nietrwale.

Sŕk w tym, ┐e nie dostrzegam logiki w tym postŕpowaniu. Karta jest droga
- jeÂli kto nie korzysta to musi ponosiŠ op│atŕ roczn▒. Dla banku to
kilkadziesi▒t z│otych za produkt, ktˇry nie jest u┐ywany. Czysty zysk.
Karta jest tania, tzn ta stara, z paskiem magnetycznym.
Zastanawia mnie dlaczego w ogˇle karty z paskiem (nieporˇwnywalnie bardziej niebezpieczne) nadal s▒ w u┐yciu, choŠ wiŕkszoŠ ma chip.

Taki standard. Pojedziesz do USA i sie zdziwisz - czytnika do chipa
nikt nie ma (teraz juz maja).

Te zblizeniowe juz takie tanie nie sa ... ale nadal nie sa drogie.
Kilka zl w hurcie ?
Nie wiem. S▒dzŕ, ┐e to koszt pomijalny.

No, zerowy nie jest, ale jak rozlozony na pare lat, to pomijalny.
Z drugiej strony my tu o nieaktywnym kliencie - zarobic tez nie da.

Teraz zobacz na karty kredytowe - uzywanie juz nie jest dla banku
takie tanie, a tez promuja.
MyÂlŕ, ┐e chodzi o potencjalny zysk. Wystarczy, ┐e pope│nisz b│▒d przy terminie sp│aty i bank skasuje maksymalny procent, czŕsto te┐ obci▒┐y Ciŕ kar▒ umown▒ za brak minimalnej sp│aty, kar▒ za monit telefoniczny/listowny itd. Krˇtko mˇwi▒c odbije sobie miesi▒ce "darmowoÂci" produktu. O ile gapiostwo klienta mo┐na jeszcze jako zrozumieŠ, o tyle rˇ┐ne okolicznoÂci ┐yciowe (wypadek, hospitalizacja itp.) nie zwalniaj▒ z op│at.

Ale banki maja tez automatyczne splaty, co przeczy teorii.
Raczej licza na to, ze klient zaciagnie kredyt.
Albo natnie sie na oplate roczna.

Dawniej sprawa byla prosta - prowizje od oplat karta stanowily lakomy
kasek, po obnizce zrodelko wyschlo, tzn znacznie sie zmiejszylo.
Jednak┐e wiŕcej punktˇw karty akceptuje - na czele z Biedronk▒. JeÂli do tego wyposa┐y siŕ odpowiednio du┐▒ liczbŕ klientˇw w karty i przekona do korzystania... Do tego wydatki Polakˇw rosn▒... Mo┐e siŕ okazaŠ, i┐ ni┐szy procent wcale nie bŕdzie oznacza│ ni┐szych dochodˇw.

Ile jest obecnie - ponizej 0.5% ? to jest 5zl od wydanego tysiaca.
Ale owszem, to ciagle spora kwota ... o ile klient tyle wyda :-)

ZwrˇŠ uwagŕ na Getin... Poszed│ w kierunku skubania klienta - CHF,

CHF to IMO nie bylo skubanie klienta

polisolokaty, wojna depozytowa (np. z Ide▒, ktˇr▒ nale┐y do tego samego w│aÂciciela) itd. W skrajnym przypadku Getin Bank licytowa│ siŕ na

No wlasnie - wierzysz w te wojne ?

oprocentowanie z Getin OnLine i Open Finance obs│ugiwanym przez... Getin Bank. Taka partyzantka - chwilowo byŠ mo┐e dawa│a zastrzyk gotˇwki - ale w d│u┐szej perspektywie musia│a siŕ sko˝czyŠ tragicznie.

Dlaczego - kredyty ciagle u nas wysoko oprocentowane i na depozyty
mozna zaoferowac troche. Szczegolnie w promocji na 3 miesiace.

W 2015 roku akcje Getina spad│y o ok. 75%.

Taka sytuacja na rynku akcji + straszenie ustawa frankowa.
Patrzyles w wyniki finansowe ?

No chyba, ze o odsetki z kredytu na karcie chodzi.
Tak. Od zawsze przy KK o to chodzi.

W Polsce zyjemy - rynek i klient nieco inny, a kredyty
wysokooprocentowane.

ZwrˇŠ uwagŕ na popularnoŠ chwilˇwek.

A sa popularne ?

Taka KK mo┐e byŠ traktowana jako chwilˇwka. úatwa - wystarczy wyci▒gn▒Š z szuflady - to prostsze ni┐ jakakolwiek forma kredytu. A dla banku? Od zawsze oprocentowanie KK by│o najwy┐sze spoÂrˇd oferowanych produktˇw.

To chyba nie o Polsce piszesz :-)

Jak najbardziej.
Ale tez od pewnego poziomu troche kosztuje, bo to wieksze dyski,
szybszy serwer, szybsze lacza.

Grosze. Sektor bankowy ma ok. 20 mld z│ dochodu rocznie. S▒dzisz, ┐e wiŕkszy dysk stanowi problem?

No, dyski do serwerow drogie, ale faktycznie - nie az tak.
Z drugiej strony jednak, jak masz przyciagnac nieaktywnych klientow a
za rozbudowe serwerow zaplacic pol miliona ... to moze lepiej ich nie
przyciagac ?

uwagŕ, i┐ jakoŠ oferty PKO BP jest - delikatnie mˇwi▒c - przeciŕtna,
ale liczba klientˇw powoduje, ┐e bank ma siŕ ca│kiem nie╝le. Ludzie
chŕtnie id▒ za t│umem. Potrzebujŕ konta, a nie znam siŕ na bankowoÂci -
biorŕ konto tam, gdzie wiŕkszoŠ zak│adaj▒c, i┐ kilka milionˇw klientˇw
nie mo┐e siŕ myliŠ.

Myslisz ? A nie bardziej z przyzwyczajenia, z nieswiadomosci ?
Bo oferta ... delikatnie mowiac :-)

MyÂlŕ, ┐e z powodu liczby klientˇw. Dzi BFG gwarantuje 100.000 euro. To bardzo ma│o. Ludzie zamo┐ni... nie mˇwi▒c o firmach... musieliby trzymaŠ pieni▒dze w kilkudziesiŕciu bankach. Wiesz... taki lotto-milioner z wiŕkszej kumulacji potrzebowa│by 50 bankˇw chc▒c zabezpieczyŠ oszczŕdnoÂci. A komercyjnych ma a┐ 38 ;-)

lottomilioner kupi dom, samochod, mieszkania dzieciom, zainwestuje
troche w gielde - i juz nie bedzie musial sie martwic :-)
A jesli wieksza kumulacje trafi, to nie musi tylko na BFG liczyc -
nawet jak bank padnie, to inne zostana i nadal milionerem bedzie.

W praktyce wiŕc trzeba postawiŠ na kilka bankˇw, ale w miarŕ pewnych, bo BFG jest dla osˇb zamo┐nych fikcj▒.

Te osoby zamozne rzadko trzymaja w banku. Maja np firme, czy maja
bank, albo kilka :-)

ZwrˇŠ uwagŕ, i┐ czŕsto Private banking wymaga warunkˇw przekraczaj▒cych gwarancjŕ BFG. I cˇ┐ wtedy? Ano lepiej postawiŠ na PKO BP ni┐ niszowy SK Bank, bo choŠ oba maj▒ gwarancjŕ to jednak szanse na upadek tego pierwszego - nieco mniejsze.

Ale PKO nie zyje z paru milionerow, tylko z milionow klientow - ktorzy
placa drogo za jego niewiele warte uslugi.
Czy sie juz zmienilo i spuscil z ceny ?

A moze z ilosci oddzialow ? A im wiecej klientow, tym wiecej tych
oddzialow mozna utrzymac.
Pocz▒tki mBanku wskazuj▒, i┐ niekoniecznie to jest przyczyn▒.

Poczatki mBanku byly dla niszowej grupy klientow. Pozniej jednak pojawily sie i oddzialy - czyzby byly potrzebne ?

A przeciez BRE mial oddzialy, tylko wolal mbankowcow do nich nie
wpuszczac.

Dzi raczej likwiduje siŕ placˇwki - s▒ kosztowne. Na przyk│ad Citi w moim mieÂcie zamkn▒│ co najmniej 2 placˇwki, podczas gdy do┐ywotnie zwolnione

Jedni likwiduja, inni zakladaja.

z op│at KK rozdaj▒ doŠ chŕtnie. Nawet gdy siŕ z nich nie korzysta.

a spojrz na pierwszy post ... moze sie wlasnie skonczylo :-)

Albo zdaja sobie sprawe, ze tu jest inny rynek :-)

Klient to dla banku troche pieniedzy, ktore trzyma na koncie, byc moze
oplaty miesieczne, byc moze szansa udzielenia kredytu.

Wyp│aty BFG w ostatnim czasie pokazuj▒, i┐ "trochŕ pieniŕdzy" to czŕsto jednak doŠ du┐e kwoty.

A masz jakies dokladniejsze dane ? 2 mld/50 tys klientow = 40 tys.

Srednio, wiec na jednego co trzyma 100k musi przypadac dwoch co maja
10k.

No i taki bank u progu oplacalnosci kusi wysokimi lokatami, to tez
moze zawazyc na klientach.

Przelewy i inne platnosci - plac kliencie, lub gon do kasy.
Akurat internetowe w zasadzie od zawsze darmowe w wielu bankach. Koszty ┐adne, a zysk dla banku - olbrzymi.

Koszty nie takie znow zadne, bo KIR za darmo nie robi, a i znow -
koszta serwerow rosna, natomiast zysk bezposredni - zerowy :-)

Dlatego wiele ofert dzi premiuje op│acanie rachunkˇw przelewami z konta czy kierowanie do banku wynagrodzenia. To bardzo wa┐ne informacje dla banku.

Wynogrodzenie to cenna rzecz. Raz - wiadomo ze klient pracuje, dwa -
bedzie placil karta.

Bezpieczny depozyt - plac kliencie, lub kupuj sejf i alarm.
Tyle, ┐e to bezpiecze˝stwo jest w▒tpliwe, jak pokazuje praktyka. Has│o "Pewne jak w banku" - ju┐ dawno przesta│o byŠ aktualne.

No to co - w szafie w skarpecie bedziesz trzymal ?
Czy obligacje panstwowe kupisz ?

Karta - plac kliencie, lub biegaj z gotowka.>
I wolŕ gotˇwkŕ. Mimo tego, ┐e mia│em kiedy sporo kart - obecnie korzystam z dwˇch. W ci▒gu pˇ│ roku planujŕ jedn▒ zlikwidowaŠ.

A ja praktycznie wszystko karta.
Wygodniej - nie trzeba sie zastanawiac ile jest w portfelu, do
bankomatu biegac, liczyc badz szukac drobnych itp.

MyÂlŕ, ┐e to jaka schizofrenia, i┐ wywalano miliardy na przekonanie Polakˇw do kart, bankowoÂci, produktˇw itd. by teraz dzia│aŠ wprost odwrotnie.
Ty mˇwisz, ┐e trzymanie kilku rekordˇw w bazie danych klientˇw jest kosztowne, bo klient ma produkt, a nie korzysta...

Moze nie tyle kosztowne, co nie za darmo. No i nieaktywny klient to
kilka rekordow, a aktywny to kilka ... miesiecznie.

W przypadku karty zysk generuje jej u┐ywanie. Proste.
Coraz mniejszy - chyba ze kredyt.

Nie masz racji. Porˇwnaj wp│ywy z prowizji od p│atnoÂci kart▒ z Biedronki: przed obni┐k▒ oprocentowania i po.

Ale obok Biedronki byl Lidl, Kaufland, Tesco, .... sume porownaj.

A oprocz zysku sa i koszty - ten system informatyczny trzeba
utrzymywac.
"Sektor bankowy od stycznia do pa╝dziernika br. na reklamŕ w mediach (telewizja, dzienniki, magazyny, outdoor, indoor, radio, kino) przeznaczy│ 1,03 mld z│ ş wynika z danych cennikowych Kantar Media."

38 komercyjnych bankow, z wydatkami na serwery, oprogramowanie,
informatykow ... czy nie wiecej ?

KIR mial kosztow 87 mln - a tam juz chyba sama elektronika.

Jeste pewien, ┐e koszty systemu informatycznego s▒ istotne? Nie ca│ego, bo on musi byŠ bez wzglŕdu na to czy "uÂpiony" klient jest czy nie... Chodzi o jego potencjaln▒ rozbudowŕ. Dysk 8TB kosztuje nieco ponad 1000z│.

Ale my tu nie byle jaki dysk, tylko wysokiej jakosci do serwera, nie
jeden, bo z backupem, czesto z wymiana/rozbudowa reszty sprzetu, bo
wolnego zlacza nie ma, lub zlacze inne, no wlasnie - nowe urzadzenie
do backupu, z zakupem uslugi instalacji w nadgodzinach ... J.

Data: 2016-01-01 12:29:59
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2015-12-31 o 15:17, J.F. pisze:
Wszyscy podobnie wydawali - ale to byly karty z paskiem, bardzo tanie
tak naprawde. No i troche nietrwale.

Nie wszyscy. Gdy mBank wydawa│ roczne karty, wiŕkszoŠ bankˇw wydawa│a ju┐ 2-letnie.

Taki standard. Pojedziesz do USA i sie zdziwisz - czytnika do chipa
nikt nie ma (teraz juz maja).

Tyle, ┐e ROR-ˇw mamy ju┐ blisko 40 mln. W wiŕkszoÂci pewnie wydawane s▒ do nich karty. Pytanie ile osˇb pojedzie do USA... Ilu z kart▒... A jeszcze z kart▒ rozliczan▒ w z│otˇwkach, aby kupowaŠ po kursie czŕsto 10% wy┐szym ni┐ kantorowy...
Twˇj argument mnie nie przekonuje. Rozumia│bym wydawanie kart rozliczanych w USD tylko z paskiem lub z paskiem/chipem.

Z drugiej strony my tu o nieaktywnym kliencie - zarobic tez nie da.

Tu i teraz - owszem. Jednak gdy zaczynamy myÂleŠ w kontekÂcie przysz│oÂciowym... Problemem w PL jest ta ci▒g│a partyzantka... ZwrˇŠ uwagŕ, i┐ wiele firm inwestuje w dzieci, by - przyzwyczajone do danej marki - sta│y siŕ klientami, gdy dorosn▒.

MyÂlŕ, ┐e chodzi o potencjalny zysk. Wystarczy, ┐e pope│nisz b│▒d przy
terminie sp│aty i bank skasuje maksymalny procent, czŕsto te┐ obci▒┐y
Ciŕ kar▒ umown▒ za brak minimalnej sp│aty, kar▒ za monit
telefoniczny/listowny itd. Krˇtko mˇwi▒c odbije sobie miesi▒ce
"darmowoÂci" produktu. O ile gapiostwo klienta mo┐na jeszcze jakoÂ
zrozumieŠ, o tyle rˇ┐ne okolicznoÂci ┐yciowe (wypadek, hospitalizacja
itp.) nie zwalniaj▒ z op│at.

Ale banki maja tez automatyczne splaty, co przeczy teorii.

Niekoniecznie. Automatyczna sp│ata dzia│a, gdy:
a/ masz konto w tym samym banku
b/ masz na koncie odpowiedni▒ kwotŕ do automatycznej sp│aty.

Oba rozwi▒zania nie s▒ op│acalne dla klienta. W moim przekonaniu niewielki jest te┐ sens u┐ywania karty kredytowej, gdy mam na koncie trzymaŠ odpowiednik wydatkˇw na wypadek automatycznej sp│aty.

Raczej licza na to, ze klient zaciagnie kredyt.

Albo w imiŕ automatycznej sp│aty bŕdzie trzyma│ na koncie Ârodki (0% oczywiÂcie), w ogˇle za│o┐y konto (czŕsto p│atne).

Albo natnie sie na oplate roczna.

Albo w sytuacji nag│ej skorzysta z bankomatu wyp│acaj▒c gotˇwkŕ KK. Pu│apek jest ogrom.

Ile jest obecnie - ponizej 0.5% ? to jest 5zl od wydanego tysiaca.
Ale owszem, to ciagle spora kwota ... o ile klient tyle wyda :-)

Obroty samej tylko Biedronki to ponad 35 mld z│. Natomiast masz racjŕ - o ile klient tyle wyda. A rozmawiamy w│aÂnie o tym, i┐ klienci zaczynaj▒ konsolidowaŠ konta, unikaŠ kart, przerzucaŠ siŕ na gotˇwkŕ z powodu podnoszenia op│at przez banki. Czy┐ to nie dziwna polityka?

ZwrˇŠ uwagŕ na Getin... Poszed│ w kierunku skubania klienta - CHF,

CHF to IMO nie bylo skubanie klienta

Powiedzmy, ┐e blisko 2,5 mln osˇb uwik│anych w kredyty CHF ma pewnie odmienne zdanie. JeÂli natomiast klient czuje siŕ oszukany (pomijaj▒c czy s│usznie) to nie bŕdzie chŕtnie wraca│ do tego banku/firmy, co raczej oczywiste.

polisolokaty, wojna depozytowa (np. z Ide▒, ktˇr▒ nale┐y do tego samego
w│aÂciciela) itd. W skrajnym przypadku Getin Bank licytowa│ siŕ na

No wlasnie - wierzysz w te wojne ?

Tak. Widzŕ po sobie - swego czasu mia│em lokaty w OF, potem Idei, potem Getinie, potem znˇw Idei, a ostatnio trzymam Ârodki w nie-klonie.
O wojnie depozytowej swego czasu wypowiada│ siŕ bodaj prezes BZ WBK, gdy ten bank siŕ z niej wypisywa│. Ale zapewne pamiŕtasz, i┐ swoje udzia│y mia│y te┐ inne banki (np. Pocztowy i jego Kiler), ktˇre z czasem odpuÂci│y - chyba - nie najgorzej na tym wychodz▒c.

oprocentowanie z Getin OnLine i Open Finance obs│ugiwanym przez... Getin
Bank. Taka partyzantka - chwilowo byŠ mo┐e dawa│a zastrzyk gotˇwki - ale
w d│u┐szej perspektywie musia│a siŕ sko˝czyŠ tragicznie.

Dlaczego - kredyty ciagle u nas wysoko oprocentowane i na depozyty
mozna zaoferowac troche. Szczegolnie w promocji na 3 miesiace.

Dlatego, i┐ najlepiej maj▒ siŕ banki, ktˇre nie bra│y w tym udzia│u lub odpowiednio wczeÂniej odpuÂci│y. Za chwilŕ OF mo┐e ju┐ nie byŠ, Getin OnLine nie ma, Noble wch│oniŕty, Getin ledwo zipie... Polecam:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Groszowe-imperium-Czarneckiego-7289620.html

Taka sytuacja na rynku akcji + straszenie ustawa frankowa.

A┐ takiej "sytuacji" nie by│o... A Getin nie jest jedynym bankiem na GPW.

W Polsce zyjemy - rynek i klient nieco inny, a kredyty
wysokooprocentowane.

Tak? Przed chwil▒ pisa│eÂ, ┐e pasek w kartach musi byŠ, bo terminali w USD obs│uguj▒cych chip nie ma ;-)
Ale zgadzam siŕ - w Polsce ┐yjemy.

ZwrˇŠ uwagŕ na popularnoŠ chwilˇwek.

A sa popularne ?

OczywiÂcie. Nadal i coraz bardziej. Niektˇre staŠ ju┐ na reklamy w TV.

Taka KK mo┐e byŠ traktowana jako chwilˇwka. úatwa - wystarczy
wyci▒gn▒Š z szuflady - to prostsze ni┐ jakakolwiek forma kredytu. A dla
banku? Od zawsze oprocentowanie KK by│o najwy┐sze spoÂrˇd oferowanych
produktˇw.

To chyba nie o Polsce piszesz :-)

Bo?

Grosze. Sektor bankowy ma ok. 20 mld z│ dochodu rocznie. S▒dzisz, ┐e
wiŕkszy dysk stanowi problem?

No, dyski do serwerow drogie, ale faktycznie - nie az tak.
Z drugiej strony jednak, jak masz przyciagnac nieaktywnych klientow a
za rozbudowe serwerow zaplacic pol miliona ... to moze lepiej ich nie
przyciagac ?

Baza danych klientˇw to wartoŠ sama w sobie.
Jaki czas temu zdziwi│em siŕ, gdy po kilku latach od zamkniŕcia konta w BZ WBK otrzyma│em od nich propozycjŕ kredytu i KK - imienn▒ na adres domowy. Nadal trzymali moje dane. ChoŠ nie musieli. Podobno sytuacjŕ mia│em w Eurobanku i Meritum. Idŕ o zak│ad, i┐ wiele osˇb zdziwi│oby siŕ, i┐ ich loginy czy has│a nadal dzia│aj▒ do bankowoÂci internetowej nawet, gdy nie posiadaj▒ w danym banku produktˇw. Zatem... Teoria jakoby bank - ju┐ mog▒c - pozbywa│ siŕ strasznie du┐o kosztuj▒cych danych informatycznych - jest w moim przekonaniu ca│kiem chybiona.

lottomilioner kupi dom, samochod, mieszkania dzieciom, zainwestuje
troche w gielde - i juz nie bedzie musial sie martwic :-)

Czyli straci, bo nieruchomoÂci taniej▒, auto wyprowadzone z salonu jest mniej warte, gie│da w ostatnim roku -20%. A co jeÂli jednak chcia│by mieŠ gotˇwkŕ?
Nawet w Amber Gold ludzie niejednokrotnie trzymali wiŕcej ni┐ w banku gwarantowa│by BFG. Szacuje siŕ, i┐ oszczŕdnoÂci na lokatach to ok. 750 mld z│. JeÂli uwzglŕdnisz, ┐e zaledwie 20% Polakˇw jest w stanie co od│o┐yŠ, z tego 1% jest zamo┐nych, wydaje siŕ oczywistym, ┐e znaczna cz੠klientˇw bankˇw ma fundusze przekraczaj▒ce gwarancje BFG. Rozwˇj Private banking tak┐e na to wskazuje.

Ale PKO nie zyje z paru milionerow, tylko z milionow klientow - ktorzy
placa drogo za jego niewiele warte uslugi.
Czy sie juz zmienilo i spuscil z ceny ?

Zmieni│o siŕ nieco. Jest lepiej ni┐ by│o, ale nadal to nie oprocentowanie przyci▒ga ludzi, a iloŠ klientˇw.
Zobacz... Gdy 15 stycznia SNB odpuÂci│ obronŕ kursu franka do euro mnˇstwo osˇb na foreksie straci│o gigantyczne pieni▒dze. Czŕsto wpadli w niewyobra┐alne d│ugi. Czy kto o nich mˇwi? Nikt. Bo ludzi zajmuj▒cych siŕ foreksem jest kilkadziesi▒t tys. Problem kredytˇw frankowych dotyka natomiast 2,5 mln osˇb (ponad 700 tys. gospodarstw domowych). Dlatego mˇwi siŕ o wzroÂcie raty o kilkaset z│otych dla kredytobiorcˇw, a nie o dziesi▒tkach tysiŕcy umoczonych przez foreksowcˇw.
W iloÂci si│a - prawda raczej oczywista.

Poczatki mBanku byly dla niszowej grupy klientow.
Pozniej jednak pojawily sie i oddzialy - czyzby byly potrzebne ?

Duuuu┐o pˇ╝niej. Nie, nie by│y potrzebne. mBank zmieni│ strategiŕ po prostu.

A przeciez BRE mial oddzialy, tylko wolal mbankowcow do nich nie
wpuszczac.

Co z oddzia│ami Multibanku trzeba by│o zrobiŠ. Sta│o siŕ oczywiste, i┐ te banki siŕ po│▒cz▒. Proces integracji trwa│ jednak wiele lat.

Jedni likwiduja, inni zakladaja.

Szczerze mˇwi▒c to nie znam banku, ktˇry by rozwija│ sieŠ placˇwek. Nie piszŕ tu o franczyzie, ale w│asnej sieci placˇwek. BPH ostatnio wszystkie chce zlikwidowaŠ na przyk│ad.

z op│at KK rozdaj▒ doŠ chŕtnie. Nawet gdy siŕ z nich nie korzysta.

a spojrz na pierwszy post ... moze sie wlasnie skonczylo :-)

Albo zdaja sobie sprawe, ze tu jest inny rynek :-)

Raczej chwilowa sprawa. Chc▒ trochŕ poskubaŠ klientˇw pod pretekstem wprowadzenia podatku.

Wyp│aty BFG w ostatnim czasie pokazuj▒, i┐ "trochŕ pieniŕdzy" to czŕsto
jednak doŠ du┐e kwoty.

A masz jakies dokladniejsze dane ?
2 mld/50 tys klientow = 40 tys.

2,2 mld na SKOK Wo│omin, 2 mld dla SK Banku, SKOK Wspˇlnota 0,9 mld. W sumie wiŕcej ni┐ planowany wp│yw z podatku do bud┐etu.

No to co - w szafie w skarpecie bedziesz trzymal ?

Brak alternatyw wskazuje na pewnego rodzaju monopolizacjŕ rynku - niekoniecznie dobr▒ z punktu widzenia klienta.
Nie bŕdŕ trzyma│ w skarpecie - bŕdŕ wyp│aca│ z bankomatu lub w placˇwce i p│aci│ gotˇwk▒. Ograniczŕ koszty do minimum i tyle. Dziŕki temu ja wyjdŕ na zero, a bank bŕdzie za mnie p│aci│. Lepiej by│oby, gdybyÂmy z bankiem razem zarabiali, ale cˇ┐...

A ja praktycznie wszystko karta.
Wygodniej - nie trzeba sie zastanawiac ile jest w portfelu, do
bankomatu biegac, liczyc badz szukac drobnych itp.

To prawda - wygodniej. Ale ma te┐ minusy - gdy idŕ po zapa│ki to biorŕ 5 z│otych. Zatem w przypadku kradzie┐y max strata to 5z│. Z kartami bywa rˇ┐nie. A jeszcze ca│kiem sporo osˇb potrafi w portfelu nosiŠ wszystkie swoje karty.

Moja filozofia jest prosta: skoro coraz mniej zarabiam na bankach to coraz bardziej ceniŕ bezpiecze˝stwo Ârodkˇw.

Nie masz racji. Porˇwnaj wp│ywy z prowizji od p│atnoÂci kart▒ z
Biedronki: przed obni┐k▒ oprocentowania i po.

Ale obok Biedronki byl Lidl, Kaufland, Tesco, .... sume porownaj.

Liczba terminali roÂnie. To fakt. Zatem dochˇd dla bankˇw musi rosn▒Š. Co tu dumaŠ.

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-02 02:06:00
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Tyle, ┼╝e ROR-├│w mamy ju┼╝ blisko 40 mln. W wi─Ökszo┼Ťci pewnie wydawane
s─ů do nich karty. Pytanie ile os├│b pojedzie do USA... Ilu z kart─ů... A
jeszcze z kart─ů rozliczan─ů w z┼éot├│wkach, aby kupowa─ç po kursie cz─Östo
10% wy┼╝szym ni┼╝ kantorowy...

Przy wzgl─Ödnie drobnych zakupach, kurs nie jest problemem.
We┼║ tak┼╝e pod uwag─Ö u┼╝ycie karty jako gwarancji (nie jest obci─ů┼╝ana,
a jedynie zakładana jest blokada). Faktem jest że kursy wielu (pewnie
wi─Ökszo┼Ťci) bank├│w s─ů zb├│jeckie - zw┼éaszcza kursy u┼╝ywane do p┼éatno┼Ťci
karcianych, gdzie nie ma ┼╝adnego ryzyka ani nak┼éadu pracy zwi─ůzanego
z got├│wk─ů. Nie wiem czy redukcja poziomu chciwo┼Ťci nie op┼éaci┼éaby si─Ö
bankom.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-02 11:03:05
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-02 o 02:06, Krzysztof Halasa pisze:

Przy wzgl─Ödnie drobnych zakupach, kurs nie jest problemem.

Nie w─ůtpi─Ö, ┼╝e s─ů ludzie chc─ůcy przep┼éaca─ç. Tylko po co, gdy coraz wi─Öcej bank├│w oferuje konta walutowe z kart─ů?

We┼║ tak┼╝e pod uwag─Ö u┼╝ycie karty jako gwarancji (nie jest obci─ů┼╝ana,
a jedynie zakładana jest blokada). Faktem jest że kursy wielu (pewnie
wi─Ökszo┼Ťci) bank├│w s─ů zb├│jeckie - zw┼éaszcza kursy u┼╝ywane do p┼éatno┼Ťci
karcianych, gdzie nie ma ┼╝adnego ryzyka ani nak┼éadu pracy zwi─ůzanego
z got├│wk─ů. Nie wiem czy redukcja poziomu chciwo┼Ťci nie op┼éaci┼éaby si─Ö
bankom.

Op┼éaci┼éaby si─Ö. St─ůd sukces kantoru Aliora. W praktyce darmowe konta walutowe (cho─ç z ograniczon─ů funkcjonalno┼Ťci─ů), darmowe przelewy, darmowa karta walutowa i spread poni┼╝ej 2gr, czyli lepszy ni┼╝ w wi─Ökszo┼Ťci kantor├│w.
Trudno si─Ö dziwi─ç, i┼╝ za Aliorem swego czasu poszed┼é Meritum, a ostatnio mBank. Raiffeisen wybra┼é nieco inn─ů drog─Ö (Rkantor), ale te┼╝ idzie w tym kierunku.

I co? Mo┼╝na? Mo┼╝na. A jeszcze nie tak dawno przekonywano, i┼╝ takie dzia┼éania by┼éyby dla bank├│w nierentowne, tak jak dzi┼Ť si─Ö przekonuje o konieczno┼Ťci braku podatku, pasku na kartach, obni┼╝ania poziomu bezpiecze┼ästwo bankowo┼Ťci internetowej itp.

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-02 15:05:41
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Przy wzgl─Ödnie drobnych zakupach, kurs nie jest problemem.

Nie w─ůtpi─Ö, ┼╝e s─ů ludzie chc─ůcy przep┼éaca─ç. Tylko po co, gdy coraz
wi─Öcej bank├│w oferuje konta walutowe z kart─ů?

Koszt takich kont i kart (w tym niekoniecznie w formie opłat dla banku)
mo┼╝e by─ç wy┼╝szy.

We┼║ tak┼╝e pod uwag─Ö u┼╝ycie karty jako gwarancji (nie jest obci─ů┼╝ana,
a jedynie zakładana jest blokada). Faktem jest że kursy wielu (pewnie
wi─Ökszo┼Ťci) bank├│w s─ů zb├│jeckie - zw┼éaszcza kursy u┼╝ywane do p┼éatno┼Ťci
karcianych, gdzie nie ma ┼╝adnego ryzyka ani nak┼éadu pracy zwi─ůzanego
z got├│wk─ů. Nie wiem czy redukcja poziomu chciwo┼Ťci nie op┼éaci┼éaby si─Ö
bankom.

Op┼éaci┼éaby si─Ö. St─ůd sukces kantoru Aliora.

Op┼éacalno┼Ť─ç zdefiniowa┼ébym jako wi─Ökszy zysk, nie jako uzyskanie du┼╝ej
popularno┼Ťci na pbb. Nie mam danych nt. zysk├│w Aliora.

W praktyce darmowe konta
walutowe (cho─ç z ograniczon─ů funkcjonalno┼Ťci─ů), darmowe przelewy,
darmowa karta walutowa i spread poni┼╝ej 2gr, czyli lepszy ni┼╝ w
wi─Ökszo┼Ťci kantor├│w.
Trudno się dziwić, iż za Aliorem swego czasu poszedł Meritum, a
ostatnio mBank.

Tzn. w jakim sensie poszły? Meritum to obecnie Alior, czy w mBanku jest
mo┼╝liwo┼Ťci wymiany walut po lepszym (mniej z┼éym) kursie?
S─ů jakie┼Ť darmowe karty?

I co? Mo┼╝na? Mo┼╝na. A jeszcze nie tak dawno przekonywano, i┼╝ takie
dzia┼éania by┼éyby dla bank├│w nierentowne, tak jak dzi┼Ť si─Ö przekonuje o
konieczno┼Ťci braku podatku, pasku na kartach, obni┼╝ania poziomu
bezpiecze┼ästwo bankowo┼Ťci internetowej itp.

Tego to ja nie wiem, wiesz - musiałbym być prorokiem.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-02 16:55:28
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-02 o 15:05, Krzysztof Halasa pisze:
Koszt takich kont i kart (w tym niekoniecznie w formie opłat dla banku)
mo┼╝e by─ç wy┼╝szy.

Nie s─ůdz─Ö. Zbyt du┼╝a popularno┼Ť─ç takich produkt├│w, by by┼éy to r├│┼╝nice zauwa┼╝alne. Wspominany Alior ma w ofercie darmowe karty do rachunk├│w w walutach w ramach swojego kantoru, a nie ma do PLN ;-) A szkoda. Z tego co pami─Ötam to kantory internetowe (np. Cinkciarz, Lider Walut) te┼╝ maj─ů karty walutowe.

Op┼éaci┼éaby si─Ö. St─ůd sukces kantoru Aliora.

Op┼éacalno┼Ť─ç zdefiniowa┼ébym jako wi─Ökszy zysk, nie jako uzyskanie du┼╝ej
popularno┼Ťci na pbb. Nie mam danych nt. zysk├│w Aliora.

Ja te┼╝ nie mam danych, ale je┼Ťli konkurencja na┼Ťladuje to wnioskuj─Ö, i┼╝ rzecz jest op┼éacalna.

Tzn. w jakim sensie poszły? Meritum to obecnie Alior, czy w mBanku jest
mo┼╝liwo┼Ťci wymiany walut po lepszym (mniej z┼éym) kursie?
S─ů jakie┼Ť darmowe karty?

Meritum otworzył kantor zanim jeszcze został przejęty przez Aliora. Nie korzystam już z mBanku - trudno mi się wypowiadać o szczegółach oferty. Czytałem, iż niedawno otworzyli kantor.

Tego to ja nie wiem, wiesz - musiałbym być prorokiem.

Ja jestem prorokiem. Dzi┼Ť id─ůc po chleb wzi─ů┼éem 5z┼é. I wiesz co? Zmie┼Ťci┼éem si─Ö w limicie! Cud! Gdybym wzi─ů┼é 1 grosz to pewnie bym chleba nie kupi┼é. Sam nie wiem sk─ůd mi si─Ö to bierze, i┼╝ jestem w stanie przewidzie─ç przysz┼éo┼Ť─ç ;-)

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-03 00:10:25
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Ja te┼╝ nie mam danych, ale je┼Ťli konkurencja na┼Ťladuje to wnioskuj─Ö,
iż rzecz jest opłacalna.

Wniosek jest niestety nieuprawniony - tzn. nie wiem czy tak nie jest,
ale bardzo cz─Östo zysku nie ma w pierwszym okresie oferty, i oceni─ç to
mo┼╝na dopiero po d┼éu┼╝szym czasie (kt├│ry z pewno┼Ťci─ů jeszcze nie min─ů┼é).
Brak zysku w pierwszym okresie jest cz─Östo spodziewany i nie jest ┼╝adn─ů
przes┼éank─ů do zamkni─Öcia oferty.
BTW deficytowe "produkty" mog─ů by─ç sprzedawane latami, np. w celu
utrudnienia ┼╝ycia konkurencji (co jest niezgodne z prawem, ale
bynajmniej nie niemo┼╝liwe), albo by osi─ůgn─ů─ç zysk innego rodzaju.

Ja jestem prorokiem. Dzi┼Ť id─ůc po chleb wzi─ů┼éem 5z┼é. I wiesz co?
Zmie┼Ťci┼éem si─Ö w limicie! Cud! Gdybym wzi─ů┼é 1 grosz to pewnie bym
chleba nie kupi┼é. Sam nie wiem sk─ůd mi si─Ö to bierze, i┼╝ jestem w
stanie przewidzie─ç przysz┼éo┼Ť─ç ;-)

To, że 5 zł nie wystarczyłoby mi na zapłacenie za chleb, to i ja wiem.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-03 10:21:57
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-03 o 00:10, Krzysztof Halasa pisze:
Wniosek jest niestety nieuprawniony - tzn. nie wiem czy tak nie jest,
ale bardzo cz─Östo zysku nie ma w pierwszym okresie oferty, i oceni─ç to
mo┼╝na dopiero po d┼éu┼╝szym czasie (kt├│ry z pewno┼Ťci─ů jeszcze nie min─ů┼é).
Brak zysku w pierwszym okresie jest cz─Östo spodziewany i nie jest ┼╝adn─ů
przes┼éank─ů do zamkni─Öcia oferty.
BTW deficytowe "produkty" mog─ů by─ç sprzedawane latami, np. w celu
utrudnienia ┼╝ycia konkurencji (co jest niezgodne z prawem, ale
bynajmniej nie niemo┼╝liwe), albo by osi─ůgn─ů─ç zysk innego rodzaju.

Zgadzam si─Ö z tymi teoriami, ale niewiele maj─ů wsp├│lnego z polsk─ů partyzantk─ů.

Ja jestem prorokiem. Dzi┼Ť id─ůc po chleb wzi─ů┼éem 5z┼é. I wiesz co?
Zmie┼Ťci┼éem si─Ö w limicie! Cud! Gdybym wzi─ů┼é 1 grosz to pewnie bym
chleba nie kupi┼é. Sam nie wiem sk─ůd mi si─Ö to bierze, i┼╝ jestem w
stanie przewidzie─ç przysz┼éo┼Ť─ç ;-)

To, że 5 zł nie wystarczyłoby mi na zapłacenie za chleb, to i ja wiem.

Drogi chleb kupujesz ;-)
S─Ök w tym, ┼╝e gdy ginie portfel to z du┼╝ym prawdopodobie┼ästwem mo┼╝esz powiedzie─ç ile Ci zgin─Ö┼éo. Gdy ginie karta - nie wiadomo ile stracisz, ile b─Ödzie z tego tytu┼éu k┼éopot├│w (reklamacje, s─ůd itd.). I masz racj─Ö - trudno tu prorokowa─ç. Tak oto produkt, kt├│ry mia┼é by─ç bezpieczniejsz─ů form─ů p┼éatno┼Ťci, sta┼é si─Ö niebezpieczny, a do tego coraz dro┼╝szy. No mo┼╝e jeszcze dla niekt├│rych "presti┼╝" zosta┼é przy z┼éotych czy platynowych kartach. ;-)

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-03 07:28:59
Autor: zaqu
citi WTF?
Planowane podwy┐ki najmocniej dotkn▒ posiadaczy CitiKonta - wzroÂnie nie tylko op│ata za obs│ugŕ rachunku, ale tak┐e prowizje za inne operacje. Dzi konto prowadzone jest bezp│atnie, jeÂli wp│ywy wynosz▒ minimum 3500 z│. Gdy klient zasila rachunek kwot▒ 2000 z│ p│aci 6 z│, a jeÂli pensja jest ni┐sza bank nalicza op│atŕ w wysokoÂci 12 z│. Od 1 marca pojawi siŕ sztywna op│ata w wysokoÂci 3 z│. Bŕdzie naliczana przy wp│ywach na poziomie 3500 z│. Klient, ktˇry zasili rachunek kwot▒ 2000 z│ zap│aci 8 z│, a jeÂli kwota wp│ywˇw bŕdzie jeszcze ni┐sza, konto bŕdzie kosztowa│o 15 z│.

O koncie oszczŕdnoÂciowym ju┐ kto pisa│ (10 z│), nie mam u nich konta, ale widaŠ jak banki przerzuc▒ koszty podatku na klientˇw
http://prnews.pl/hydepark/citi-handlowy-ponosi-opaty-za-konta-6551819

Data: 2016-01-05 18:35:40
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Zgadzam si─Ö z tymi teoriami, ale niewiele maj─ů wsp├│lnego z polsk─ů
partyzantk─ů.

Jestem przekonany, ┼╝e istnieje na polskim "rynku" wiele "produkt├│w",
kt├│re je┼Ťli nie s─ů dumpingiem z za┼éo┼╝enia, to na pewno nie s─ů rentowne
od lat.

Sęk w tym, że gdy ginie portfel to z dużym prawdopodobieństwem możesz
powiedzieć ile Ci zginęło. Gdy ginie karta - nie wiadomo ile stracisz,
ile b─Ödzie z tego tytu┼éu k┼éopot├│w (reklamacje, s─ůd itd.).

W przypadku kart z paskiem magnetycznym, ┼Ťrednie fraudy utracon─ů lub
skopiowan─ů kart─ů to by┼éy sumy rz─Ödu 100 dolar├│w (niekt├│re by┼éy na pewno
du┼╝o wy┼╝sze, ┼Ťrednia to ┼Ťrednia).

W przypadku kart "chip and PIN", w┼éa┼Ťciwie trudno co┼Ť o tym napisa─ç, bo
w pierwszej reakcji przest─Öpcy przenie┼Ťli si─Ö do kraj├│w, w kt├│rych nie
ma czytnik├│w EMV, a wtedy klient jest w bardzo du┼╝ym stopniu chroniony
przez liability shift.

Tak oto produkt, kt├│ry mia┼é by─ç bezpieczniejsz─ů
form─ů p┼éatno┼Ťci, sta┼é si─Ö niebezpieczny, a do tego coraz dro┼╝szy.

Czy dro┼╝szy to nie wiem, pewnie zale┼╝y od karty i banku, ale z pewno┼Ťci─ů
jest bezpieczniejszy: o klonowaniu kart z EMV jako┼Ť si─Ö nie s┼éyszy (cho─ç
w cz─Ö┼Ťci przypadk├│w istniej─ů takie mo┼╝liwo┼Ťci), ┼╝─ůdanie PIN skutecznie
uniemo┼╝liwia fraudy kradzionymi (fizycznie) kartami. Jasne, nie jest to
rozwi─ůzanie ca┼ékowicie bezpieczne, 150 euro to tak┼╝e nie jest zero (jak
np. w USA), ale jest du┼╝o bezpieczniejsze od wcze┼Ťniejszych rozwi─ůza┼ä -
kart z magstripe + podpis oraz np. od czek├│w (w tym podr├│┼╝nych) itp.

Osoby, kt├│re zapisuj─ů PIN w telefonie, to raczej nietypowy przypadek.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-07 20:08:13
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-05 o 18:35, Krzysztof Halasa pisze:
W przypadku kart "chip and PIN", w┼éa┼Ťciwie trudno co┼Ť o tym napisa─ç, bo
w pierwszej reakcji przest─Öpcy przenie┼Ťli si─Ö do kraj├│w, w kt├│rych nie
ma czytnik├│w EMV, a wtedy klient jest w bardzo du┼╝ym stopniu chroniony
przez liability shift.

Ja jestem prosty chłop i nie rozumiem nowomowy. Ale powiem Ci tak: ja z paska nie korzystam od wieeelu lat. Tymczasem nie znam banku, który chciałby mi wydać kartę z samym chipem. Nie znam też takiego, gdzie mógłbym ustawić transakcję paskiem na zero.

Tak oto produkt, kt├│ry mia┼é by─ç bezpieczniejsz─ů
form─ů p┼éatno┼Ťci, sta┼é si─Ö niebezpieczny, a do tego coraz dro┼╝szy.

Czy dro┼╝szy to nie wiem, pewnie zale┼╝y od karty i banku, ale z pewno┼Ťci─ů
jest bezpieczniejszy: o klonowaniu kart z EMV jako┼Ť si─Ö nie s┼éyszy (cho─ç
w cz─Ö┼Ťci przypadk├│w istniej─ů takie mo┼╝liwo┼Ťci), ┼╝─ůdanie PIN skutecznie
uniemo┼╝liwia fraudy kradzionymi (fizycznie) kartami.

My┼Ťl─Ö, ┼╝e klienci Cocomo by si─Ö z Tob─ů nie zgodzili. ┼Üwietny przyk┼éad na to, jaka jest r├│┼╝nica mi─Ödzy posiadaniem przy sobie got├│wki, a posiadaniem przy sobie karty.

Jasne, nie jest to
rozwi─ůzanie ca┼ékowicie bezpieczne, 150 euro to tak┼╝e nie jest zero (jak
np. w USA), ale jest du┼╝o bezpieczniejsze od wcze┼Ťniejszych rozwi─ůza┼ä -
kart z magstripe + podpis oraz np. od czek├│w (w tym podr├│┼╝nych) itp.

Akurat z czekami to mog─Ö co┼Ť na ten temat powiedzie─ç. Skradziono mi kiedy┼Ť. Z┼éodziej w oddziale banku (!) wyp┼éaci┼é 1000z┼é. U┼╝y┼é fa┼észywego dowodu. Czek by┼é wymi─Öty (potem bank udost─Öpni┼é do wgl─ůdu), m├│j podpis niezgodny z kart─ů wzor├│w podpisu. Bank ca┼ékowicie i w pe┼éni obci─ů┼╝y┼é mnie transakcj─ů. Co ciekawe - na koncie powsta┼é debet, kt├│ry nie mia┼é prawa powsta─ç. Musia┼éem tak┼╝e za ten debet zap┼éaci─ç (odsetki i kar─Ö). Niemniej - w ┼Ťwietle tego co si─Ö dzieje z kartami, wydaje si─Ö, i┼╝ czeki to przy tym by┼é piku┼Ť.

Osoby, kt├│re zapisuj─ů PIN w telefonie, to raczej nietypowy przypadek.

By─ç mo┼╝e. Pewnie gdyby skorzystali z transakcji zbli┼╝eniowych offline mogliby wi─Öcej wyci─ůgn─ů─ç (swego czasu komunikacja we Wroc┼éawiu pozwala┼éa na takowe)... Ciekawe czy w├│wczas bank uzna┼éby reklamacj─Ö. W moim przekonaniu co┼Ť tam by si─Ö znalaz┼éo - a nu┼╝ mia┼é wirusa w komputerze czy tam Windowsa XP...

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-08 00:22:21
Autor: Krzysztof Halasa
citi WTF?
Szymon <atman@wp.pl> writes:

Akurat z czekami to mog─Ö co┼Ť na ten temat powiedzie─ç. Skradziono mi
kiedy┼Ť. Z┼éodziej w oddziale banku (!) wyp┼éaci┼é 1000z┼é. U┼╝y┼é fa┼észywego
dowodu. Czek by┼é wymi─Öty (potem bank udost─Öpni┼é do wgl─ůdu), m├│j podpis
niezgodny z kart─ů wzor├│w podpisu. Bank ca┼ékowicie i w pe┼éni obci─ů┼╝y┼é
mnie transakcj─ů. Co ciekawe - na koncie powsta┼é debet, kt├│ry nie mia┼é
prawa powstać. Musiałem także za ten debet zapłacić (odsetki i karę).
Niemniej - w ┼Ťwietle tego co si─Ö dzieje z kartami, wydaje si─Ö, i┼╝
czeki to przy tym by┼é piku┼Ť.

Czeki w Polsce używane były głównie w ubiegłym wieku, wtedy 1000 zł to
by┼éo du┼╝o wi─Öcej ni┼╝ obecnie 3000 z┼é (swoj─ů drog─ů, do┼Ť─ç du┼╝a kwota jak
na fraud karciany - gdyby nie PIN w telefonie, nic podobnego zapewne by
nie wyst─ůpi┼éo).

Zauważ że skradziono Ci tylko jeden czek. A jakby to było np. 25 czeków?

FYI debet miał prawo powstać, gdyż procedury banków (zgodnie z ówczesnym
prawem) przewidywały wypłacanie do 1000 zł na każdy czek, bez
por├│wnywania wzoru podpisu i bez sprawdzania salda, w tym tak┼╝e po
zastrze┼╝eniu czeku (chyba w ci─ůgu 48 godzin po zastrze┼╝eniu, ale nie
pamiętam już dokładnie). To było dopiero niebezpieczne narzędzie!

Czeki s─ů generalnie mechanizmem podobnym do kart, tyle ┼╝e nie mo┼╝na
w nich wprowadzi─ç PIN├│w. Dodatkowo czeki got├│wkowe na okaziciela nie
maj─ů odpowiednika karcianego (tak jakby wszystkie karty s─ů imienne
i rozrachunkowe). Dlatego jest to rozwi─ůzanie du┼╝o mniej bezpieczne.
Zak┼éadam, ┼╝e weryfikacj─Ö sald oraz autentyczno┼Ťci blankietu da┼éoby si─Ö
obecnie przeprowadzi─ç.

By─ç mo┼╝e. Pewnie gdyby skorzystali z transakcji zbli┼╝eniowych offline
mogliby wi─Öcej wyci─ůgn─ů─ç (swego czasu komunikacja we Wroc┼éawiu
pozwalała na takowe)... Ciekawe czy wówczas bank uznałby reklamację. W
moim przekonaniu co┼Ť tam by si─Ö znalaz┼éo - a nu┼╝ mia┼é wirusa w
komputerze czy tam Windowsa XP...

W komputerze telefonicznym czy w karcie?
Wr├│─ç do rzeczywisto┼Ťci.
--
Krzysztof Hałasa

Data: 2016-01-08 14:44:12
Autor: Szymon
citi WTF?
W dniu 2016-01-08 o 00:22, Krzysztof Halasa pisze:
Czeki w Polsce używane były głównie w ubiegłym wieku, wtedy 1000 zł to
by┼éo du┼╝o wi─Öcej ni┼╝ obecnie 3000 z┼é (swoj─ů drog─ů, do┼Ť─ç du┼╝a kwota jak
na fraud karciany - gdyby nie PIN w telefonie, nic podobnego zapewne by
nie wyst─ůpi┼éo).

To na pewno. Pewnie klienci Cocomo te┼╝ mieli PIN w telefonie. A bank "nie zauwa┼╝y┼é", ┼╝e klient p┼éac─ůcy milion kart─ů jednego wieczora to nie jest typowy obr├│t na rachunku. Podobnie jest problem z wychwyceniem innych podejrzanych transakcji.

Zauważ że skradziono Ci tylko jeden czek. A jakby to było np. 25 czeków?

Bank odpowiedzia┼é: nale┼╝a┼éoby si─Ö liczy─ç ze strat─ů 25.000z┼é.

FYI debet miał prawo powstać, gdyż procedury banków (zgodnie z ówczesnym
prawem) przewidywały wypłacanie do 1000 zł na każdy czek, bez
por├│wnywania wzoru podpisu i bez sprawdzania salda, w tym tak┼╝e po
zastrze┼╝eniu czeku (chyba w ci─ůgu 48 godzin po zastrze┼╝eniu, ale nie
pamiętam już dokładnie). To było dopiero niebezpieczne narzędzie!

A jednak klienci tracili mniej ni┼╝ dzisiejszymi skradzionymi kartami. Istotne jest jednak co┼Ť innego - jestem w stanie zrozumie─ç k┼éopoty z lokalizacj─ů z┼éodzieja wyp┼éacaj─ůcego z bankomatu w ┼Ťcianie w kominiarce ciemn─ů noc─ů. Ale z┼éodziej wchodz─ůcy do oddzia┼éu banku w Szczecinie, przy pe┼énym monitoringu, pomocy pracownik├│w itd. sobie wyp┼éacaj─ůcy - w┼éa┼Ťciwie dowoln─ů - kwot─Ö? Je┼Ťli tamten spos├│b autoryzacji si─Ö nie sprawdza┼é i by┼é "niebezpieczny" to dzi┼Ť jest ju┼╝ w og├│le Dziki Zach├│d.

Czeki s─ů generalnie mechanizmem podobnym do kart, tyle ┼╝e nie mo┼╝na
w nich wprowadzi─ç PIN├│w. Dodatkowo czeki got├│wkowe na okaziciela nie
maj─ů odpowiednika karcianego (tak jakby wszystkie karty s─ů imienne
i rozrachunkowe). Dlatego jest to rozwi─ůzanie du┼╝o mniej bezpieczne.
Zak┼éadam, ┼╝e weryfikacj─Ö sald oraz autentyczno┼Ťci blankietu da┼éoby si─Ö
obecnie przeprowadzi─ç.

A nie widzisz r├│┼╝nicy mi─Ödzy anonimowo┼Ťci─ů z┼éodzieja korzystaj─ůcego z bankomatu, automatu biletowego, transakcji zbli┼╝eniowej a autoryzacji przy okienku kasowym?

By─ç mo┼╝e. Pewnie gdyby skorzystali z transakcji zbli┼╝eniowych offline
mogliby wi─Öcej wyci─ůgn─ů─ç (swego czasu komunikacja we Wroc┼éawiu
pozwalała na takowe)... Ciekawe czy wówczas bank uznałby reklamację. W
moim przekonaniu co┼Ť tam by si─Ö znalaz┼éo - a nu┼╝ mia┼é wirusa w
komputerze czy tam Windowsa XP...

W komputerze telefonicznym czy w karcie?

W komputerze, bowiem niekt├│re banki (np. Citi) wymagaj─ů podania PIN do karty w bankowo┼Ťci elektronicznej. Je┼Ťli zatem masz wirusa... Albo XP, cho─ç bank zaleca najnowszy system, oryginalny, ze wszystkimi aktualizacjami, aktualnym antywirusem, antyspywarem... czyli w praktyce sprz─Öt niemal niemo┼╝liwy do uzyskania... To w zasadzie jeste┼Ť winny, bo PIN m├│g┼é wyciec.

Wr├│─ç do rzeczywisto┼Ťci.

Wr├│ci┼éem. Zapracowa┼éem na z┼éodzieja i bank, kt├│ry pobra┼é prowizje od transakcji. A nie s─ůdzisz, i┼╝ minimum przyzwoito┼Ťci ze strony banku by┼éoby chocia┼╝ zrezygnowanie ze wzbogacenia od przest─Öpstwa?
Wtedy z tym czekiem w og├│le by┼éo ┼Ťmiesznie, bo kilka dni wcze┼Ťniej chcia┼éem zrobi─ç debet wynikaj─ůcy z zaokr─ůglenia. Mia┼éem powiedzmy 849,98 i chcia┼éem wyp┼éaci─ç 850. Odm├│wiono mi, bo "na Pana koncie debet nie ma prawa powsta─ç". Kilka dni p├│┼║niej debet wyni├│s┼é kilkaset z┼éotych - z┼éodziejowi wyp┼éacili bez problem├│w. Nawet zabawne, jak sobie o tym my┼Ťl─Ö...

--
-- -- -- -- -- -
Pozdrawiam
Szymon

Data: 2016-01-19 10:34:58
Autor: Mateusz Bogusz
citi WTF?
Jeste┼Ť pewien, ┼╝e koszty systemu informatycznego s─ů istotne? Nie ca┼éego,
bo on musi by─ç bez wzgl─Ödu na to czy "u┼Ťpiony" klient jest czy nie...
Chodzi o jego potencjaln─ů rozbudow─Ö. Dysk 8TB kosztuje nieco ponad 1000z┼é.

Grosze czy nie, jeden z bank├│w internetowych z pierwszej tr├│jki, p┼éaci┼é jeszcze niedawno rocznie 6mln z┼é za serwer + obs┼éug─Ö. Stanu aktualnego ju┼╝ nie znam. Ale dla ┼Ťcis┼éo┼Ťci, to za 1000z┼é kupi si─Ö dysk serwerowy o pojemno┼Ťci 500GB-1TB. Co nie znaczy, ┼╝e to nadal grosze przy wieloset-milionowym obrocie.

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz

Data: 2016-01-06 03:26:17
Autor: Eneuel Leszek Ciszewski
citi WTF?

<radekp@konto.pl> ptr78b5ae7k6hsf4g19aft63rhn7n4hrhe@4ax.com

10 zl / mies za prowadzenie konta oszczednosciowego dla
klienta nieposiadajacego konta osobistego od marca 2016...

: Panie, podatki...

Podatki s▒ chyba od kredytˇw?...

--
   .`'.-.         ._.  http://eneuel.w.duna.pl  .-.
   .'O`-'     ., ; o.'    http://danutac.eu    '.O_'
   `-:`-'.'.  '`\.'`.'    ~'~'~'~'~'~'~'~'~    o.`.,
  o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;. . .;\|/....

Data: 2016-01-06 11:42:57
Autor: Tomasz Chmielewski
citi WTF?
On 01/06/2016 11:26 AM, Eneuel Leszek Ciszewski wrote:

<radekp@konto.pl> ptr78b5ae7k6hsf4g19aft63rhn7n4hrhe@4ax.com

10 zl / mies za prowadzenie konta oszczednosciowego dla
klienta nieposiadajacego konta osobistego od marca 2016...

: Panie, podatki...

Podatki s▒ chyba od kredytˇw?...

Tak, ale w wiŕkszoÂci przypadkˇw banki nie mog▒ zmieniŠ mar┐y od ju┐ udzielonych kredytˇw.

Wiŕc nie zarabiaj▒ na nich (na tych udzielonych ju┐ kredytach) tyle, ile mia│y zarobiŠ; ergo - trzeba sobie odbiŠ gdzie indziej, by wyjŠ na swoje.


Tomasz Chmielewski
http://www.ptraveler.com

citi WTF?

Nowy film z video.banzaj.pl wiŕcej »
Redmi 9A - recenzja bud┐etowego smartfona

W dziale Gry

W dziale High-Tech

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale Motoryzacja

W dziale Lifestyle

W dziale Sport